Pháp luật là gì? Khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật

Pháp luật là gì? Đặc điểm, vai trò của pháp luật

Pháp luật là sự tồn tại tất yếu trong quá trình hình thành và phát triển của mỗi quốc gia. Nhờ pháp luật trật tự nhà nước được thiết lập một cách chặt chẽ hơn, ổn định hơn. Vậy pháp luật là gì? Tại sao pháp luật lại quan trọng như vậy?

phap luat la gi

Pháp luật là gì? Vai trò của pháp luật đối với nhà nước và xã hội.

Mục Lục bài viết:
1. Pháp luật là gì?
2. Bản chất và đặc điểm của pháp luật.
3. Vai trò của pháp luật.

1. Pháp luật là gì?

- Thực tế cho thấy khái niệm về "pháp luật" chỉ được các nhà nghiên cứu, học giả đưa ra ở góc độ khoa học, lý luận trong các tài liệu mà không có một cách giải thích chính thức nào thống nhất pháp luật là gì? Tuy nhiên, tựu chung, mặc dù có cách diễn đạt khác nhau nhưng có thể hiểu: "Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ trong xã hội".

- Sự tồn tại của pháp luật luôn đặt trong mối quan hệ với kinh tế, chính trị, xã hội và đạo đức.

- Các quy phạm pháp luật được luật hóa, trở thành các văn bản quy phạm pháp luật sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Ví dụ như Bộ luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Lao động,...

2. Bản chất và đặc điểm của pháp luật.

- Bản chất của pháp luật theo học thuyết Mác Lênin thể hiện ở tính giai cấp của nó, học thuyết này cũng chỉ ra rằng không có pháp luật tự nhiên mà pháp luật luôn mang tính giai cấp và tính xã hội, hai tính chất này luôn gắn bó mật thiết mà không có sự tách biệt.

- Đặc trưng của pháp luật gồm có:

phap luat la gi 2

Những đặc trưng cơ bản của pháp luật.

+ Tính quyền lực nhà nước (có yếu tố cưỡng chế).

+ Tính quy phạm.

+ Tính ý chí.

+ Tính xã hội.

=> Đây là 04 đặc trưng cơ bản của pháp luật, ngoài ra tùy thuộc vào kiểu pháp luật, hệ thống pháp luật quốc gia cụ thể thì sẽ có các đặc trưng khác tương ứng. Khi tìm hiểu pháp luật là gì, các đặc trưng của pháp luật cũng là khía cạnh cần được khai thác, tìm hiểu kỹ.

3. Vai trò của pháp luật.

Pháp luật có vai trò rất quan trọng trong sự tồn tại của Nhà nước, xã hội, vai trò đó được biểu hiện ở các mặt sau:

- Pháp luật là căn cứ để thiết lập và củng cố chắc chắn quyền lực nhà nước.

- Pháp luật là công cụ để nhà nước thực hiện các biện pháp quản lý kinh tế, xã hội trong một quốc gia.

- Pháp luật góp phần tạo ra nhiều mối quan hệ mới, đảm bảo được tính linh hoạt và ổn định tương đối.

- Pháp luật là cơ sở để mở rộng quan hệ với các quốc gia khác trên thế giới, đảm bảo tính độc lập trong hệ thống pháp luật quốc gia nhưng cũng có mối liên hệ với pháp luật quốc tế.

Trên đây là những chia sẻ của Blog trên trang Codon.vn về pháp luật là gì. Hy vọng với những thông tin này, độc giả sẽ hiểu được bản chất của pháp luật, những giá trị, vai trò của pháp luật mang lại, từ đó điều chỉnh hành vi với phương châm sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Các từ khóa người dùng hay tìm đến "pháp luật là gì"

Vai trò của pháp luật
Pháp luật la gì cho ví dụ
Thực hiện pháp luật là gì
Tuân thủ pháp luật la gì
Quy định pháp luật la gì
Mục đích của pháp luật là gì
Pháp luật la gì vai trò của pháp luật

Bài liên quan