Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện dự thi/xét thăng hạng giáo viên

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện dự thi/xét thăng hạng giáo viên

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng nhân lực để đảm bảo chất lượng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, việc thăng hạng giáo viên là hoạt động được diễn ra phổ biến. Thăng hạng giáo viên được thực hiện thông qua hai hình thức là thi hoặc xét thăng hạng, nhưng dù ở phương thức nào thì giáo viên cũng phải có các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi/xét thăng hạng giáo viên theo luật định.

huong dan tieu chuan dieu kien du thi xet thang hang giao vien

Hồ sơ xét thăng hạng giáo viên gồm những gì? Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi xét tuyển thăng hạng giáo viên từ ngày 15/01/2022.

Mục Lục bài viết:
1. Thăng hạng giáo viên là gì?
2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi/xét thăng hạng giáo viên 2022.
3. Các vấn đề liên quan.
3.1. Hồ sơ xét thăng hạng giáo viên gồm những gì?
3.2. Các minh chứng xét thăng hạng giáo viên.
3.3. Điều kiện xét thăng hạng giáo viên THCS hạng 2.

1. Thăng hạng giáo viên là gì?

- Hiện nay, chức danh nghề nghiệp của giáo viên được chia thành:

+ Giáo viên hạng III.

+ Giáo viên hạng II.

+ Giáo viên hạng I.

- Thăng hạng giáo viên được hiểu là giáo viên được bổ nhiệm vào giữ chức danh nghề nghiệp hạng cao hơn liền kề. Tức là, giáo viên hạng III được bổ nhiệm vào giáo viên hạng II và giáo viên hạng II bổ nhiệm vào giáo viên hạng I.

- Thăng hạng giáo viên được thực hiện thông qua hai phương thức là thi tuyển hoặc xét tuyển. Các nội dung về thi tuyển thăng hạng giáo viên được phân tích chi tiết tại: Quy định thi thăng hạng giáo viên tiểu học, THCS, THPT

2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi/xét thăng hạng giáo viên 2022.

- Tại Công văn 3125/BGDĐT - NGCBQLGD năm 2019 về việc tổ chức thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập cũng đã có hướng dẫn rõ ràng về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thăng hạng giáo viên. Tuy nhiên, các căn cứ được dẫn chiếu tại văn bản này đã hết hiệu lực, không còn giá trị sử dụng (mặc dù Công văn vẫn còn hiệu lực).

- Vì vậy, Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để điều chỉnh nội dung về tiêu chuẩn, điều kiện dự thi/xét thăng hạng giáo viên. Tại Điều 3 của Thông tư này đưa ra 04 điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng giáo viên như sau:

(1) Giáo viên phải được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cử đi dự thi hoặc xét thăng hạng do cơ sở giáo dục có nhu cầu.

(2) Giáo viên tại năm công tác liên kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng phải xếp loại chất lượng tối thiểu là hoàn thành tốt nhiệm vụ; phải là cá nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời gian xử lý kỷ luật hoặc liên quan đến kỷ luật.

huong dan tieu chuan dieu kien du thi xet thang hang giao vien 2

Quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng giáo viên các cấp

(3) Vị trí việc làm đang đảm nhận và chức danh nghề nghiệp là phù hợp với nhau.

(4) Dự thi/xét thăng hạng giáo viên nào thì phải đủ tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng; năng lực chuyên môn nghiệp vụ của hạng đó. Để hiểu thêm tiêu chuẩn chức danh tại các hạng, độc giả có thể tham khảo: Tiêu chuẩn chức danh giáo viên THPT

3. Các vấn đề liên quan.

3.1. Hồ sơ xét thăng hạng giáo viên gồm những gì?

- Căn cứ Thông tư 34 xét thăng hạng giáo viên tại Điều 4 dẫn chiếu đến Điều 36 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (Nghị định quy định mới nhất về thăng hạng viên chức), giáo viên xét thăng hạng giáo viên phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ sở giáo dục.

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ sở giáo dục về các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi/xét thăng hạng giáo viên.

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng giáo viên muốn thi hoặc xét thăng.

+ Các minh chứng đạt tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký xét tuyển.

Để hiểu thêm về xét thăng hạng giáo viên, độc giả xem tại: Điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

3.2. Các minh chứng xét thăng hạng giáo viên.

- Tùy thuộc vào các nhóm tiêu chí và việc xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II thì việc mình chứng xét thăng hạng sẽ có sự khác nhau. Nội dung về minh chứng xét thăng hạng được quy định tại Phụ lục Nghị định 34/2021/NĐ-CP - Thông tư xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên.

TẢI PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN MINH CHỨNG VÀ CHẤM ĐIỂM HỒ SƠ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TẠI ĐÂY

3.3. Điều kiện xét thăng hạng giáo viên THCS hạng 2.

- Giáo viên THCS hạng 3 xét thăng hạng giáo viên THCS hạng 2 phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng giáo viên được nêu ở mục 1, trong đó, đặc biệt phải đạt các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với giáo viên THCS hạng 2 được quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Điều 4.

Trên đây là những chia sẻ của Blog Codon.vn về tiêu chuẩn, điều kiện dự thi/xét thăng hạng giáo viên. Đây là nội dung mà các giáo viên phải cực kỳ lưu ý bởi nó quyết định đến việc giáo viên có được thi/xét thăng hạng giáo viên hay không.

Bài liên quan