Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo Nghị định 139/2018/NĐ-CP

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Pháp luật hiện hành đang quy định rất chặt chẽ về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, bởi đây là lĩnh vực kinh doanh quan trọng - dịch vụ được người kinh doanh mang đến cho khách hàng là "dịch vụ công" thông qua kết quả cuối cùng là giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới. Thông tin chi tiết về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới sẽ được Blog Codon.vn chia sẻ ngay sau đây.

dieu kien kinh doanh dich vu kiem dinh xe co gioi

Điều kiện mở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới theo quy định của Nghị định 139/2018/NĐ-CP

Mục Lục bài viết:
1. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới là gì?
1.1. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.
1.2. Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới là gì?
2. Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới cần những điều kiện gì?
2.1. Điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định.
2.2. Điều kiện về nhân lực.
2.3. Điều kiện về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm.
2.4. Được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.
2.5. Điều kiện về tính độc lập pháp lý, tài chính.
3. Chi phí mở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

1. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới là gì?

1.1. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

- Trung tâm đăng kiểm hay đơn vị đăng kiểm xe cơ giới là tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm dịch xe cơ giới được thành lập khi đáp ứng đủ điều kiện luật định. Đây là tổ chức duy nhất có quyền cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới.

- Trung tâm đăng kiểm thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường là giấy tờ bắt buộc khi tham gia giao thông đối với ô tô, nếu không có sẽ bị xử phạt. Thông tin chi tiết về mức phạt, bạn đọc có thể xem thêm trong bài chia sẻ mức phạt lỗi quá hạn đăng kiểm 2022 mà Codon.vn chia sẻ trước đây.

1.2. Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới là gì?

- Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới là việc thực hiện kiểm tra lần đầu hoặc định kỳ về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhằm mục đích sinh lời. Hoạt động dịch vụ phải mang tính ổn định, thường xuyên, lâu dài.

- Hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện bởi tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. Đây là nguyên tắc quan trọng được ghi nhận tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định 139/2018/NĐ-CP.

2. Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới cần những điều kiện gì?

2.1. Điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định.

Theo quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP, điều kiện về cơ sở vật chất bao gồm mặt bằng, xưởng kiểm định và dây chuyền kiểm định, trong đó:

- Về mặt bằng:

+ Đây là nơi bố trí các dây chuyền kiểm định trên cùng một khu đất, có diện tích tối thiểu đảm bảo phục vụ cho hoạt động kiểm định.

+ Tùy vào việc phân bố dây chuyền kiểm định, diện tích mặt bằng tối thiểu cũng có sự khác nhau, lần lười có một lần chuyền kiểm định loại I (S.min = 1.250m2); có một dây chuyền kiểm định loại II (S.min = 1.500m2); có hai dây chuyền kiểm định (S.min = 2.500m2); có từ 03 dây chuyền kiểm định trở lên, từ dây thứ ba, cứ mỗi dây chuyền thì tăng thêm tối thiểu 625m2.

- Về xưởng kiểm định.

+ Phải đáp ứng về kích thước thông xe tối thiểu tính theo chiều dài, chiều rộng và chiều cao.

+ Nếu xưởng chỉ có 01 dây chuyền kiểm định loại một: K.min = 30 x 4 x 3,5 (m).

+ Nếu xưởng chỉ có 01 dây chuyền kiểm định loại II: K.min = 36 x 4 x 4,5 (m).

+ Nếu có nhiều dây chuyền kiểm định gần nhau thì giữa các tâm của dây chuyền tối thiểu là 4m, từ tâm dây chuyền ngoài cùng đến mặt trong tường gần nhất tối thiểu 2,5m.

- Về dây chuyền kiểm định:

+ Để đảm bảo an toàn, dây chuyền kiểm định phải được lắp đặt thiết bị kiểm tra (phanh, đo độ trượt ngang, phân tích khí xả,..), dụng cụ kiểm tra theo QCVN 103: 2019/BGTVT.

dieu kien kinh doanh dich vu kiem dinh xe co gioi 2

Mở trung tâm đăng kiểm tư nhân cần những gì? Cập nhật quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

2.2. Điều kiện về nhân lực.

Nhân lực trong đơn vị đăng kiểm phải đảm bảo được 03 điều kiện được quy định tại Điều 7 Nghị định 139/2018/NĐ-CP như sau:

- Số lượng đăng kiểm viên: Ít nhất 03 người/dây chuyền kiểm định, trong đó tối thiểu là 01 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao.

- Đơn vị đăng kiểm phải có người phụ trách dây chuyền kiểm định và người này chỉ phụ trách nhiều nhất là hai dây chuyền.

