Điều kiện kinh doanh dịch vụ xác định giá đất theo Nghị định 136/2018/NĐ-CP

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

Để nhằm ổn định các giao dịch liên quan đến đất đai, vai trò của dịch vụ xác định giá đất ngày càng được phát huy một cách rõ rệt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tư vấn và được chủ thể có thẩm quyền công nhận mà chỉ có các cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ xác định giá đất mới được thực hiện.

dieu kien kinh doanh dich vu xac dinh gia dat

Điều kiện hoạt động của tổ chức tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật hiện hành

Mục Lục bài viết:
1. Tổ chức tư vấn giá đất.
2. Cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.
3. Chi phí thuê tư vấn xác định giá đất.
4. Quy định về hoạt động tư vấn xác định giá đất.

Lưu ý: Việc xác định giá đất hay thẩm định giá bất động sản được hiểu là việc sử dụng các phương pháp định giá để xác định giá trị của bất động sản. Chi tiết thông tin về thẩm định giá bất động sản và các phương pháp định giá phổ biến đã được wikipedia.org chia sẻ, độc giả có thể bấm xem thêm thông qua nội dung bài viết này

1. Tổ chức tư vấn giá đất.

- Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất hay nói chính xác hơn là kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá đất là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các chức năng tư vấn xác định giá đất, giá bất động sản, thẩm định giá.

- Một tổ chức để kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá đất phải có đủ 02 điều kiện được quy định tại Khoản 1, Điều 20 Nghị định 44/2014/NĐ-CP, cụ thể:

+ Về chức năng: Thực hiện chức năng tư vấn xác định giá đất/tư vấn định giá bất động sản/thẩm định giá. Các chức năng đều có ý nghĩa đối với cơ quan có thẩm quyền, cũng như đối với người dân khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai.

+ Về nhân sự: Có tối thiểu ba định giá viên có đủ điều kiện hành nghề theo quy định (Phân tích chi tiết tại mục 2).

Tổ chức tư vấn xác định giá đất có vai trò quan trọng, là tổ chức hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xác định giá đất cụ thể trong bảng giá đất.

dieu kien kinh doanh dich vu xac dinh gia dat 2

Hành nghề tư vấn xác định giá đất bao gồm những tiêu chuẩn nào?

Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, kinh doanh chứng khoán đang thu hút sự quan tâm của phần lớn nhà đầu tư hiện nay. Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào kinh doanh, điều kiện kinh doanh chứng khoán là điều mà các cá nhân, tổ chức cần nắm rõ khi bắt đầu tiến hành công việc kinh doanh của mình.

2. Cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

- Cá nhân không hành nghề tư vấn xác định giá đất độc lập mà hoạt động trong các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất. Cá nhân hành nghề là một trong hai điều kiện để được thành lập và hoạt động của tổ chức tư vấn xác định giá đất.

- Điều kiện hành nghề được quy định tại Điều 2, Nghị định 136/2018/NĐ-CP như sau:

(1) Có chứng chỉ định giá đất.

+ Điều kiện được cấp: Phải có đủ 03 điều kiện:

(i) Trình độ tối thiểu là đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, vật giá, thẩm định giá, kinh tế, tài chính, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế- kỹ thuật, luật;

(ii) Tính từ ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ, cá nhân đã có kinh nghiệm 36 tháng theo đào tạo chuyên ngành;

(iii) Đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất và có giấy chứng nhận.

(2) Cá nhân có thẻ Thẩm định viên về giá/Chứng chỉ định giá bất động sản/Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất.

+ Thẻ Thẩm định viên về giá được cấp cho người có đủ điều kiện và theo trình tự, thủ tục tại Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn.

+ Chứng chỉ định giá bất động sản không còn được cấp từ ngày 01/7/2015.

Việc kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá đất có liên quan trực tiếp đến các hoạt động mua bán, giao dịch bất động sản. Cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh, cung cấp dịch vụ môi giới hoặc quản lý bất động sản thu lợi cũng cần đảm bảo các yêu cầu nhất định. Bạn đọc có nhu cầu đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này cần nắm được quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản và hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định.

3. Chi phí thuê tư vấn xác định giá đất.

- Là tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn, vì vậy tổ chức tư vấn xác định giá đất thiết lập mối quan hệ với "khách hàng" thông qua hợp đồng và chi phí, phương thức thanh toán là một trong các nội dung được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

- Chi phí thuê tư vấn được thỏa thuận dựa trên thời gian thực hiện, tính chất phức tạp của công việc, diện tích đất,...mà không có một con số cụ thể nào được đưa ra để khẳng định. Hơn nữa, tùy thuộc vào "khách hàng" thì giá dịch vụ cũng sẽ có sự khác nhau.

- Hiện nay, pháp luật cũng không đề cập đến chi phí thuê tư vấn xác định giá đất.

dieu kien kinh doanh dich vu xac dinh gia dat 3

Điều kiện kinh doanh dịch vụ xác định giá đất và mức chi phí thuê tư vấn mới nhất

4. Quy định về hoạt động tư vấn xác định giá đất.

- Nội dung trọng tâm được cung cấp trong mục này là các trường hợp tổ chức tư vấn xác định giá đất được "hành nghề".

- Tại Điều 115, Luật Đất đai 2013 quy định về 03 trường hợp tư vấn xác định giá đất như sau:

+ Khi được cơ quan nhà nước thẩm quyền yêu cầu (thường là UBND cấp tỉnh) để xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất, định giá đất cụ thể hoặc;

+ Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên có liên quan yêu cầu để giải quyết khiếu nại về giá đất hoặc;

+ Khi các bên có yêu cầu do thực hiện giao dịch dân sự liên quan về giá đất.

Trên đây, Blog Codon.vn đã chia sẻ chi tiết các điều kiện kinh doanh dịch vụ xác định giá đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã có nhiều sự thay đổi so với trước đây, nhưng nhìn chung là theo hướng mở hơn, tạo điều kiện cho các cá nhân có năng lực được thực hiện hoạt động dịch vụ quan trọng này.

Bài liên quan