Cách tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Luật BHXH 2014

Cách tính lương hưu hàng tháng

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động đóng bảo hiểm xã hội đủ năm và đủ tuổi theo quy định sẽ được hưởng lương hưu. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ được cách tính lương hưu hàng tháng.

cach tinh luong huu

Chi tiết công thức, cách tính hưởng lương hưu hàng tháng mới nhất cho người lao động

Mục Lục bài viết:
1. Điều kiện để hưởng lương hưu hàng tháng.
2. Cách tính lương hưu hàng tháng.
2.1. Cách tính lương hưu hàng tháng với người đóng BHXH bắt buộc.
2.2. Cách tính lương hưu hàng tháng với người đóng BHXH tự nguyện.
3. Ví dụ về cách tính lương hưu hàng tháng.
4. Thời điểm hưởng lương hưu của người lao động.
5. Câu hỏi liên quan.
5.1. Đối tượng nào được tăng lương hưu năm 2022.
5.2. Ngày trả lương hưu hàng tháng là ngày nào?

* Danh mục từ viết tắt

- NLĐ: Người lao động

- NSDLĐ: Người sử dụng lao động

- BHXH: Bảo hiểm xã hội

Lưu ý: Theo định nghĩa chung, hưu trí được hiểu là khái niệm để chỉ những người đã đủ tuổi về hưu hoặc nghỉ hưu do mất sức lao động,... Thông tin chi tiết về hưu trí, độ tuổi nghỉ hưu và mức lương nghỉ hưu theo quy định đã được wikipedia.org tổng hợp trong bài viết này, mời bạn đọc tham khảo, tìm hiểu.

1. Điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng

Theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 thì NLĐ được hưởng lương hưu nếu đáp ứng cả 02 điều kiện sau:

(1) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

(2) Đủ tuổi nghỉ hưu: Vào năm 2022 lao động nam 60 tuổi 06 tháng, lao động nữ 55 tuổi 8 tháng. Sau đó, mỗi năm sẽ tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, cụ thể tăng 03 tháng đối với lao động nam, 04 tháng đối với lao động nữ.

Ngoài ra, NLĐ có thể được nghỉ hưu trước tuổi khi:

(1) Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

(2) Thuộc một trong các trường hợp:

- Bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Bị suy giảm khả năng lao động;

- Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; và lao động nam đủ 50 tuổi 06 tháng; nữ đủ 45 tuổi 08 tháng vào năm 2022, những năm sau tuổi sẽ tăng theo lộ trình.

- Có đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại; đặc biệt nặng nhọc, độc hại hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên; và nam đủ 55 tuổi 06 tháng, nữ đủ 50 tuổi 08 tháng vào năm 2022, những năm sau tuổi sẽ tăng theo lộ trình.

Với những NLĐ chưa đủ điều kiện nghỉ hưu mà không muốn tiếp tục đóng BHXH hoặc đợi cho đến khi đủ điều kiện nhận hưu trí thì có thể lựa chọn nhận tiền Bảo hiểm xã hội một lần. Việc tính BHXH 1 lần đã được chúng tôi trình bày chi tiết, mời bạn đọc tham khảo để áp dụng.

Ngoài việc quy định điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng, pháp luật cũng quy định các trường hợp người lao động được nghỉ hưu trước tuổi. Chi tiết vấn đề này, bạn đọc có thể xem trong nội dung bài điều kiện nghỉ hưu trước tuổi của codon.vn.

2. Cách tính lương hưu hàng tháng

2.1. Cách tính lương hưu hàng tháng với người đóng BHXH bắt buộc

Công thức tính lương hưu hàng tháng

Vi du cach tinh luong huu nam 2022

a. Cách xác định tỷ lệ %

- Tỷ lệ đối đa: 75%

Tỷ lệ % được xác định tương ứng với số năm mà NLĐ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, cụ thể như sau:

- Đối với lao động nam:

+ Tỷ lệ 45%: Tương ứng đóng 20 năm BHXH, tính thời điểm nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi.

+ Số năm đóng BHXH quá 20 năm thì cứ thêm mỗi năm tính thêm 2%.

- Đối với lao động nữ:

+ Tỷ lệ 45%: Tương ứng đóng 15 năm BHXH.

+ Số năm đóng BHXH quá 20 năm thì cứ thêm mỗi năm tính thêm 2%.

* Lưu ý trường hợp NLĐ nghỉ hưu trước tuổi:

Số năm đóng BHXH tương ứng tỷ lệ 45% được xác định như trên. Sau đó, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì trừ đi 2%.

b. Cách xác định mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (Mbqtl)

TH1: NLĐ theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quy định.

Mbqtl = Tổng tiền lương của các tháng đóng BHXH / Tổng số tháng đóng

TH2: NLĐ theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định.

Đối với trường hợp này, việc xác định mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH sẽ phụ thuộc theo từng mốc thời gian như sau:

- Đóng BHXH trước 01/01/1995:

Mbqtl = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu / 60 tháng

- Đóng BHXH từ 01/01/1995 - 31/12/2000

Mbqtl = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu / 72 tháng

- Đóng BHXH từ 1/1/2001 - 31/12/2006

Mbqtl = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu / 96 tháng

- Đóng BHXH từ 1/1/2007 - 31/12/2015

Mbqtl = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu / 120 tháng

- Đóng BHXH từ 1/1/2016 - 31/12/2019

Mbqtl = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu / 180 tháng

- Đóng BHXH từ 1/1/2020 - 31/12/2024

Mbqtl = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu / 240 tháng

- Đóng BHXH từ 1/1/2025 trở đi

Mbqtl = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng / Tổng số tháng đóng BHXH

TH3: NLĐ có thời gian đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do NSDLĐ và nhà nước quy định.

