Lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ, phí sang tên sổ đỏ 2022

Lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ

Khi sang tên sổ đỏ, bên nhận chuyển nhượng cần phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định, trong đó có lệ phí trước bạ. Lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ được quy định cụ thể tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP và những văn bản liên quan.

le phi truoc ba khi sang ten so do

Lệ phí trước bạ nhà, đất khi giao dịch mua bán, cho tặng, thừa kế sổ đỏ

Mục Lục bài viết:
1. Sang tên sổ đỏ phải nộp các loại phí, lệ phí nào?
2. Lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ.
3. Miễn lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ.
4. Hồ sơ khai thuế lệ phí trước bạ.
5. Thủ tục khai, nộp lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ.
6. Câu hỏi liên quan.
6.1. Nộp lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ vào thời gian nào?
6.2. Khi nào nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ?
6.3. Được miễn lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ có phải kê khai không?

* Danh mục từ viết tắt.

- LPTB: Lệ phí trước bạ.

- QSDĐ: Quyền sử dụng đất.

- QSH: Quyền sở hữu.

- HĐND: Hội đồng nhân dân.

1. Sang tên sổ đỏ phải nộp các loại phí, lệ phí nào?

Thủ tục sang tên sổ đỏ là cách gọi phổ biến của việc thực hiện đăng ký biến động đát đai khi chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, khi đó các khoản phí, lệ phí phải nộp bao gồm:

- Lệ phí trước bạ: khi đăng ký quyền sử dụng đất, bên nhận chuyển quyền sử dụng đất sẽ phải nộp phí trước bạ theo quy định của pháp luật nếu không thuộc trường miễn LPTB.

- Phí thẩm định hồ sơ: là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ căn cứ trên diện tích thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích SDĐ và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Phí thẩm định hồ sơ sẽ do HĐND cấp tỉnh quy định.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: do HĐND cấp tỉnh ban hành, trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho có yêu cầu và được cấp Giấy chứng nhận mới thì sẽ phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận.

Ngoài ra còn có phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng được quy định tại Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC.

le phi truoc ba khi sang ten so do 2

Phí sang tên sổ đỏ 2022: các loại phí, lệ phí phải nộp

Lưu ý: Sổ đỏ, sổ hồng hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được hiểu là loại giấy tờ xác định quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà đất, tài sản gắn liền với đất của tổ chức, cá nhân và là điều kiện để thực hiện các quyền mua bán, cho tặng quyền sử dụng đất của người sở hữu. Để hiểu rõ hơn về loại giấy tờ này, bạn đọc có thể xem thêm thông tin từ Cổng bách khoa toàn thư wikipedia.org qua bài viết này.

2. Lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ.

- Lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ được tính dựa trên: (1) giá tính lệ phí trước bạ, (2) mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). Mức thu lệ phí trước bạ áp dụng đối với nhà, đất là 0,5 %

=> Công thức chung: LPTB = Giá tính LPTB x 0,5%

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 13/2022/TT-BTC giá tính LPTB đối với nhà đất, được tính như sau:

* Đối với đất:

Giá tính LPTB = Diện tích đất chịu LPTB x Giá 01 mét vuông đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành.

Nếu:

+ Giá đất tại hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ> giá đất do UBND tỉnh ban hành => LPTB = Giá đất tại hợp đồng x 0,5%.

+ Giá đất tại hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nhỏ hơn giá đất do UBND tỉnh ban hành => LPTB = Giá đất do UBND tỉnh ban hành x 0,5%.

* Đối với nhà:

Giá tính LPTB = Diện tích nhà chịu LPTB x Giá 01 mét vuông nhà x % chất lượng còn lại của nhà chịu LPTB.

Trong đó:

- Giá 01 mét vuông nhà (là giá thực tế xây mới của 01 mét vuông sàn) và % chất lượng còn lại của nhà chịu LPTB nhà do UBND tỉnh ban hành.

- Nếu:

+ Giá nhà tại hợp đồng mua bán> giá do UBND tỉnh ban hành => LPTB = Giá tại hợp đồng mua bán nhà x 0,5%

+ Giá nhà tại hợp đồng mua bán< giá do UBND tỉnh ban hành => LPTB = Giá do UBND tỉnh ban hành x 0,5%

- Đối với nhà chung cư => Giá tính LPTB = Giá không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

* Đối với nhà đất không tách riêng phần giá trị nhà và đất:

- Tổng giá trị nhà, đất tại hợp đồng chuyển QSDĐ, hợp đồng mua bán nhà đất > tổng giá trị nhà, đất theo giá do UBND tỉnh ban hành => Giá tính LPTB = Giá tại hợp đồng mua bán, chuyển quyền.

