Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất, Luật số 04/2007/QH12

Luật thuế thu nhập cá nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân ra đời đã có đóng góp vô cùng quan trọng trong chiến lược cải cách thuế, phù hợp với tình hình nền kinh tế thị trường. Theo đó, những nội dung cơ bản về thuế thu nhập cá nhân đã được quy định rất cụ thể. Cùng Pháp luật Thuế tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây.

luat thue thu nhap ca nhan

Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất, cập nhật một số điểm mới của Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Mục Lục bài viết:
1. Khái quát về Luật thuế thu nhập cá nhân.
2. Một số nội dung nổi bật của Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012.

1. Khái quát về Luật thuế thu nhập cá nhân.

- Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. Song song với đó, trải qua quá trình phát triển đất nước, có những thay đổi về nền kinh tế cũng như cơ cấu tổ chức, đến năm 2012, Quốc hội thông qua Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 có hiệu lực từ ngày 25/12/2013.

TẢI LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI ĐÂY

- Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 gồm có 4 Chương và 35 Điều:

+ Chương I: Những quy định chung

+ Chương II: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú

+ Chương III: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú

+ Chương IV: Điều khoản thi hành

- Đối tượng áp dụng: Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có các khoản thu nhập nằm trong diện chịu thuế gồm có:

+ Thu nhập từ kinh doanh

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công, thù lao

+ Thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản

+ Các khoản thu nhập vượt 10 iệu đồng/lần phát sinh từ trúng thưởng xổ số, các hình thức khuyến mại, trò chơi có thưởng.....

luat thue thu nhap ca nhan 2

Đối tượng áp dụng của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi bổ sung 2012)

- Mức khởi điểm áp dụng đóng thuế TNCN là từ 04 triệu đồng/tháng

- Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng. Theo đó, mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 01 lần vào một đối tượng nộp thuế.

Về nội dung cách tính thuế TNCN, mời bạn đọc theo dõi bài viết cách tính thuế thu nhập cá nhân

- Biểu lũy tiến từng phần trong thuế TNCN gồm có 07 bậc, trong đó mức thuế suất cao nhất là 35%, mức thuế suất thấp nhất là 05%

- Có 14 các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN.

2. Một số nội dung nổi bật của Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012.

Tại Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 đã có những điểm được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Về mức giảm trừ gia cảnh: điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ mức 04 triệu/tháng lên 09 triệu/tháng (tức 108 triệu đồng/năm). Đối với mức giảm trừ cảnh cho người phụ thuộc điều chỉnh từ 1,6 triệu/tháng lên 3,6 triệu/tháng.

- Về quyết toán thuế: đã bỏ quy định về việc cá nhân phải quyết toán thuế đối với mọi khoản thu nhập thay vào đó là: "Cá nhân có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế theo quy định của Chính phủ".

- Bổ sung quy định thu nhập từ bản quyền (gồm cả: chuyển giao, chuyển quyền sử dụng tài nguyên Internet theo quy định của Luật Viễn thông) => Quy định này phù hợp với tính chất, pháp luật chuyên ngành, thực tế.

- Điều chỉnh, sửa đổi về cách xác định thu nhập chịu thuế, phương pháp tính thuế đối với từng khoản thu nhập riêng biệt. Về cách xác định thu nhập chịu thuế theo quy định mới nhất, mời bạn đọc tham khảo bài viết các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

=> Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 đã có những điều chỉnh để phù hợp với thực tế, phạm vi, đối tượng áp dụng. Đây cũng chính là bước quan trọng để thực hiện mục tiêu cải cách, xây dựng hệ thống thuế phù hợp với sự phát triển của quốc gia cũng như thông lệ quốc tế.

Có thể thấy, Luật thuế thu nhập cá nhân được ban hành và sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ cũng đã và đang tạo nên hành lang pháp lý vững chắc trong việc quản lý, áp dụng pháp luật để hướng đến sự đồng bộ về thuế và góp phần tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Không chỉ vậy, dựa trên Luật thuế thu nhập cá nhân để từ đó xác định về mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ theo quy định.

Bài liên quan