Theo Nghị định 134/2015/NĐ-CP, tại Khoản 4 Điều 5 quy định cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH như sau:

Cong thuc tinh luong huu

2.2. Cách tính lương hưu hàng tháng với người đóng BHXH tự nguyện

Công thức tính lương hưu hàng tháng

Cach tinh luong huu binh quan 5 nam cuoi

a. Cách xác định tỷ lệ %

- Tỷ lệ đối đa: 75%

Tỷ lệ % hưởng lương hưu được tính như sau:

- Đối với lao động nữ: 15 năm đóng BHXH tương ứng tỷ lệ 45%, thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%.

- Đối với lao động nam:

Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi: 20 năm đóng BHXH tương ứng tỷ lệ 45%, thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%.

Lưu ý: Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ từ 01 - 6 tháng thì tính là nửa năm; từ 7 - 11 tháng thì tính là một năm.

b. Cách xác định mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH = Tổng thu nhập đóng BHXH của các tháng / tổng số tháng.

Để hiểu rõ hơn về quy định pháp luật trong trường hợp nhận lương hưu từ BHXH tự nguyện, Codon.vn mời bạn tham khảo bài viết chia sẻ mức hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện mà chúng tôi chia sẻ trước đây.

3. Ví dụ về cách tính lương hưu hàng tháng

- Chị An làm việc tại nhân viên hành chính văn phòng, có 21 năm đóng BHXH bắt buộc.

- Theo đó, 10 năm đầu chị đóng BHXH với mức lương 3 triệu, 5 năm sau đóng BHXH với mức lương 4 triệu và 6 năm sau đóng BHXH với mức lương 5.5 triệu.

- Tháng 4/2021, chị đủ 55 tuổi 8 tháng nên sẽ nghỉ hưu. Tính lương hưu hàng tháng mà chị An được nhận?

Trả lời:

Công thức tính lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ % x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

- Tỷ lệ % xác định như sau:

+ 15 năm đóng BHXH được hưởng tỷ lệ 45%

+ 6 năm đóng BHXH tiếp theo được hưởng tỷ lệ = 6 x 2% = 12%

Vì vậy, tỷ lệ % lương hưu hàng tháng của chị An là 45% + 12% = 57%.

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của chị An.

Theo thông tin cung cấp, tiền lương các tháng đóng BHXH của chị An như sau:

+ 10 năm (120 tháng): Đóng mức lương 3 triệu;

+ 5 năm (60 tháng): Đóng mức lương 4 triệu;

+ 6 năm (72 tháng): Đóng mức lương 5.5 triệu.

Tổng thời gian đóng: 252 tháng

=> Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Mức bình quân = [(120 x 3 triệu) + (60 x 4 triệu) + (72 x 5.5 triệu)] : 252 = 3.952.380 đồng/tháng.

=> Lương hưu hàng tháng của chị An = 57% x 3.952.380 đồng = 2.252.856 đồng/tháng.

Cach tinh luong huu giao vien nam 2022

Ví dụ cách tính lương hưu năm 2022 cho người lao động

4. Thời điểm hưởng lương hưu của người lao động

Theo Điều 6 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì thời điểm hưởng lương hưu của NLĐ là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Lưu ý: Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu. Trường hợp NLĐ tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu thì thời điểm nghỉ hưu chính là thời điểm chấm dứt HĐLĐ.

Ví dụ:

Anh Toàn sinh tháng 10/1961 => Tuổi nghỉ hưu là đủ 60 tuổi 6 tháng.

Thời điểm nghỉ hưu của anh là kết thúc ngày cuối cùng tháng 4/2022 (thời điểm anh đủ 60 tuổi 6 tháng)

=> Cho nên, thời điểm hưởng hưu của anh Khánh là ngày 1/5/2022.

Nếu đủ điều kiện nhận lương hưu theo quy định, hàng tháng người lương hưu sẽ được trả lương tại nhà hoặc tại các điểm nhận lương hưu của nhà nước. Trong trường hợp bận việc hoặc không đủ điều kiện sức khỏe để đến nhận lương, bạn có thể làm giấy ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH để ủy quyền cho con cháu, người thân nhận thay.

5. Câu hỏi liên quan đến công thức tính lương hưu hàng tháng

5.1. Đối tượng nào được tăng lương hưu năm 2022

Theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP thì từ 1/1/2022, những đối tượng sau đây được điều chỉnh tăng thêm 7.4% trên mức lương hưu:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn theo quy định tại: Nghị định 92/2009/NĐ-CP; Nghị định 34/2019/NĐ-CP; Nghị định 121/2003/NĐ-CP; Nghị định 09/1998/NĐ-CP;

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130-CP;

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg;

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg;

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

5.2. Ngày trả lương hưu hàng tháng là ngày nào?

Về vấn đề này, pháp luật không quy định ngày trả cụ thể.

Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội tại mỗi địa phương sẽ tiến hành thông báo chi trả lương hưu hàng tháng đến các đối tượng nhận lương hưu. Thông thường, việc chi trả lương hưu được thực hiện vào đầu tháng.

Bài viết trên đây của chuyên mục Bảo hiểm trang Codon.vn đã cung cấp công thức tính lương hưu hàng tháng cũng như hướng dẫn cách tính lương hưu hàng tháng chi tiết. Hy vọng rằng người lao động có thể dễ dàng tính được mức lương hưu hàng tháng của mình.

Bài liên quan