Chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu muộn

Chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu muộn

Đối với viên chức có mong muốn được kéo dài thời gian công tác sẽ được hưởng những chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu muộn mà pháp luật quy định. Về vấn đề này sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây của Blog Codon.vn

che do chinh sach doi voi vien chuc nghi huu muon

Chế độ chính sách đối với viên chức nghỉ hưu muộn theo quy định tại Nghị định 50/2022/NĐ-CP

Mục Lục bài viết:
1. Chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu muộn.
2. Nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu muộn.
3. Cách tính tuổi nghỉ hưu của giáo viên.

1. Chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu muộn.

Viên chức được nghỉ hưu muộn hơn tuổi nghỉ hưu tối đa 5 năm và trong trường hợp này, viên chức sẽ được hưởng những chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Tại Điều 5 Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định về Chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu muộn:

- Viên chức đó sẽ được xác định là viên chức nằm trong tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao.

- Viên chức đó được hưởng chế độ lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Ngược lại với nghỉ hưu muộn thì trong một số trường hợp, công chức, viên chức cũng được xem xét để được nghỉ hưu sớm nếu đáp ứng đủ những điều kiện nghỉ hưu trước tuổi mà pháp luật quy định.

2. Nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu muộn.

Nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu muộn đối với viên chức được quy định tại Điều 3 Nghị định 50/2022/NĐ-CP:

- Nguyên tắc 1: Việc thực hiện nghỉ hưu cao hơn tuổi phải được đảm bảo một cách khách quan, công bằng, công khai và tuân thủ đúng những quy định của pháp luật.

- Nguyên tắc 2: Về độ tuổi nghỉ hưu muộn đối với viên chức: không quá 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Liên quan đến quy định tuổi nghỉ hưu của giáo viên, bạn đọc có thể tham khảo bài viết

- Nguyên tắc 3: Đối với viên chức đang trong thời gian nghỉ hưu muộn thì chỉ được làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

- Nguyên tắc 4: Viên chức đang trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu có nguyện vọng nghỉ làm hoặc trường hợp đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu => sẽ được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bạn đọc có thể xem thêm về mức hưởng lương hưu mà Codon.vn đã chia sẻ trước đây.

che do chinh sach doi voi vien chuc nghi huu muon 2

Chế độ cho viên chức nghỉ hưu muộn từ 15/8/2022

3. Cách tính tuổi nghỉ hưu của giáo viên.

Thời điểm nghỉ hưu đối với viên chức chính là độ tuổi nghỉ hưu của viên chức được quy định bởi Bộ luật lao động 2019, Nghị định 135/2020/NĐ-CP, theo đó trong điều kiện lao động bình thường:

- Độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên nữ là: 55 tuổi 8 tháng (năm 2022), mỗi năm tăng thêm 04 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

- Độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên nam là: 60 tuổi 6 tháng (năm 2022), mỗi năm tăng thêm 03 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.

Đối với quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với viên chức, nội dung này đã được chia sẻ và bạn đọc có thể xem tại bài viết tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức

Từ ngày 15/08/2022 sẽ áp dụng chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu muộn theo Nghị định 50/2022/NĐ-CP. Đây là một trong những nội dung mới được quy định đối với viên chức. Hi vọng bài viết này sẽ giúp cho người lao động là viên chức sẽ hiểu rõ hơn về những quyền lợi mà mình được hưởng khi về hưu muộn.

Bài liên quan