Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2022

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Bên cạnh thu nhập từ tiền lương, chuyển nhượng nhà đất thì còn những khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập cá nhân. Để nắm được rõ hơn về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của chuyên mục Pháp luật thuế.

cac khoan thu nhap chiu thue thu nhap ca nhan

Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế, cập nhật các khoản thu nhập phải chịu thuế TNCN theo quy định Luật thuế thu nhập cá nhân

Mục Lục bài viết:
1. Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
2. Câu hỏi liên quan.
2.1. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân.
2.2. Thu nhập chịu thuế có bao gồm BHXH không?

* Danh mục từ viết tắt:

- BHXH: Bảo hiểm xã hội

- TNCN: Thu nhập cá nhân

- HĐLĐ: Hợp đồng lao động

1. Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN được quy định cụ thể tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung 2012. Đó là những khoản thu nhập sau:

1- Thu nhập từ kinh doanh, gồm có:

+ Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

+ Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép kinh doanh/chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

+ Thu nhập từ kinh doanh quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

2- Thu nhập từ tiền lương, tiền công:

+ Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

+ Tiền thù lao

+ Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức

+ Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền;

+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định.

+ Tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài (không bao gồm thu nhập từ dịch vụ thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam như: Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị ở nước ngoài; quảng cáo, tiếp thị, xúc tiến đầu tư....)

Với thu nhập từ tiền lương, tiền công, Codon.vn đã chia sẻ về vấn đề Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân, bạn đọc có thể xem để nắm thông tin.

cac khoan thu nhap chiu thue thu nhap ca nhan 2

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN và cách tính

3- Thu nhập từ đầu tư vốn:

+Tiền lãi cho vay;

+ Lợi tức cổ phần;

+ Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

4- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

+ Chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế

+ Chuyển nhượng chứng khoán

+ Chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác

5- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:

+ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

+ Chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

+ Chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;

+ Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

6- Thu nhập từ trúng thưởng:

+ Trúng thưởng xổ số;

+ Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;

+ Trúng thưởng trong các hình thức cá cược.

+ Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác.

7- Thu nhập từ bản quyền:

+ Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ;

+ Thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

8- Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

9- Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

10- Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

2. Câu hỏi liên quan.

2.1. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân.

Về cách tính thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức sau:

- Đối với cá nhân cư trú:

+ TH1: Cá nhân cư trú ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên và có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công

=> Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập phải chịu thuế - các khoản giảm trừ.

Thu nhập phải chịu thuế = Tổng tiền lương nhận được - Các khoản được miễn thuế.

cac khoan thu nhap chiu thue thu nhap ca nhan 3

Công thức, cách tính thu nhập chịu thuế TNCN

+ TH2: Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng

=> Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 10% x Tổng thu nhập trước khi trả

- Đối với cá nhân không cư trú:

=> Thuế TNCN phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế

2.2. Thu nhập chịu thuế có bao gồm BHXH không?

Tại Mục 1 đã nêu rất cụ thể, rõ ràng về những khoản thu nhập chịu thuế TNCN, trong đó có thể thấy thu nhập chịu thuế không bao gồm bảo hiểm xã hội.

Có thể thấy các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được quy định rất cụ thể, rõ ràng. Điều này sẽ tạo sự minh bạch trong quá trình tính thuế thu nhập cá nhân của những đối tượng chịu thuế mà pháp luật quy định.

Cũng liên quan đến chủ đề này, bạn đọc có thể theo dõi thêm tại bài viết đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Bài liên quan