Độ tuổi dự thi công chức là bao nhiêu, có bị giới hạn không?

Độ tuổi dự thi công chức là bao nhiêu, có bị giới hạn không?

Một trong những điều kiện mà công dân Việt Nam cần phải đáp ứng khi đăng ký dự tuyển thi công chức đó chính là độ tuổi. Không phải ở độ tuổi nào công dân cũng có thể công chức. Pháp luật hiện hành quy định độ tuổi thi công chức là bao nhiêu, có bị giới hạn không?

do tuoi du thi cong chuc la bao nhieu co bi gioi han khong

40 tuổi có được thi công chức không? Tìm hiểu quy định về độ tuổi thi tuyển công chức, viên chức mới nhất

Mục Lục bài viết:
1. Độ tuổi dự thi công chức là bao nhiêu, có bị giới hạn không?
2. Trình tự tuyển dụng công chức.
2.1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
2.2. Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
2.3. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.
2.4. Tổ chức thi tuyển/xét tuyển.
2.5. Thông báo kết quả tuyển dụng.
2.6. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

1. Độ tuổi thi công chức là bao nhiêu, có bị giới hạn không?

- Điều kiện thi công chức được quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ công chức 2008 và được hướng dẫn bởi Điều 4 Nghị định 138/2020/NĐ-CP.

+ Theo đó gồm các điều kiện về quốc tịch, độ tuổi tối thiểu, lý lịch nhân, phẩm chất, sức khỏe,...

+ Ngoài ra, cơ quan tuyển dụng công chức phải xác định những điều kiện khác phù hợp với yêu cầu, vị trí làm việc, tuy nhiên không được thấp hơn so với các điều kiện dự thi công chức và không được trái với quy định của pháp luật; không được phân biệt giữa các loại hình đào tạo. Những điều kiện khác được đưa ra phải báo cáo với cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định.

=> Như vậy, pháp luật chỉ quy định độ tuổi tối thiểu dự thi công chức là từ đủ 18 tuổi trở lên và không giới hạn về độ tuổi dự thi công chức. Tuy nhiên, phụ thuộc vào từng vị trí việc làm khác nhau, những yêu cầu khác thì cơ quan sử dụng công chức có thể giới hạn về độ tuổi.

2. Trình tự tuyển dụng công chức.

Tại Mục 4 Chương II Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng công chức theo các bước sau:

2.1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Để tiến hành tuyển dụng công chức, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức cần phải thông báo về việc tuyển dụng. Cơ quan tuyển dụng có thể đăng công khai thông báo tuyển dụng này ít nhất 01 lần.

- Hình thức đăng tải: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

- Nội dung thông báo tuyển dụng cần phải nêu rõ:

+ Số lượng biên chế công chức cần tuyển.

+ Vị trí cần tuyển.

+ Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.

+ Thời gian, địa điểm, địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; thông tin của bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

+ Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển.

+ Hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển.

+ Thời gian, địa điểm thi, xét tuyển.

do tuoi du thi cong chuc la bao nhieu co bi gioi han khong 2

Độ tuổi được tuyển dụng viên chức là bao nhiêu? Một số quy định về độ tuổi thi tuyển công chức các cấp theo Luật cán bộ công chức 2008

2.2. Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Sau khi có thông báo đăng ký dự tuyển, người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đã được ghi trong thông báo dự tuyển.

- Trong bộ hồ sơ đó gồm có: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được đính kèm trong thông báo dự tuyển, những giấy tờ, tài liệu được yêu cầu nộp (ví dụ: bằng đại học, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, bản tự khai.....).

- Hình thức nộp: nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

2.3. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển tiến hành kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của những người dự tuyển.

- Nếu người đăng ký dự tuyển không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã đưa ra thì Hội đồng tuyển dụng gửi thông báo bằng văn bản cho người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký (thời hạn thông báo: 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra).

2.4. Tổ chức thi tuyển/xét tuyển.

* Đối với thi tuyển:

- Thông báo danh sách: Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm thông báo danh sách, triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan tuyển dụng công chức.

- Thi vòng 1: Thời gian tổ chức thi: chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1.

- Thi vòng 2: Thời gian tổ chức thi: chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

* Đối với xét tuyển:

- Hội đồng tuyển dụng lập danh sách, thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 (thời gian: chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra).

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

- Tổ chức thi vòng 2: thời gian tổ chức thi: chậm nhất 1 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức phỏng vấn tại vòng 2.

2.5. Thông báo kết quả tuyển dụng.

- Thời gian thông báo kết quả: 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai về kết quả tuyển dụng công chức.

2.6. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

- Người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ nhận được thông báo kết quả trúng tuyển.

Trên đây Blog Codon.vn đã làm rõ vấn đề "Độ tuổi dự thi công chức là bao nhiêu, có bị giới hạn không", có thể thấy độ tuổi thi công chức là không bị giới hạn và điều này tạo cơ hội cho công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên được dự tuyển thi công chức.

Bài liên quan