Chế độ thai sản cho giáo viên hợp đồng

Chế độ thai sản cho giáo viên hợp đồng

Giáo viên hợp đồng cũng là người lao động và có tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật. Do đó, các chế độ như chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần, chế độ thai sản cho giáo viên hợp đồng và các chế độ khác được quy định như thế nào?

che do thai san cho giao vien hop dong

Khi nghỉ thai sản giáo viên được hưởng những chế độ nào? Tìm hiểu chế độ thai sản của giáo viên hợp đồng

Mục Lục bài viết:
1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với giáo viên hợp đồng.
2. Chế độ thai sản cho giáo viên hợp đồng.
2.1. Đối với giáo viên nữ.
2.2. Đối với giáo viên nam.
3. Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho giáo viên hợp đồng.

* Danh mục từ viết tắt.

- BHXH: Bảo hiểm xã hội.

- Mbqtl: Mức bình quân tiền lương.

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với giáo viên hợp đồng.

Đối với lao động nữ nói chung và giáo viên hợp đồng nói riêng thì chế độ nghỉ thai sản là giống nhau và đều được quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Theo đó, giáo viên hợp đồng đang được đóng BHXH bắt buộc thuộc một trong những trường hợp dưới đây thì sẽ được hưởng chế độ thai sản:

- Giáo viên hợp đồng là giáo viên nữ đang mang thai.

- Giáo viên hợp đồng là giáo viên nữ sinh con/nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi và phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

+ Trường hợp giáo viên hợp đồng phải nghỉ dưỡng thai theo yêu cầu của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đảm bảo thời gian đóng BHXH ít nhất là 03 tháng trong thời hạn là 12 tháng trước khi sinh.

- Giáo viên hợp đồng nữ đặt vòng tránh thai.

- Giáo viên hợp đồng nam hoặc nữ thực hiện biện pháp triệt sản.

- Giáo viên hợp đồng là giáo viên nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Với trường hợp giáo viên hợp đồng, chế độ thai sản được quy định như thế nào? Bạn đọc có thể theo dõi bài viết Chế độ thai sản của giáo viên năm 2022 để biết thêm thông tin chi tiết.

2. Chế độ thai sản cho giáo viên hợp đồng.

Chế độ thai sản cho giáo viên hợp đồng bao gồm các khoản trợ cấp được quy định tại Mục 2 Chương III Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

2.1. Đối với giáo viên nữ.

Đối với giáo viên hợp đồng là nữ, khi đáp ứng đủ những điều kiện được hưởng chế độ thai sản thì sẽ được hưởng những chế độ như sau:

* Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản:

- Nghỉ khám thai:

+ Thời gian hưởng chế độ khi khám thai: được nghỉ việc đi khám thai 05 lần, mỗi lần khám là 01 ngày, trường hợp ở xa cơ sở khám chữa bệnh/người mang thai có bệnh lý/không bình thường được nghỉ 02 ngày/lần khám.

+ Ngày nghỉ là ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

che do thai san cho giao vien hop dong 2

Chế độ hưởng thai sản cho giáo viên hợp đồng hiện nay. Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho giáo viên hợp đồng

- Nghỉ khi sinh con:

+ Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh là: 06 tháng (trường hợp sinh đôi trở đi, cứ mỗi con thì được nghỉ thêm 01 tháng).

+ Thời gian nghỉ trước sinh tối đa: không quá 02 tháng.

+ Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi (giáo viên nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi).

+ Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết => Mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con.

+ Trường hợp sau khi sinh con, nếu con từ 02 tháng tuổi bị chết => Mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày sinh con.

- Nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh

Giáo viên còn được nghỉ dưỡng sức nếu sức khỏe của giáo viên chưa phục hồi trong thời hạn 30 ngày đầu quay trở lại làm việc.

Thời gian nghỉ dưỡng sức là từ 05 - 10 ngày và tiền trợ cấp một ngày = 30% x mức lương cơ sở (Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

- Nghỉ khi đặt vòng tránh thai, triệt sản

+ Thời gian nghỉ là: 07 ngày đối với giáo viên đặt vòng tránh thai; 15 ngày đối với lao động thực hiện biện pháp triệt sản (tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần).

- Nghỉ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

+ Thời gian nghỉ tối đa từ 10 - 50 ngày tương ứng với tuần tuổi của thai nhi.