Tổng giá trị nhà, đất tại hợp đồng chuyển QSDĐ, hợp đồng mua bán nhà đất thấp hơn tổng giá trị nhà, đất theo giá do UBND tỉnh ban hành => Giá tính LPTB = Giá do UBND tỉnh ban hành.

Lưu ý: Lệ phí trước bạ không áp dụng khi người sử dụng đất làm thủ tục cấp lại sổ đỏ khi bị mất, hỏng

le phi truoc ba khi sang ten so do 3

Mức đóng thuế trước bạ khi sang tên sổ đỏ nhà đất, chung cư

Để tiện cho việc so sánh lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ với các đối tượng chịu phí trước bạ khác quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, mời bạn tham khảo mức thu lệ phí trước bạ của codon.vn để có thêm thông tin.

3. Miễn lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ.

Căn cứ Khoản 10 Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, miễn lệ phí trước bạ khi làm thủ tục sang tên sổ đỏ khi: nhà, đất được nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa những chủ thể sau:

(1) Vợ - chồng.

(2) Cha, mẹ đẻ - con đẻ.

(3) Cha, mẹ nuôi - con nuôi.

(4) Cha, mẹ chồng - con dâu.

(5) Cha, mẹ vợ - con rể.

(6) Ông, bà nội - cháu nội.

(7) Ông, bà ngoại - cháu ngoại.

(8) Anh, chị, em ruột với nhau.

Chi tiết mời bạn đọc xem tại bài viết: "Những trường hợp được miễn lệ phí trước bạ" để nắm được quy định pháp luật về vấn đề này.

4. Hồ sơ khai lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ.

Bên nhận chuyển nhượng không thuộc đối tượng được miễn LPTB cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ được quy định tại Phụ lục I Nghị định 126/2020/NĐ-CP để làm thủ tục khai lệ phí trước bạ:

(1) Tờ khai lệ phí trước bạ (mẫu 01/LPTB).

TẢI TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MẪU 01/LPTB TẠI ĐÂY

(2) Giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp (bản sao).

(3) Giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn LPTB (nếu có).

(4) Giấy tờ chứng minh về việc chuyển quyền sở hữu tài sản (bản sao của hợp đồng mua bán, tặng cho, chuyển nhượng, thừa kế...).

le phi truoc ba khi sang ten so do 4

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mới nhất 2022

5. Thủ tục khai, nộp lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ.

Các bước khai, nộp lệ phí trước bạ khi làm thủ tục sang tên sổ đỏ tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Người nộp lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đã nêu tại Mục 4.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Hồ sơ được nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ về giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Cụ thể hộ gia đình, cá nhân có thể nộp hồ sơ tại một trong các địa điểm sau:

- Tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

- Tại bộ phận một cửa cấp huyện (địa phương đã thành lập bộ phận một cửa).

- Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

- Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (địa phương chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai).

Bước 3: Giải quyết và trả kết quả.

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ => Tiếp nhận, giải quyết, thông báo kết quả.

- Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ => Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp từ chối giải quyết phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Câu hỏi liên quan.

6.1. Nộp lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ vào thời gian nào?

Căn cứ Khoản 8 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp LPTB khi sang tên sổ đỏ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của Cơ quan Thuế thì phải nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp được miễn LPTB)

Chi tiết về thời gian nộp lệ phí trước bạ, mời bạn đọc xem tại bài viết: "Khi nào phải nộp lệ phí trước bạ?"

6.2. Khi nào nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ?

- Thời hạn nộp hồ sơ khai LPTB cùng với thời hạn nộp hồ sơ đăng ký QSH, QSD tài sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho nhà đất có hiệu lực phải nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ.

6.3. Được miễn lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ có phải kê khai không?

Căn cứ tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trường hợp được miễn LPTB khi sang tên sổ đỏ (cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản) thì vẫn phải tiến hành kê khai theo quy định của pháp luật.

Kết luận, lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ là khoản lệ phí bắt buộc phải nộp khi làm thủ tục sang tên sổ đỏ trừ trường hợp được miễn LPTB. Hộ gia đình, cá nhân khai, nộp LPTB cần lưu ý các mốc thời gian nộp phí trước bạ trong bài viết này của chuyên mục pháp luật thuế, lệ phí tại trang Codon.vn để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bài liên quan