Chế độ thai sản cho chồng 2022 theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Chế độ thai sản cho chồng 2022.

Chế độ thai sản là quyền lợi của người tham gia BHXH bắt buộc, nó không chỉ áp dụng với lao động nữ mà còn áp dụng đối với lao động nam có vợ sinh con. Tuy nhiên, chế độ thai sản giữa hai đối tượng này là khác nhau. Vậy, chế độ thai sản cho chồng 2022 có vợ sinh con hiện nay như thế nào?

che do thai san cho chong 2022

Vợ sinh chồng nghỉ có được hưởng lương? Tìm hiểu chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ sinh con 2022

Mục Lục bài viết:
1. Chồng được hưởng chế độ thai sản khi nào?
2. Thời gian chồng được nghỉ hưởng chế độ thai sản.
3. Mức hưởng chế độ thai sản của chồng mới nhất.
4. Trợ cấp một lần khi vợ sinh con.
5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hưởng chế độ thai sản cho chồng.
5.1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho chồng.
5.2. Trình tự, thủ tục hưởng chế độ thai sản.

* Danh mục từ viết tắt:

- BHXH: Bảo hiểm xã hội.

1. Chồng được hưởng chế độ thai sản khi nào?

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đề cập đến chế độ thai sản cho chồng khi có vợ sinh con.

Chồng được hưởng chế độ thai sản khi đáp ứng đủ 02 điều kiện theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cụ thể:

- Thuộc trường hợp được hưởng: Lao động nam (chồng) có vợ sinh con.

- Đang tham gia BHXH (không phụ thuộc vào thời gian đóng BHXH).

Lưu ý: Người chồng của lao động nữ mang thai hộ khi sinh con cũng được xác định là đối tượng hưởng chế độ thai sản.

Tương tự, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cũng quy định chi tiết về thời gian đóng BHXH tối thiểu để lao động nam được hưởng chế độ thai sản. Thông tin chi tiết về vấn đề này, bạn đọc có thể xem trong bài thời gian đóng BHXH để được hưởng chế độ thai sản đối với nam của Codon.vn.

2. Thời gian chồng được nghỉ hưởng chế độ thai sản.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản đối với chồng phụ thuộc vào các trường hợp sinh đẻ của người vợ. Điều này được ghi nhận tại Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

- Trường hợp thông thường:

+ Vợ "sinh thường": Nghỉ 05 ngày làm việc.

+ Vợ sinh mổ, sinh con dưới 32 tuần tuổi (sinh non): Nghỉ 07 ngày làm việc.

+ Vợ sinh đôi: Nghỉ 10 ngày, sinh 03 trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày.

+ Vợ sinh đôi trở lên mà phải mổ thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian này vẫn được tính thời gian đóng BHXH mà người lao động, người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Đối với trường hợp này, thời điểm nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Thông thường, mỗi lần sinh nở, thai phụ sẽ sinh được 1 con. Trong một số trường hợp, thai phụ có thể sinh được 2 con (sinh đôi) hoặc nhiều hơn. Để hiểu rõ hơn về khái niệm sinh đôi, các trường hợp sinh đôi phổ biến, bạn đọc có thể bấm theo dõi trong nội dung bài viết này trên wikipedia.org.

- Trường hợp đặc biệt: Vợ chết sau khi sinh con.

+ Vợ tham gia BHXH hoặc cả chồng và vợ đều tham gia BHXH: Chồng được nghỉ hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của vợ (thường là 04 tháng).

+ Vợ tham gia BHXH nhưng không đủ thời gian đóng BHXH chết sau khi sinh con; Chồng được nghỉ việc cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

+ Nếu chồng không nghỉ việc khi vợ chết chết sau khi sinh con thì vừa nhận tiền lương, vừa nhận tiền trợ cấp thai sản đối với thời gian còn lại nghỉ thai sản của người mẹ (thường là 04 tháng).

+ Nếu chỉ có chồng tham gia BHXH thì nếu vợ chết sau khi sinh con thì chồng được nghỉ cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Lưu ý: Mặc dù Luật quy định số ngày nghỉ là số ngày làm việc, tuy nhiên, tại Khoản 7 Điều 34 vẫn tính số ngày nghỉ của lao động nam bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết và ngày nghỉ hàng tuần.

che do thai san cho chong 2022 2

Vợ sinh chồng nghỉ có được hưởng lương? Cập nhật thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản cho chồng

3. Mức hưởng chế độ thai sản của chồng mới nhất.

Đối với người chồng có vợ sinh con, thì mức hưởng chế độ thai sản được tính theo công thức:

Mức hưởng = (Bình quân 06 tháng tiền lương đóng BHXH trước khi nghỉ việc /24) x 100% x số ngày nghỉ việc.

Ví dụ:

Anh Tùng có thời gian và tiền lương tham gia BHXH như sau:

- Từ tháng 10/2021 - 12/2021: Tiền lương tháng đóng BHXH là 6.000.00 đồng.

