Các Thông Tư, Nghị Định, Quyết Định mới nhất

Thông Tư, Nghị Định, Quyết Định

(04/05/2022)

Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế, NĐ 126/2020/NĐ-CP của Bộ tài chính đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Chi tiết nội dung thông tư 80/2021 và các điểm mới về cách khai thuế, tính thuế, xử lý thuế, quyết toán thuế đã được Codon.vn tổng hợp, mời bạn đọc tham khảo để hiểu và thực hiện đúng.

(04/05/2022)

Ngày 03/03/2021, Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã được chính phủ thông qua và chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký. So sánh với các nghị định đã hết hiệu lực như nghị định 59/2015/NĐ-CP và nghị định 42/2017/NĐ-CP, nghị định 15/2021 có một số điểm nổi bật như sau.

(04/05/2022)

Ngày 26/01/2021, nghị định 06/2021 về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng đã được Chính phủ ban hành và chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký. So với Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ thì nghị định 06/2021//NĐ-CP có một số điểm mới, nổi bật như sau.

(29/04/2022)

Thông tư 40/2021/TT-BTC về thuế GTGT, thuế TNCN với hộ kinh doanh được Bộ tài chính ban hành ngày 01/06/2021 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2021. Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cần đọc, nắm rõ nội dung thông tư về việc thu, quản lý thuế để thực hiện đúng theo quy định.

(29/04/2022)

Nghị định 92/2021 về miễn, giảm thuế TNDN, GTGT cho DN khó khăn do Covid được chính phủ ban hành ngày 27/10/2021 nhằm quy định chi tiết cách thức thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Sau đây là các điểm nổi bật của nghị định 92/2021/NĐ-CP, mời bạn đọc tham khảo, tìm hiểu.

(29/04/2022)

Nghị định 15/2022 giảm thuế GTGT (gọi tắt là nghị định 15) được chính phủ ban hành theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. Một số điểm nổi bật của Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách miễn giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp và các thông tin liên quan sẽ được Codon.vn chia sẻ ngay sau đây.

(29/04/2022)

Nội dung chính sách miễn, giảm thuế GTGT đã được quốc hội đề cập trong khoản 1.1, điều 3, Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Sau đây là một vài điểm nổi bật của nghị quyết 43 giảm thuế GTGT mà bạn đọc cần nắm được

(29/04/2022)

Quy định 22-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào ngày 28/7/2021. Các thông tin về đối tượng, phạm vi điều chỉnh, các thông tin bổ sung về quyền, trách nhiệm của đối tượng giám sát, công tác kiểm tra được quy định chi tiết như sau.