Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2022 cho lao động nam, nữ

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2022

Nghỉ hưu trước tuổi là việc người lao động nghỉ hưu khi đang ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu theo quy định pháp luật. Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được pháp luật quy định chi tiết tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau đây để biết thêm thông tin chi tiết.

dieu kien nghi huu truoc tuoi nam 2022

Khi nào có thể nghỉ hưu trước tuổi? Tìm hiểu quy định pháp luật về điều kiện nghỉ hưu sớm năm 2022

Mục Lục bài viết:
1. Điều kiện nghỉ hưu thông thường.
2. Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2022.
2.1. Nghỉ hưu trước tuổi khi không bị suy giảm khả năng lao động.
2.2. Nghỉ hưu trước tuổi khi suy giảm khả năng lao động.
3. Mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.
4. Ví dụ.
5. Câu hỏi thường gặp.
5.1. Hồ sơ giám định sức khỏe để xin nghỉ hưu trước tuổi.
5.2. NLĐ suy giảm khả năng lao động bao nhiêu % mới được nghỉ hưu trước tuổi?

* Danh mục từ viết tắt

- NLĐ: Người lao động

- NSDLĐ: Người sử dụng lao động

- BHXH: Bảo hiểm xã hội

- LLVT: Lực lượng vũ trang

- CAND: Công an nhân dân

-BNN, TNLĐ: Bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động

1. Điều kiện nghỉ hưu thông thường

NLĐ được nghỉ hưu trong điều kiện thông thường khi đảm bảo 02 điều kiện:

- Thời gian đóng BHXH: từ đủ 20 năm.

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Hiện nay, tuổi nghỉ hưu được tăng theo lộ trình từng năm, cụ thể:

+ Năm 2022: Nam 60 tuổi 6 tháng; nữ 55 tuổi 8 tháng.

+ Sau đó, cứ mỗi năm thì tăng tuổi nghỉ hưu thêm 03 tháng với lao động nam và tăng 04 tháng với lao động nữ.

Cụ thể, độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện thông thường đối với các năm như sau:

dieu kien nghi huu truoc tuoi nam 2022 2

Điều kiện, mẹo tính tuổi nghỉ hưu năm 2022 theo cách thông thường

2. Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2022

2.1. Nghỉ hưu trước tuổi khi không bị suy giảm khả năng lao động

a. Người lao động

NLĐ được nghỉ hưu trước tuổi khi không bị suy giảm khả năng lao động nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

- Trường hợp 1:

+ Có đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên;

+ Nam phải đủ 55 tuổi 06 tháng, nữ phải đủ 50 tuổi 08 tháng vào năm 2022, những năm sau tuổi sẽ tăng theo lộ trình.

- Trường hợp 2:

+ Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

+ Nam phải đủ 50 tuổi 06 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 08 tháng vào năm 2022, những năm sau tuổi sẽ tăng theo lộ trình.

- Trường hợp 3: Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp.

b. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ CAND,...những người làm việc trong các LLVT

Những người này được nghỉ hưu trước tuổi nếu thuộc trường hợp

- Trường hợp 1:

Nam đủ 55 tuổi 06 tháng, nữ đủ 50 tuổi 08 tháng (vào năm 2022). Ngoại trừ các trường hợp các luật liên quan có quy định khác.

- Trường hợp 2:

+ Nam đủ 50 tuổi 06 tháng và nữ đủ 45 tuổi 08 tháng;

+ Và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên.

- Trường hợp 3: Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. (Chú ý: HIV/AIDS là hội chứng nhiễm virut làm suy giảm miễn dịch ở người, khiến người bệnh dễ mắc các bệnh về nhiễm trùng, khối u hoặc mắc các bênh mãn tính khác. Để hiểu thêm về bệnh lý này, Codon.vn mời bạn tìm hiểu thông tin trên wikipedia.org qua bài viết này).

2.2. Nghỉ hưu trước tuổi khi suy giảm khả năng lao động

a. Người lao động

NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH, được nghỉ hưu trước tuổi vì suy giảm khả năng lao động nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Suy giảm khả năng lao động từ 61% - dưới 81%: Lao động nam đủ 55 tuổi 06 tháng, nữ đủ 50 tuổi 08 tháng.

- Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: Lao động nam đủ 50 tuổi 06 tháng và nữ đủ 45 tuổi 08 tháng.

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

b. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ CAND... những người làm việc trong LLVT

Những người này phải đóng đủ 20 năm BHXH, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, và thuộc một trong các trường hợp sau:

- Nam phải đủ 50 tuổi 06 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 08 tháng.

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

3. Mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Khi nghỉ hưu trước tuổi, tiền lương hưu hàng tháng được tính như sau:

dieu kien nghi huu truoc tuoi nam 2022 3

Tỷ lệ % được tính như sau:

- Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi, cứ 20 năm đóng BHXH thì hưởng tỷ lệ 45%, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì giảm đi 2%.