- Từ tháng 1/2022 - 05/2022: Tiền lương tháng đóng BHXH là 7.000.000 đồng.

Chị Linh là vợ của anh Tùng sinh vào ngày 5/ 6/2022 (sinh đôi). Anh Tùng được nghỉ 10 ngày làm việc.

Tính mức hưởng chế độ thai sản của anh Tùng?

+ Bình quân tiền lương 06 tháng trước khi nghỉ việc = (6.000.000 x 2 + 7.000.000 x 4) / 6 = 6.666.667 đồng.

→ Mức hưởng = 6.666.667 / 24 x 100% x 10 = 2.777.778 đồng.

Như vậy, mức hưởng chế độ thai sản của anh Tùng là 2.777.778 đồng.

Khác với việc sinh thường, chế độ thai sản cho người sinh đôi, sinh mổ có phần đặc biệt hơn. Bạn đọc có thể tham khảo thêm chế độ thai sản đối với lao động nữ khi sinh mổ, sinh đôi tại bài viết chế độ thai sản khi sinh mổ, khi sinh đôi để hiểu thêm.

4. Trợ cấp một lần khi vợ sinh con.

- Trường hợp áp dụng:

+ Người chồng được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con nếu người vợ không tham gia BHXH mà chỉ có người chồng tham gia hoặc người vợ tham gia nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản mà người chồng lại đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH.

- Điều kiện bắt buộc:

+ Người chồng phải đóng BHXH từ đủ ít nhất 06 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con. Đây là quy định được ghi nhận tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

- Mức hưởng:

Mức trợ cấp = 2 x Mức lương cơ sở = 2 x 1.490.000 đồng = 2.980.000 đồng.

- Nguyên tắc:

Mức lương cơ sở được tính tại tháng người vợ sinh con và mức trợ cấp trên áp dụng đối với mỗi con.

Chi tiết về chế độ thai sản theo quy định của pháp luật đã được đề cập tại bài bài viết: "Chế độ thai sản" mời bạn đọc cùng theo dõi để biết thêm thông tin. 

che do thai san cho chong 2022 3

Cách tính tiền thai sản cho lao động nam khi có vợ sinh con

5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hưởng chế độ thai sản cho chồng.

5.1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho nam.

Theo Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, người chồng để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp một lần khi vợ sinh con phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

* Hồ sơ hưởng chế độ thai sản.

+ Bản sao Giấy chứng sinh/khai sinh/trích lục khai sinh.

+ Nếu con sinh mổ hoặc sinh non phải có thêm giấy tờ của cơ sở khám chữa bệnh để thể hiện điều đó, nếu giấy chứng sinh không thể hiện.

+ Bản trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án/giấy ra viện của người vợ nếu trường hợp con chết mà chưa cấp Giấy chứng sinh.

* Hồ sơ hưởng trợ cấp một lần.

+ Bản sao Giấy chứng sinh/khai sinh/trích lục khai sinh.

+ Bản trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án/giấy ra viện của người vợ nếu trường hợp con chết mà chưa cấp Giấy chứng sinh.

Lưu ý: Trường hợp người chồng đề nghị đồng thời hưởng chế độ nghỉ việc khi sinh con và trợ cấp một lần thì chuẩn bị hồ sơ theo hồ sơ hưởng chế độ thai sản nêu trên.

5.2. Trình tự, thủ tục hưởng chế độ thai sản.

- Đối với trường hợp đề nghị hưởng chế độ thai sản cho chồng, thì đơn vị tiếp nhận hồ sơ là người sử dụng lao động. Cơ quan giải quyết hồ sơ là cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động, người sử dụng lao động đóng BHXH.

- Lao động nam có 45 ngày kể từ ngày quay trở lại làm việc để nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động. Sau đó, người sử dụng lao động tính từ ngày nhận đủ hồ sơ từ lao động nam thì phải nộp cho cơ quan BHXH trong vòng 10 ngày.

- Thời hạn để cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ và tổ chức chi trả tính từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động là 06 ngày theo quy định tại Khoản 4, Điều 5, Quyết định 166.

Về trình tự, thủ tục nhận chế độ thai sản mới nhất, bạn đọc có thể tham khảo tại bài viết: "Thủ tục hưởng chế độ thai sản" của Codon.vn

Như vậy, chuyên mục Bảo hiểm của Codon.vn đã chia sẻ cho bạn đọc thông tin về chế độ thai sản cho chồng 2022. Có thể nói, thai sản là vấn đề quan trọng đối với các cặp vợ chồng, nhằm chia sẻ những khó khăn và giúp đỡ người vợ trong thời kỳ sinh con. Lao động nam nên chủ động trong việc tham gia BHXH để có thể được hưởng chế độ thai sản khi cần, không chỉ trong trường hợp có vợ sinh con.

Bài liên quan