Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 126

Lệ phí môn bài hay Thuế môn bài là khoản lệ phí không còn quá xa lạ với các doanh nghiệp, tổ chức khi mới ra hoạt động hay thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh. Những đối tượng này cần phải nắm rõ quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 126 và quy định về thời hạn nộp tiền lệ phí.

thoi han nop ho so khai le phi mon bai theo nghi dinh 126

Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2022 theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Mục Lục bài viết:
1. Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.
2. Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài.
3. Chậm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài bị phạt thế nào?

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài như sau:

* Doanh nghiệp mới thành lập, mới hoạt động: Chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc năm bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Thời hạn này áp dụng đối với: Người nộp lệ phí môn bài mới thành lập, hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Người nộp lệ phí môn bài cụ thể là:

+ Các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh);

+ Tổ chức thành lập theo Luật Hợp tác xã;

+ Đơn vị sự nghiệp;

+Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Tổ chức khác hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên.

- Thời hạn này không áp dụng đối với: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

* Doanh nghiệp đang hoạt động:

Nếu trong năm có thay đổi về vốn thì thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

thoi han nop ho so khai le phi mon bai theo nghi dinh 126 2

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài cho các doanh nghiệp đang hoạt động

* Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

- Theo Nghị định 126 thì 02 đối tượng này sẽ không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài.

- Số thuế môn bài mà những đối tượng này phải nộp sẽ do cơ quan thuế xác định căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế.

Lưu ý: Hộ kinh doanh cá thể được hiểu là một loại hình doanh nghiệp được nhà nước cấp giấy chứng nhận kinh doanh và được sở hữu, điều hành bởi một cá thể mà không có sự phân biệt giữa chủ sở hữu và thực thể kinh doanh. Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm thông tin về loại hình kinh doanh này có thể xem thêm trên cổng Bách khoa toàn thư wikipedia.org qua bài viết này.

2. Thời hạn nộp lệ phí môn bài theo Nghị định 126

Nội dung này cũng được Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định, cụ thể tại khoản 9 Điều 18. Theo đó, người nộp lệ phí môn bài cần nắm được thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài như sau để thực hiện.

- Thời hạn chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài => Thời hạn nộp lệ phí như sau:

+ Thời điểm kết thúc trong thời gian từ tháng 1 - tháng 6: Thời hạn chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.

+ Thời điểm kết thúc trong thời gian từ tháng 7 - tháng 12: Thời hạn chậm nhất là ngày 30/1 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sau đó hoạt động trở lại => Thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Ra hoạt động trong thời gian từ tháng 1 - tháng 6: Chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.

+ Ra hoạt động trong thời gian tháng 7 - tháng 12: Chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.

thoi han nop ho so khai le phi mon bai theo nghi dinh 126 3

Thời hạn nộp thuế môn bài 2022 theo khoản 9 điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Hiện nay, pháp luật có quy định các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, do đó những đối tượng được miễn thuế môn bài sẽ không cần phải tuân thủ theo nội dung này.

3. Chậm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài bị phạt thế nào?

Như nội dung tại mục 1, thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 126 chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc năm bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nếu quá thời hạn nộp hồ sơ/tờ khai này, người nộp lệ phí sẽ bị xử phạt theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

- Nộp hồ sơ khai lệ phí quá thời hạn từ 01 - 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo.

- Quá thời hạn từ 01 - 30 ngày, không thuộc trường hợp trên: Phạt 2 - 5 triệu.

- Quá thời hạn từ 31 - 60 ngày: Phạt 5 - 8 triệu.

- Phạt 8 -15 triệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Quá thời hạn từ 61 - 90 ngày.

+ Quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

- Phạt 15 - 25 triệu: Quá thời hạn > 90 ngày, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

=> Bên cạnh biện pháp phạt cảnh cáo, phạt tiền nêu trên, người nộp thuế còn phải:

- Nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế nếu chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

- Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với trường hợp: Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp và không nộp các phụ lục theo quy định.

Như vậy, chuyên mục pháp luật thuế trên trang Codon.vn đã chia sẻ cho bạn thông tin thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 126. Các đối tượng phải nộp lệ phí môn bài cần nắm rõ quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp lệ phí thuế môn bài để thực hiện chính xác. Tránh để xảy ra trường hợp chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài dẫn đến xử phạt.

Chi tiết lịch nộp các loại tờ khai thuế, lệ phí môn bài đã được pháp luật quy định tại Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, bạn đọc có thể click vào link bài viết để tìm hiểu thêm.

Bài liên quan