- Lao động nữ đóng 15 năm BHXH thì hưởng tỷ lệ 45%, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì giảm đi 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ thì tính như sau:

+ Thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%;

+ Thời gian lẻ từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Để dễ dàng so sánh và có thêm nhiều thông tin về mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ hưu theo chế độ thông thường, Codon.vn mời bạn tham khảo bài viết chia sẻ mức hưởng lương hưu mà chúng tôi chia sẻ trước đây.

4. Ví dụ tính tuổi nghỉ hưu sớm năm 2022

Chị Nga suy giảm khả năng lao động 70%, đã đóng được 21 năm đóng BHXH bắt buộc, hiện tại tháng 2/2022, chị muốn nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 3/2022 có đủ điều kiện không, thời điểm tháng 3/2022 chị 51 tuổi 8 tháng. Và tính tỷ lệ lương hưu hàng tháng chị được nhận?

Trả lời:

- Chị Nga đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động vì:

Thời gian đóng BHXH là 21 năm;

Suy giảm khả năng lao động 70%;

Độ tuổi lao động nữ: 51 tuổi 8 tháng.

- Tính lương hưu của chị Nga khi bị suy giảm khả năng lao động, có 21 năm đóng BHXH như sau:

15 năm đóng BHXH = 45%

6 năm đóng BHXH còn lại = 6 x 2% = 12%

+ Nếu nghỉ hưu đúng tuổi thì chị Nga sẽ được hưởng: 45% + 12% = 57% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Tuy nhiên chị xin nghỉ hưu trước tuổi vào thời điểm 51 tuổi 8 tháng - tức nghỉ trước tuổi thông thường (55 tuổi 8 tháng) thời gian là 4 năm và bị suy giảm khả năng lao động nên tỷ lệ hưởng lương hưu bị trừ là: 4 x 2% = 8%

=> Tỷ lệ hưởng lương hưu của chị Nga khi nghỉ hưu trước tuổi là: 57% - 8%= 49%.

Chị Nga sẽ được nhận lương hưu hàng tháng bằng 49% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

dieu kien nghi huu truoc tuoi nam 2022 4

Ví dụ về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi từ 1/1/2022

5. Câu hỏi thường gặp

5.1. Hồ sơ giám định sức khỏe để xin nghỉ hưu trước tuổi

Hồ sơ giám định sức khỏe để xin nghỉ hưu trước tuổi gồm các giấy tờ sau đây:

- Giấy giới thiệu của NSDLĐ (Phụ lục 1 Thông tư 56/2017/TT-BYT) với NLĐ đang đóng BHXH bắt buộc

hoặc

Giấy đề nghị khám giám định (Phụ lục 2 Thông tư 56/2017/TT-BYT) với NLĐ đang bảo lưu đóng BHXH hoặc đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng.

- Tóm tắt hồ sơ bệnh án, Giấy xác nhận khuyết tật, Giấy ra viện, Sổ khám bệnh, Biên bản giám định BNN, TNLĐ đối với người đã được khám giám định BNN, TNLĐ.

(Bản chính hoặc bản sao có công chứng/chứng thực)

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người khám giám định.

Nếu không có các giấy tờ trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã. Giấy xác nhận có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trước không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.

5.2. NLĐ suy giảm khả năng lao động bao nhiêu % mới được nghỉ hưu trước tuổi?

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014, NLĐ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và đáp ứng thêm điều kiện sau thì được nghỉ hưu trước tuổi:

- Đóng đủ 20 năm đóng BHXH;

- Đáp ứng điều kiện về độ tuổi hoặc thời gian làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ đủ 15 năm trở lên.

+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% - dưới 81%: Lao động nam đủ 55 tuổi 06 tháng, nữ đủ 50 tuổi 08 tháng.

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: Lao động nam đủ 50 tuổi 06 tháng và nữ đủ 45 tuổi 08 tháng.

Trên đây là thông tin về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2022 mà chuyên mục Bảo hiểm của Codon.vn cung cấp đến bạn đọc. Nếu có dự định nghỉ hưu sớm, bạn đọc cần đọc, tìm hiểu quy định pháp luật về điều kiện, thủ tục, mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi để cân nhắc lựa chọn phương án nghỉ tốt nhất cho mình.

Tương tự, Luật bảo hiểm xã hội 2014 cũng quy định chi tiết về cách tính lương hưu hàng tháng cho người được bảo hiểm. Bạn đọc có thể tham khảo để nắm bắt thông tin và lựa chọn mức đóng bảo hiểm phù hợp với thu nhập.

Bài liên quan