Cách tính thuế TNCN từ đầu tư chứng khoán năm 2022

Công thức, Cách tính thuế TNCN từ đầu tư chứng khoán mới nhất

Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán tại Việt Nam trong thời gian gần đây, nhiều người đặt ra câu hỏi về việc đầu tư chứng khoán thì có cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không? Nếu có thì cách tính thuế TNCN từ đầu tư chứng khoán sẽ như thế nào?

cach tinh thue tncn tu dau tu chung khoan

Công thức, cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán mới nhất

Mục Lục bài viết:
1. Thu nhập từ chứng khoán có phải đóng thuế không?
2. Cách tính thuế TNCN từ đầu tư chứng khoán.
3. Hướng dẫn kê khai thuế TNCN từ đầu tư chứng khoán.

1. Thu nhập từ chứng khoán có phải đóng thuế không?

- Dựa trên quy định tại Khoản 15, Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, có thể giải thích: Đầu tư chứng khoán là hoạt động mua, bán, nắm giữ cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác,...của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

→ Như vậy, đầu tư chứng khoán bao trùm lên hoạt động mua, bán chứng khoán (hay còn gọi là chuyển nhượng chứng khoán).

- Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, Điều 3, Khoản 4 thì thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập chịu thuế.

Điều đó có nghĩa là, bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN đối với nhà nước. Hay nói cách khác, thu nhập từ chứng khoán có phải đóng thuế TNCN.

Lưu ý: Thu nhập từ chứng khoán bao gồm cả thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu (là cổ phần) trong công ty cổ phần.

cach tinh thue tncn tu dau tu chung khoan 2

Quy định về việc đóng thuế TNCN từ đầu tư vốn

Lưu ý: Toàn bộ thông tin về khái niệm, cách phân loại chứng khoán và thị trường chứng khoán đã được tổng hợp trên wikipedia.org, mời bạn đọc xem qua bài viết này để có thêm thông tin.

2. Cách tính thuế TNCN từ đầu tư chứng khoán.

Thuế TNCN từ đầu tư chứng khoán được tính dựa theo quy định tại Điều 16, Thông tư 92/2015/TT-BTC, cụ thể:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất.

Trong đó:

* Thu nhập tính thuế là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

- Giá chuyển nhượng là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán, nếu chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán.

- Trường hợp chứng khoán không được giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán thì giá chuyển nhượng là:

+ Giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc;

+ Giá thực tế chuyển nhượng hoặc;

+ Giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất.

* Thuế suất: 0,1%

cach tinh thue tncn tu dau tu chung khoan 3

Cách tính thuế khi bán cổ phiếu, công thức tính thuế TNCN từ chứng khoán

Để dễ dàng so sánh công thức tính thuế, mức thuế suất thuế TNCN từ tiền công, tiền lương và các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng vốn của người lao động, bạn đọc có thể tìm hiểu tổng quan thông tin trong bài chia sẻ cách tính thuế thu nhập cá nhân của Codon.vn.

3. Hướng dẫn kê khai thuế TNCN từ đầu tư chứng khoán.

- Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán chỉ khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo từng lần phát sinh khi không thuộc một trong 04 trường hợp được quy định tại Khoản 6, Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC, cụ thể:

+ Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.

+ Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

+ Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông.

+ Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Thông thường, khi thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký sẽ khấu trừ thuế và khai thuế thay cho cá nhân.

- Quá trình khai thuế và nộp thuế TNCN từ đầu tư chứng khoán được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019.

+ Hồ sơ khai thuế gồm:

Tờ khai thuế TNCN (Mẫu số 04 CNV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

Tải tờ khai tại đây:

https://taimienphi.vn/download-to-khai-thue-tncn-danh-cho-ca-nhan-co-thu-nhap-tu-chuyen-nhuong-von-35298

+ Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán.

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (nơi đăng ký mã số thuế).

Thông tin chi tiết về hồ sơ tính thuế TNCN cho từng nguồn thu nhập của người lao động đã được Codon.vn chia sẻ trong bài hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN, mời bạn đọc tìm hiểu.

Như vậy, Blog Codon.vn đã chia sẻ cho bạn thông tin về cách tính thuế TNCN từ đầu tư chứng khoán và hướng dẫn kê khai thuế chi tiết. Cá nhân có thêm thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn cần nắm được quy định pháp luật về vấn đề này để thực hiện quyết toán thuế TNCN đúng quy định.

Bài liên quan