Mức hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện mới nhất 2022

Mức hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện

Các chế độ BHXH tự nguyện được quy định chi tiết tại điều Luật BHXH số 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014. Nếu đã hoặc đang có ý định tham gia BHXH tự nguyện nhưng chưa hiểu về cách tính lương, bạn đọc có thể tham khảo mức hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện của Blog Codon.vn để hiểu và tìm được mức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân.

Muc huong luong huu khi tham gia BHXH tu nguyen

Quy định về mức hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện và cách tính

Nội dung bài viết:
1. Điều kiện hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện
2. Mức hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện
3. Ví dụ về mức đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu.
4. Thủ tục hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện.

* Danh mục từ viết tắt

- BHXH: Bảo hiểm xã hội

- NLĐ: Người lao động

1. Điều kiện hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện

Theo Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đảm bảo 02 điều kiện sau:

- Đủ tuổi nghỉ hưu: Năm 2022 lao động nam đủ 60 tuổi 6 tháng, lao động nữ đủ 55 tuổi 8 tháng. Sau đó, cứ mỗi năm tăng tuổi nghỉ hưu 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

- Đủ năm đóng BHXH tự nguyện: Ít nhất đủ 20 năm.

Lưu ý: BHXH tự nguyện được nhà nước xây dựng để đáp ứng các nhu cầu đóng bảo hiểm của người dân không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Nếu chưa biết mình thuộc đối tượng đóng bảo hiểm nào, bài viết chia sẻ các đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc năm 2022 sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời chính xác cho mình và lựa chọn phương thức đóng phù hợp.

2. Mức hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện

2.1. Lương hưu hàng tháng

Mức hưởng lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu (%) x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Theo Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, cách xác định lương hưu hàng tháng của NLĐ tham gia BHXH tự nguyện như sau:

* Tỷ lệ hưởng lương hưu

- Tỷ lệ hưởng lương hưu được tính theo số năm đóng BHXH tương ứng với năm nghỉ. Chi tiết được tổng hợp qua bảng dưới đây.

- Nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ từ 01 - 6 tháng tính là nửa năm; từ 7 - 11 tháng tính là một năm.

Tham gia BHXH tu nguyen tinh luong huu nhu the nao

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu? Quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu BHXH chi tiết

* Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện

- Theo Điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH = Bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

Khác với bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia BHXH bắt buộc không có quyền được lựa chọn mức đóng theo thu nhập mà phải đóng bảo hiểm theo mức lương ký kết trong hợp đồng lao động. Để hiểu rõ hơn các thông tin quy định trong hợp đồng lao động, bạn cần tham khảo định nghĩa chi tiết trên wikipedia.org qua bài viết này.

2.2. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Theo Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, NLĐ nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu: Thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%.

- Mức hưởng: tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75%.

- Mỗi năm cao hơn hưởng 0.5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

3. Ví dụ cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ví dụ 1.

Ông Minh đóng BHXH tự nguyện được 28 năm 01 tháng, mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện là 6 triệu đồng/tháng. Tháng 4/2022 ông đủ 60 tuổi 6 tháng để nhận lương hưu. Tính mức hưởng lương hưu hàng tháng của ông Minh?

Trả lời:

- Theo Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, thời gian đóng BHXH 28 năm 01 tháng, có lẻ 01 tháng được tính là nửa năm.

=> Số năm đóng BHXH tự nguyện của ông Minh để tính hưởng lương hưu là 28.5 năm.

- Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng như sau:

+ 15 năm: 45%;

+ Từ năm thứ 16 đến năm thứ 28.5 là 13.5 năm, tính thêm: 13.5 x 2% = 27%;

=> Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông Minh = 45% + 27% = 72%.

- Mức hưởng lương hưu hàng tháng của ông Minh là: 72% x 6.000.000 đồng = 4.320.000 đồng/tháng.

Ví dụ 2:

Bà Liên đóng BHXH tự nguyện được 31 năm. Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện trong 20 năm đầu là 5 triệu đồng/tháng, 11 năm sau là 6 triệu đồng/tháng. Bà Liên nghỉ hưu vào tháng 4/2022 thì được nhận mấy triệu tiền lương hưu mỗi tháng?

Trả lời:

- Bà Liên có thời gian đóng BHXH tự nguyện là 31 năm (tương ứng 372 tháng).

- Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được xác định theo Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP như sau:

+ 15 năm: 45%;

+ Từ năm thứ 16 đến năm thứ 31 là 16 năm, tính thêm: 16 x 2% = 32%;

=> Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của bà Liên = 45% + 32% = 77% => Chỉ được hưởng tối đa là 75%.

- Mức bình quân thu nhập đóng BHXH của bà Liên như sau:

[(5 triệu x 12 tháng x 20 năm) + (6 triệu x 12 tháng x 11 năm)] : 372 tháng = 5.354.838 đồng/tháng.

=> Bà Liên được nhận:

- Tiền lương hưu hàng tháng = 75% x 5.354.838 đồng = 4.016.128 đồng/tháng.

- Tiền trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu.

+ Số năm đóng BHXH tự nguyện tương ứng tỷ lệ hưởng lương hưu 75% là 30 năm.

+ Bà Liên đóng 31 năm thì được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu = 0.5 x 5.354.838 đồng = 2.677.419 đồng.

Tương tự, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cũng quy định chi tiết thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện, bắt buộc. Nếu chưa có nhiều thông tin về vấn đề này, bạn có thể tìm hiểu bài viết sau đây của Codon.vn để tìm kiếm câu trả lời.

4. Biểu minh họa mức đóng mức hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hiện nay, người tham gia BHXH tự nguyện đang được nhà nước hỗ trợ tiền đóng trên mức BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể như sau:

- Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo: Được nhà nước hỗ trợ 30%

- Đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo: Hỗ trợ 25%

- Đố với các đối tượng khác: Mức hỗ trợ là 10%

Mới mức hỗ trợ này, sau 20 năm, mức lương hưu mà các đối tượng có thể nhận được như sau:

Bieu minh hoa muc dong muc huong bao hiem xa hoi tu nguyen

Biểu minh họa mức lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nhóm đối tượng được hỗ trợ 10%

Muc huong luong huu bao hiem xa hoi tu nguyen

Chi tiết mức hưởng lương hưu BHXH tự nguyện cho nhóm đối tượng được hỗ trợ 25%

Vi du cach tinh luong huu bao hiem xa hoi tu nguyen

Ví dụ mức hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ 30%

Nếu đã tham gia BHXH từ trước, bạn đọc có thể tìm hiểu cách tra cứu quá trình đóng BHXH online để tìm hiểu về thời gian đóng, mức đóng hàng tháng và ước tính thời gian hưởng lương hưu khi đóng đủ thời gian.

5. Thủ tục hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 thì hồ sơ gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Đơn đề nghị lĩnh tiền lương hưu theo mẫu số 14-HSB.

- Ngoài ra, NLĐ cần mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- NLĐ nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan BHXH cấp huyện hoặc BHXH tỉnh nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết

- Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ NLĐ, cơ quan BHXH giải quyết yêu cầu lĩnh tiền lương hưu cho NLĐ đóng BHXH tự nguyện.

Trên đây Blog Codon.vn đã chia sẻ toàn bộ thông tin về mức hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện, giúp bạn nắm được cách tính lương khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, cân nhắc mức đóng phù hợp và yên tâm hơn vè số tiền "của để dành" của mình sau này khi về già.

Bài liên quan