+ Thời gian nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần (Điều 33 Luật BHXH).

Theo đó, pháp luật hiện hành cũng đã quy định về thời gian hưởng chế độ thai sản khi bị sẩy thai để đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động trong trường hợp bị sẩy thai.

* Mức hưởng:

- Trợ cấp 1 lần khi sinh con = 02 lần mức lương cơ sở/mỗi con = 2 x 1.490.000 = 2.980.000 đồng/mỗi con.

- Mức hưởng chế độ thai sản một tháng = 100% x Mbqtl tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn.

+ Trường hợp giáo viên không đóng đủ 06 tháng BHXH trong 12 tháng trước khi sinh con/trước khi nhận con nuôi => Được hưởng các chế độ khi khám thai, khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý hoặc mẹ chết sau khi sinh dựa theo quy định.

+ Mức hưởng khi khám thai: Mức hưởng 1 ngày = Mức hưởng một tháng / 24.

2.2. Đối với giáo viên nam.

Cũng tương tự như giáo viên hợp đồng là giáo viên nữ thì giáo viên hợp đồng là giáo viên nam cũng được hưởng chế độ thai sản khi thuộc diện được hưởng chế độ thai sản dành đã nêu ở mục 1. Theo đó, giáo viên nam được hưởng những chế độ sau:

* Chế độ

- Nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con (được tính trong khoảng thời gian là 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần):

+ 05 ngày làm việc: trường hợp thông thường.

+ 07 ngày làm việc: trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

+ 10 ngày làm việc: trường hợp vợ sinh đôi, vợ sinh từ 03 con trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ 03 ngày làm việc.

+ 14 ngày làm việc: trường hợp vợ sinh đôi mà phải phẫu thuật.

+ Trường hợp mẹ và cha/chỉ có mẹ/chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con, cha là người trực tiếp nuôi con => Cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ.

+ Trường hợp mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản mà mẹ chết, cha là người trực tiếp nuôi dưỡng con => Cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

- Nghỉ khi giáo viên nam thực hiện biện pháp triệt sản: 15 ngày (tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần).

* Mức hưởng:

- Trợ cấp 1 lần khi sinh con (nếu chỉ có cha tham gia BHXH) = 02 x Mức lương cơ sở/con = 2 x 1.490.000 = 2.980.000 đồng.

- Mức hưởng chế độ thai sản = Mbqtl 6 tháng đóng BHXH trước khi nghỉ : 24 x Số ngày nghỉ.

- Mức hưởng khi triệt sản= Mbqtl 6 tháng đóng BHXH trước khi nghỉ : 30 x Số ngày nghỉ.

3. Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho giáo viên hợp đồng.

Khi làm thủ tục hưởng chế độ thai sản, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ để gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, hồ sơ hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 9 Quyết định 166/QĐ-BHXH gồm có:

(1) Bản sao giấy khai sinh/giấy chứng sinh của con.

(2) Giấy tờ, tài liệu khác liên quan như:

- Bản sao giấy chứng tử của con/mẹ (trường hợp con/mẹ chết).

- Giấy xác nhận về tình trạng của người mẹ sau khi sinh con mà không đủ sức khỏe chăm sóc con của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.

- Hồ sơ bệnh án/giấy ra viện của mẹ (con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh).

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (đối với trường hợp điều trị ngoại trú), giấy ra viện (đối với trường hợp điều trị nội trú) khi thuộc một trong các trường hợp như: đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định.

- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi).

- Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

- Thời gian nộp hồ sơ: 45 ngày kể từ ngày quay trở lại làm việc.

- Nộp hồ sơ tại: đơn vị sử dụng lao động (trường học nơi đang giảng dạy theo hợp đồng). Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của giáo viên, đơn vị sử dụng lao động phải nộp cho cơ quan BHXH.

- Cơ quan BHXH thanh toán tiền thai sản cho giáo viên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Như vậy, chuyên mục Bảo hiểm đã cung cấp cho bạn đọc thông tin về chế độ thai sản cho giáo viên hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành .Về cơ bản chế độ thai sản cho giáo viên hợp đồng cũng tương tự như người lao động khác khi đáp ứng đủ điều kiện mà pháp luật quy định.

Bài liên quan