Luật viên chức số 58/2010/QH12 mới nhất

Luật viên chức

Luật Viên chức là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh các vấn đề liên quan đến viên chức như viên chức là gì? địa vị pháp lý của viên chức, quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức,...Vậy Luật viên chức là gì? Cấu trúc như thế nào và có những điểm nổi bật ra sao? Mời bạn đọc cùng chuyên mục Thư viện pháp luật của Codon.vn tìm hiểu qua bài viết say

luat vien chuc

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và các vấn đề trọng tâm.

Mục Lục bài viết:
1. Luật Viên chức là gì?
2. Nội dung cơ bản của Luật Viên chức.
3. Những điểm mới của Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung 2019.

1. Luật Viên chức là gì?

- Luật Viên chức là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành theo trình tự, thủ tục luật định quy định về viên chức, quyền và nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và có hiệu lực bắt buộc chung đối với các chủ thể liên quan.

- Luật Viên chức mới nhất 2022 là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019, tuy nhiên nói một cách chính xác thì Luật Viên chức 2010 vẫn còn hiệu lực (từ ngày 01/01/2012 cho đến nay), do vậy, hiện nay Luật Viên chức 2010, sửa đổi, bổ sung 2019 là Luật Viên chức hiện hành.

- Luật Viên chức là căn cứ pháp lý quan trọng nhất để giải quyết tất cả những vướng mắc, khó khăn và hướng dẫn cho các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng viên chức thực hiện một cách thống nhất và hiệu quả.

- Nghị định hướng dẫn Luật Viên chức được áp dụng phổ biến nhất là Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Nội dung cơ bản của Luật Viên chức.

Luật Viên chức được xây dựng thành 06 chương với 62 Điều, trong đó, dưới góc độ là một viên chức hoặc có ý định vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thì độc giả cần nắm các nội dung chính sau:

- Quy định về tuyển dụng viên chức, trong đó đặc biệt lưu ý về điều kiện đăng ký dự tuyển và các loại hợp đồng làm việc.

- Quy định về quyền, nghĩa vụ của viên chức.

luat vien chuc 2

Nội dung chủ yếu của Luật Viên chức hiện hành.

- Quy định về đánh giá viên chức.

- Quy định về chế độ thôi việc và hưu trí.

Tuy nhiên, trong các nội dung cơ bản được nêu trên tại Luật Viên chức 2010 đã có sự sửa đổi, bổ sung tại Luật 2019.

3. Những điểm mới của Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung 2019.

- Tại Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 đã quy định về một số các điểm mới của Luật Viên chức được chính thức áp dụng vào ngày 01/7/2020 như sau:

+ Hợp đồng làm việc xác định thời hạn được kéo dài đến 60 tháng. Từ ngày -1/7/2020, người được tuyển dụng làm viên chức chỉ được ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trừ cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức hoặc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn.

+ Bổ sung tiêu chí đánh giá viên chức. Xem chi tiết tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

+ Chi tiết hóa, bổ sung quy định về chế độ thôi việc của viên chức.

+ Thay đổi thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật viên chức. Xem thêm tại bài viết: Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ công chức

Trên đây là những thông tin về Luật Viên chức được chúng tôi tổng hợp và phân tích. Việc sử dụng Luật Viên chức còn hiệu lực là yêu cầu bắt buộc để làm phát sinh tính pháp lý trong các quan hệ liên quan đến viên chức.

Bài liên quan