- Lãnh đạo đăng kiểm là đăng kiểm viên có kinh nghiệm tại vị trí đăng kiểm ít nhất 36 tháng.

- Nhân viên nghiệp vụ kiểm định phải có trình độ ít nhất là trung cấp nghề, đã được tập huấn và cấp chứng chỉ tập huấn.

2.3. Điều kiện về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm.

Hiện nay, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm là Quy chuẩn 103: 2019/BGTVT được ban hành tại Thông tư 20/2019/TT-BGTVT.

Đơn vị đăng kiểm phải đáp ứng các nội dung, quy chuẩn kỹ thuật được ghi nhận tại Quy chuẩn 103 bao gồm:

- Yêu cầu chung.

- Xưởng kiểm định, khu vực kiểm tra.

- Nhà văn phòng.

- Thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định.

- Dụng cụ kiểm tra trên dây chuyền kiểm định.

- Chương trình phần mềm quản lý kiểm định, cơ sở dữ liệu kiểm định, nối mạng truyền số liệu và quản lý dữ liệu xe cơ giới kiểm định.

- Hệ thống giám sát quá trình kiểm định.

- Các thông tin niêm yết.

2.4. Được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới là hình thức công nhận của nhà nước cho phép đơn vị đăng kiểm được kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

- Thời điểm thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận: Sau khi hoàn thành việc xây dựng, đặt cơ sở vật chất.

- Trình tự, thủ tục thực hiện được quy định tại Điều 8 Nghị định 139/2018/NĐ-CP, cụ thể:

+ Trung tâm đăng kiểm chuẩn bị hồ sơ gồm:

++ Văn bản đề nghị;

++ Danh sách đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ, bản sao hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, tiếp nhận với người làm việc trong đơn vị đăng kiểm;

++ Giấy tờ chứng minh cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định phù hợp với QCVN.

++ Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, nhà xưởng có bố trị dây chuyền, thiết bị kiểm tra.

++ Giấy tờ chứng minh điều kiện bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy. (Thông tin về hồ sơ, quy trình thẩm duyệt, nghiệm thu hoạt động phòng cháy, chữa cháy đã được wikipedia.org chia sẻ, mời bạn đọc bấm xem thêm tại bài viết này).

+ Đơn vị đăng kiểm gửi hồ sơ tới Cục đăng kiểm Việt Nam, số lượng là 01 bộ.

+ Cục đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, nếu đầy đủ thì thông báo cho đơn vị đăng kiểm thời gian kiểm tra và đánh giá thực tế trong thời hạn 03 ngày.

Kể từ ngày thông báo, Cục Đăng kiểm phải tiến hành kiểm tra và đánh giá trong vòng 05 ngày, nếu đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lập biên bản về kết quả đánh giá.

Như vậy, thời gian tối đa để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới là 13 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ của đơn vị đăng kiểm.

dieu kien kinh doanh dich vu kiem dinh xe co gioi 3

Điều kiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới

Liên quan đến vấn đề xe cơ giới, nhiều cá nhân, tổ chức cũng quan tâm đến việc quản lý, vận hành xe cơ giới vận chuyển hàng hóa một cách khoa học, hiệu quả. Bạn đọc có thể tìm hiểu trong bài chia sẻ điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics để nắm được quy định pháp luật về vấn đề này.

2.5. Điều kiện về tính độc lập pháp lý, tài chính.

- Điều kiện về tính độc lập thực chất là nguyên tắc hoạt động của dịch vụ kiểm định xe cơ giới được quy định tại Điều 4 Nghị định 139/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, điều này cũng đặc biệt quan trọng mà nếu vi phạm nguyên tắc này thì đơn vị đăng kiểm cũng sẽ không thể "ra đời".

- Tính độc lập về pháp lý, tài chính được đặt trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới.

- Biểu hiện:

+ Không được trực tiếp quản lý bởi cùng một cơ quan/tổ chức.

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ được nắm giữ cổ phần/góp vốn tối đa 10% của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

3. Chi phí mở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

- Để đưa ra một con số cụ thể để minh chứng cho chi phí mở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới là rất khó, bởi điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

- Tuy nhiên, phải nhận định rằng, chi phí mở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới là rất lớn, nó bao gồm tiền mặt bằng (đòi hỏi mặt bằng rộng, ở các thành phố lớn thì chi phí mặt bằng càng cao), tiền xây dựng nhà xưởng, mua dây chuyền kiểm định, lắp đặt thiết bị kiểm tra, hệ thống âm thanh, camera,...

- Chi phí mở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thường dao động thường tính theo "tỷ đồng" và giao động từ 5-7 tỷ.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới cho thấy một cách quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động dịch vụ công, nhằm cung cấp đến khách hàng dịch vụ chất lượng, hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi.

Bài liên quan