Thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục có ý nghĩa gì? Quyền lợi được hưởng?

Thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục có ý nghĩa gì?

Người tham gia BHYT sẽ được hưởng chế độ BHYT phù hợp với đối tượng mà không phụ thuộc vào số năm đóng. Tuy nhiên, người đóng BHYT 5 năm liên tục sẽ được hưởng những quyền lợi đặc biệt. Vậy thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục có ý nghĩa gì?

the bhyt ghi thoi diem du 5 nam lien tuc co y nghia gi

Thời điểm đủ 5 năm liên tục trên thẻ BHYT là gì? Thông tin về quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Mục Lục bài viết:
1. Ý nghĩa thời hạn đủ 5 năm liên tục trên thẻ BHYT.
2. Đóng BHYT như thế nào thì được tính 5 năm liên tục.
3. Điều kiện hưởng quyền lợi BHYT 5 năm liên tục.
4. Người tham gia BHYT 5 năm liên tục được hưởng quyền lợi gì?

* Danh mục từ viết tắt:

- BHYT: Bảo hiểm y tế.

- KCB: Khám, chữa bệnh.

- BHXH: Bảo hiểm xã hội.

1. Ý nghĩa "thời hạn đủ 5 năm liên tục" trên thẻ BHYT.

- Theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Điều 12, Khoản 5, thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên là nội dung bắt buộc được phản ánh trên thẻ BHYT.

- Đồng thời, tại Quyết định 1666/QĐ-BHXH năm 2020, Điều 3 yêu cầu thông tin in trên phôi thẻ BHYT về "Thời điểm đủ 05 năm liên tục" là: in từ ngày .../.../... tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục theo quy định hiện hành, cụ thể:

+ in từ ngày 01/01/2015, nếu là người đã có đủ 05 tham gia BHYT trở lên tính đến ngày đó.

+ in từ ngày đầu tiên của năm thứ 6, nếu từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT chưa đủ hoặc bắt đầu đủ 05 năm liên tục.

Ví dụ: A tham gia BHYT vào tháng 10/2013 thì từ ngày 01/01/2015 trở đi, A tham gia BHYT chưa đủ 05 năm, thì "Thời hạn đủ 05 năm liên tục: từ ngày 01/01/2019".

- Đối tượng áp dụng: Theo Điều 12, Nghị định 146, "thời hạn đủ 5 năm liên tục" chỉ thể hiện trên thẻ BHYT của đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh.

Nói tóm lại, "thời hạn đủ 5 năm liên tục" ghi trên thẻ bảo hiểm y tế là mốc thời gian được xác định là cá nhân tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục.

the bhyt ghi thoi diem du 5 nam lien tuc co y nghia gi 2

Thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục có ý nghĩa gì? Quy định về thời hạn 5 năm liên tục trên BHYT

Chú ý: Hiện tại, Vụ Bảo hiểm y tế (Việt Nam) là cơ quan nhà nước có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế. Thôn tin về vai trò, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan này đã được tổng hợp chi tiết trên wikipedia.org, bạn đọc có thể bấm vào bài viết này để tìm hiểu thêm thông tin.

2. Đóng BHYT như thế nào thì được tính 5 năm liên tục.

Căn cứ vào Khoản 5, Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, BHYT 05 năm liên tục được xác định khi cá nhân đã đóng BHYT 05 liên tục, nếu có thời gian gián đoạn thì tối đa chỉ được 03 tháng.

"Thời hạn đủ 05 năm liên tục" trên thẻ BHYT là hình thức phản ánh và sự ghi nhận thời gian tham gia BHYT từ ngày tham gia BHYT đầu tiên đến ngày đủ 05 năm tham gia BHYT.

Theo quy định của pháp luật, trẻ em dưới 6 tuổi là đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ nguồn ngân sách nhà nước. Để trẻ được hưởng các chế độ khám, chữa bệnh từ bảo hiểm y tế, cha mẹ cần nắm được thủ tục đăng ký thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và chuẩn bị hồ sơ đăng ký đúng quy định.

3. Điều kiện hưởng quyền lợi BHYT 5 năm liên tục

Để được hưởng quyền lợi khi đóng BHYT 5 năm liên tục, cá nhân phải đáp ứng 03 điều kiện:

- Đảm bảo đủ 05 năm tham gia BHYT theo cách xác định tại mục 2.

- Có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

- Không tự đi KCB không đúng tuyến.

Để chi tiết về khám, chữa bệnh không đúng tuyến mời độc giả tham khảo bài viết mức hưởng BHYT của Codon.vn.

4. Người tham gia BHYT 5 năm liên tục được hưởng quyền lợi gì?

- Người tham gia BHYT đều có những quyền lợi trong việc hỗ trợ chi phí KCB nhất định. Tuy nhiên, đối với người tham gia BHYT 05 năm liên tục, sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt được quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, cụ thể:

100% chi phí khám, chữa bệnh, khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến.

- Cách thức thanh toán cụ thể:

Tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, về thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp đã nêu rõ cách thức thanh toán chi phí cho người tham gia BHYT 05 năm liên tục như sau:

* Nếu có số tiền cùng chi trả 1 lần/nhiều lần tại 1 cơ sở KCB > 6 tháng lương cơ sở.

- Cơ sở KCB không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn.

- Cơ sở KCB cung cấp hóa đơn thu đủ 06 tháng lương cơ sở.

the bhyt ghi thoi diem du 5 nam lien tuc co y nghia gi 3

Thời điểm đủ 5 năm liên tục tính như thế nào? Chi tiết quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

* Nếu có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính của các cơ sở KCB khác nhau hoặc cùng một cơ sở KCB > 06 tháng lương cơ sở.

- Được thanh toán số tiền chi trả cùng lớn hơn tại cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT.

- Được cấp giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

- Khi đến cơ quan BHXH phải mang theo chứng từ chứng minh chi trả.

* Nếu có số tiền cùng chi trả > 06 tháng lương cơ sở tính từ ngày 01/01:

- Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB từ thời điểm đủ 05 năm liên tục đến 31/12 của năm đó. (Thanh toán trong phạm vi quyền lợi của người bệnh).

Như vậy, Blog Codon.vn đã chia sẻ cho bạn toàn bộ thông tin liên quan đến vấn đề thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục có ý nghĩa gì? Trước những quyền lợi từ chế độ BHYT thời điểm đủ 5 năm liên tục, người lao động hay người tham gia BHYT theo hộ gia đình cần theo dõi, duy trì việc đóng BHYT trong đủ thời gian để đảm bảo được các quyền, lợi ích của mình.

Bài liên quan