Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp theo nghị định 01/2021/NĐ-CP

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp có thay đổi địa chỉ trụ sở chính tuy nhiên lại chưa nắm rõ thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp thực hiện thế nào? Nghị định 01 năm 2021 của Chính phủ đã quy định cụ thể về nội dung này như sau.

thu tuc dang ky thay doi dia chi tru so chinh cua doanh nghiep

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị

Mục Lục bài viết:
1. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
1.1. Thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp.
1.2. Gửi hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở mới.
1.3. Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, giải quyết.
2. Một số lưu ý khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của DN.
2.1. Lệ phí đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của DN.
2.2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của DN.
3. Câu hỏi liên quan.
3.1. Thay đổi địa chỉ công ty có cần thông báo với cơ quan thuế không?
3.2. Cách điền mẫu 08 thay đổi địa chỉ kinh doanh thế nào?

1. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Theo Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (DN) được tiến hành như sau:

1.1. Thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp

- Việc thông báo với cơ quan thuế áp dụng với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý

=> Cụ thể là trường hợp: DN thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

- Thành phần hồ sơ: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC).

- Nơi nhận hồ sơ: Cơ quan thuế nơi chuyển đi đang trực tiếp quản lý DN.

- Thời hạn giải quyết việc thông báo với cơ quan thuế về thay đổi địa chỉ trụ sở công ty:

+ 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ nếu không phải kiểm tra tại trụ sở DN.

+ Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế công bố biên bản, kết luận => Cơ quan thuế ra Thông báo về việc DN chuyển địa điểm.

Sau khi nhận được Thông báo, DN thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

thu tuc dang ky thay doi dia chi tru so chinh cua doanh nghiep 2

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty 2022, quy trình thực hiện

Chú ý: Hiện tại, tất cả các quy định về nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản phải thu khác tại Việt Nam đều do Quốc hội Việt Nam hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra thông qua các văn bản quy phạm pháp luật và được thi hành bởi Tổng cục Thuế Việt Nam. Để có thể hiểu rõ hơn về định nghĩa, vai trò, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chính phủ này, Codon.vn mời bạn tham khảo định nghĩa qua bài viết này trên bách khoa toàn thư wikipedia.org.

1.2. Gửi hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở mới

DN chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty gồm các giấy tờ sau đây:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).

Thông báo này do người đại diện theo pháp luật của DN ký.

- Các giấy tờ họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của DN. Tùy thuộc vào loại hình DN mà các giấy tờ đó có thể là:

+ Công ty TNHH 1 thành viên: Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty.

+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, CTCP: Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP.

- Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả => Trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện, người đại diện theo pháp luật của công ty không thực hiện.

- Bản sao có công chứng/chứng thực CMND/CCCD của người được ủy quyền.

thu tuc dang ky thay doi dia chi tru so chinh cua doanh nghiep 3

Quy trình, Mẫu hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty theo Luật doanh nghiệp 2020

1.3. Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, giải quyết

- Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi DN nơi đặt trụ sở mới tiếp nhận hồ sơ, trao giấy biên nhận và giải quyết yêu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, DN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho DN.

=> Lưu ý, sau khi được cấp Giấy chứng nhận, DN tiến hành công bố nội dung đăng ký DN tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

2. Một số lưu ý khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của DN

2.1. Lệ phí đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của DN

Theo STT 1 Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC thì lệ phí đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của DN (thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) là 50.000 đồng/lần.

2.2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của DN

Đây là nội dung được quy định tại khoản 4 Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP mà DN cần lưu ý. Theo đó, khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.

Tương tự, Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử cũng quy định chi tiết về thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử và nhiều điểm mới về ủy nhiệm chi điện tử, xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử,... Người quản lý, cán bộ thuế của doanh nghiệp cần nắm được chi tiết các thông tin này để triển khai thực hiện cho đúng.

3. Câu hỏi liên quan

3.1. Thay đổi địa chỉ công ty có cần thông báo với cơ quan thuế không?

Theo khoản 1 Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính thì sẽ phải làm thủ tục thông báo với cơ quan thuế.

3.2. Cách điền mẫu 08 thay đổi địa chỉ kinh doanh thế nào?

- Khi thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty sang tỉnh, thành phố khác thì phải làm thủ tục thông báo với cơ quan thuế, trong đó có sử dụng Mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC. Đây là "Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế".

thu tuc dang ky thay doi dia chi tru so chinh cua doanh nghiep 4

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi Sở Kế hoạch đầu tư

Cách điền mẫu 08 trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:

- Tích chọn vào ô "Doanh nghiệp, hợp tác xã".

- Tên người nộp thuế: Điền tên công ty.

- Tiếp theo, điền thông tin Mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ cũ).

- Tại bảng ghi các thông tin thay đổi ghi như sau:

+ Ô chỉ tiêu (1)

I. Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Chỉ tiêu 03: Địa chỉ trụ sở chính.

Chỉ tiêu 04: Địa chỉ nhận thông báo thuế.

+ Ô Thông tin đăng ký cũ (2): Điền địa chỉ trụ sở cũ.

+ Ô Thông tin đăng ký mới (3): Điền địa chỉ trụ sở mới chuyển đến.

- Ghi địa điểm, ngày tháng năm làm tờ khai, người đại diện theo pháp luật của công ty ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Trên đây là toàn bộ hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp mà Blog Codon.vn tổng hợp được. Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ cần đọc, tham khảo để hoàn tất thủ tục theo pháp luật. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì phải làm thủ tục với cơ quan thuế trước khi làm hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ.

Với các trường hợp doanh nghiệp, hoạt động làm ăn thua lỗ, chủ doanh nghiệp cần hoàn tất hồ sơ, thủ tục giải thể doanh nghiệp để thông báo việc ngừng kinh doanh với cơ quan thuế, sở kế hoạch đầu tư. Chi tiết thủ tục giải thể được quy định tại điều 207, 208 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01 năm 2021 của Chính phủ như sau.

Bài liên quan