Nghị định 92/2021 về miễn, giảm thuế TNDN, GTGT cho DN khó khăn do Covid

Nghị định 92/2021 về miễn, giảm thuế TNDN, GTGT cho DN khó khăn do Covid

Theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP các doanh nghiệp có thể được giảm 30% thuế TNDN năm 2021, giảm 30% thuế GTGT năm 2021 và miễn tiền chậm nộp. Những quy định này đã hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19.

nghi dinh 92 2021 ve mien giam thue tndn gtgt cho dn kho khan do covid

Nội dung nghị định 92/2021/NĐ-CP về miễn, giảm thuế TNDN, GTGT cho doanh nghiệp, người dân khó khăn do Covid

Mục Lục bài viết:
1. Nghị định 92 hướng dẫn chi tiết giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của Covid-19.
2. Nhóm giải pháp hỗ trợ miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp khó khăn do Covid.
2.1. Giảm 30% thuế TNDN năm 2021.
2.2. Giảm 30% thuế GTGT năm 2021.
2.3. Miễn tiền chậm nộp.

* Danh mục từ viết tắt

- DN: Doanh nghiệp

- TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

- GTGT: Giá trị gia tăng

1. Nghị định 92 hướng dẫn chi tiết giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của Covid-19

TẢI NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP BẢN WORD, PDF TẠI ĐÂY

Ngày 27/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15.

- Theo đó, quy định chi tiết các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của đại dịch Covid-19.

- Quy định của Nghị định 92 tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế và cho công tác quản lý thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Nhóm giải pháp hỗ trợ miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp khó khăn do Covid theo nghị định 92/2021/NĐ-CP

2.1. Giảm 30% thuế TNDN năm 2021

* Mức giảm thuế TNDN

Theo Điều 1 Nghị định 92/2021/NĐ-CP thì DN được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2021.

Lưu ý: Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đều là đối tượng nghiên cứu của thuế thu nhập (loại thuế trực thu được chính phủ đánh trực tiếp vào mức thu nhập của cá nhân, pháp nhân). Để hiểu khái niệm, quy định pháp luật về loại thuế này, Codon.vn mời bạn tham khảo thông tin cập nhật tổng quan qua bài viết này trên wikipedia.org.

* Đối tượng áp dụng

Việc giảm thuế TNDN áp dụng với DN đáp ứng 02 điều kiện sau:

- Là DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp; tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập.

- Doanh thu trong kỳ tính thuế 2021 không quá 200 tỷ đồng, đồng thời giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019.

Lưu ý: Không áp dụng tiêu chí doanh thu nêu trên với DN mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.

* Cách xác định số thuế TNDN

Số thuế TNDN được giảm được tính trên số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2021, sau khi đã trừ đi số thuế TNDN mà DN được hưởng ưu đãi.

* Kê khai giảm thuế TNDN số thuế được giảm

- DN tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN hàng quý căn cứ doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 và dự kiến doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021.

- DN xác định số thuế chính thức được giảm => Kê khai theo mẫu quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC.

nghi dinh 92 2021 ve mien giam thue tndn gtgt cho dn kho khan do covid 2

Quy định mức giảm thuế TNDN theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

2.2. Giảm 30% thuế GTGT năm 2021

* Mức giảm thuế GTGT

Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 92/2021/NĐ-CP, mức giảm thuế giá trị gia tăng là 30% đối với hàng hóa, dịch vụ.

- DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ => Giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ.

- DN tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu => Giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

* Thời gian giảm thuế GTGT: Từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/202.

* Đối tượng được giảm thuế GTGT

DN có sản xuất, kinh doanh những hàng hóa, dịch vụ sau thì được giảm thuế GTGT:

- Dịch vụ vận tải: vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác;

- Dịch vụ lưu trú;

- Dịch vụ ăn uống;

- Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

- Sản phẩm và dịch vụ xuất bản;

- Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

- Tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí;

- Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác;

- Dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Liên quan đến việc giảm thuế GTGT, ngày 11/02/2022 Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 quyết định giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng cho một số nhóm hàng hóa dịch vụ trong năm 2022. Chi tiết nội dung này đã được Codon.vn tổng hợp trong bài viết nghị quyết 43 giảm thuế GTGT, bạn đọc có thể click tìm hiểu để nắm bắt nhiều thông tin hữu ích.

* Kê khai giảm thuế GTGT

- DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

+ Khi lập hóa đơn GTGT: Tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng => Ghi "mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%"; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

+ DN tự kê khai thuế GTGT được giảm dựa trên hóa đơn GTGT.

- DN tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ %

+ Khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT => Cột "Thành tiền" ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng "Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ" ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: "đã giảm... (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.

nghi dinh 92 2021 ve mien giam thue tndn gtgt cho dn kho khan do covid 3

Quy định mức Giảm 30% thuế GTGT, cách kê khai giảm thuế GTGT cho doanh nghiệp chịu tác động của Covid 19 theo Nghị định 92/2021 của chính phủ

2.3. Miễn tiền chậm nộp

* Đối tượng được miễn tiền chậm nộp

- Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2021/NĐ-CP thì DN, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020 được miễn tiền chậm nộp.

- Tiền chậm nộp được miễn là tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Lưu ý: Những trường hợp đã nộp tiền chậm nộp thì không được miễn tiền chậm nộp theo quy định này.

* Xác định số tiền chậm nộp được miễn

Việc xác định số tiền chậm nộp được miễn do cơ quan thuế thực hiện, sau đó ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế.

* Thủ tục đề nghị miễn tiền chậm nộp

Bước 1: Người nộp thuế làm văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp

Văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp theo Mẫu số 01/MTCN Phụ lục II Nghị định 92/2021/NĐ-CP.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

- Hồ sơ được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thuế quản lý khoản thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Hình thức nộp hồ sơ: Gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tiếp.

Bước 3: Cơ quan thuế xem xét, giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp, cơ cơ quan thuế xem xét, kiểm tra và quyết định ban hành:

- Quyết định miễn tiền chậm nộp đối với trường hợp thuộc đối tượng được miễn tiền chậm nộp.

- Thông báo không chấp thuận miễn tiền chậm nộp đối với trường hợp không thuộc đối tượng được miễn tiền chậm nộp.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Nghị định 92/2021 về miễn, giảm thuế TNDN, GTGT cho DN khó khăn do Covid mà Blog Codon.vn tổng hợp được. Doanh nghiệp có thể rà soát, kiểm tra các điều kiện để được áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế TNDN, GTGT nêu trên để ổn định sản xuất, kinh doanh, nhanh chóng vượt qua khó khăn do Covid gây ra.

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách giảm thuế GTGT, thuế TNCN cho đối tượng kinh doanh là hộ gia đình, cá thể cũng được quy định chi tiết tại thông tư 40/2021 của Bộ tài chính. Các bạn có thể tham khảo bài viết chia sẻ thông tư 40/2021/TT-BTC về thuế GTGT, thuế TNCN với hộ kinh doanh để tìm hiểu thêm.

Bài liên quan