Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn theo Luật hôn nhân gia đình 2014

Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn

Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn được áp dụng khi có yêu cầu chia tài sản chung. Theo đó, khi chia tài sản khi ly hôn Tòa án phải dựa trên những nguyên tắc mà pháp luật quy định.

nguyen tac chia tai san khi ly hon

Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn mới nhất theo luật hôn nhân và gia đình

Mục Lục bài viết:
1. Tài sản của vợ chồng.
2. Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn..
3. Sau nhiều năm ly hôn có được chia tài sản không

1. Tài sản của vợ chồng.

Trong thời kỳ hôn nhân, tài sản của vợ chồng gồm có 02 loại: tài sản chung và tài sản riêng, theo đó:

- Tài sản chung: là tài sản phát sinh, hình thành trong thời kỳ hôn nhân từ những nguồn khác nhau như: thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản được thừa kế chung, được tặng cho chung và các tài sản khác do vợ chồng tự thỏa thuận là tài sản chung...

- Tài sản riêng: là tài sản của vợ/chồng phát sinh trước thời kỳ hôn nhân hoặc trong thời kỳ hôn nhân mà được tặng cho riêng, thừa kế riêng.

Ví dụ: tài sản được tặng cho, được thừa kế riêng, tài sản do lao động được hình thành trước khi kết hôn, tài sản đối với quyền sở hữu trí tuệ.

Liên quan đến vấn đề ly hôn của các cặp vợ chồng, nhiều độc giả cũng thắc mắc về việc chia tài sản khi có con chung lớn hoặc nhỏ hơn 18 tuổi. Thông tin giải đáp về vấn đề này, bạn đọc có thể xem thêm trong bài viết bố mẹ ly hôn con có được chia tài sản không của Codon.vn.

2. Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn.

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn được quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014 và được hướng dẫn bởi Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP như sau:

- Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn dựa theo sự thỏa thuận của các bên: vợ, chồng khi ly hôn hoàn toàn có thể thỏa thuận với nhau về chia tài sản chung => Việc giải quyết ly hôn được áp dụng theo sự thỏa thuận đó.

- Nếu vợ, chồng không tự thỏa thuận được và yêu cầu Tòa án giải quyết thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định, tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý như sau:

+ TH1: Có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng và không bị Tòa án tuyên vô hiệu => Áp dụng nội dung đã thỏa thuận để chia tài sản, trường hợp nội dung thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng để giải quyết.

nguyen tac chia tai san khi ly hon 2

Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn đơn phương theo quy định pháp luật

+ TH2: Không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản hoặc văn bản thỏa thuận bị Tòa án tuyên bố vô hiệu => Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

- Đối với tài sản chung của vợ chồng theo luật định, về nguyên tắc sẽ được chia đôi nhưng có tính đến những yếu tố sau:

+ Hoàn cảnh của gia đình và hoàn cảnh của vợ, chồng: bao gồm cả về mặt vật chất và tinh thần như: năng lực tài chính, năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, khả năng tạo ra thu nhập sau ly hôn... Căn cứ vào đó mà bên nào gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn thì sẽ được chia phần tài sản nhiều hơn hoặc có những sự ưu tiên trong việc nhận loại tài sản để có thể duy trì, đảm bảo cuộc sống ổn định nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình, vợ, chồng.

+ Công sức đóng góp của vợ, chồng: đóng góp từ tài sản riêng, nguồn thu nhập, công việc gia đình của vợ, chồng để cùng tạo lập - duy trì - phát triển thành khối tài sản chung của cả hai vợ chồng. Căn cứ vào đó mà bên nào có đóng góp nhiều hơn vào khối tài sản chung thì sẽ được chia phần tài sản nhiều hơn.

* Chú ý: trường hợp vợ/chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm => Được tính là lao động có thu nhập với mức thu nhập tương đương với mức thu nhập của vợ/chồng đi làm.

+ Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên: tức là khi chia tài sản cho vợ, chồng thì vẫn đảm bảo cho họ vẫn tiếp tục được hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra thu nhập và không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng, con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.

(Chú ý: Theo quy định Việt Nam, người chưa đủ tuổi thành niên (chưa đủ tuổi trưởng thành) là những người dưới 16 tuổi, cần được gia đình, pháp luật bảo vệ và chăm sóc. Để có thêm thông tin về vấn đề này, bạn đọc có thể tìm đọc trên wikipedia.org qua bài viết này.)

+ Lỗi của mỗi bên: xem xét đến yếu tố lỗi của vợ/chồng trong việc vi phạm quyền, nghĩa vụ về quyền nhân thân quyền tài sản của vợ, chồng và dẫn đến ly hôn.

- Khi chia tài sản chung:

+ Tài sản chung phải được chia bằng hiện vật hoặc chia theo giá trị (nếu không chia được bằng hiện vật) được xác định theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết sơ thẩm. Nếu bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng => Phải thanh toán cho bên còn lại phần chênh lệch.

+ Tòa án phải xác định tài sản chung của vợ chồng có liên quan đến người thứ ba hay không.

Nếu vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba và người thứ ba có yêu cầu => Tòa án phải giải quyết yêu cầu khi chia tài sản chung của vợ, chồng.

Nếu vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba và người thứ ba không có yêu cầu giải quyết => Tòa án hướng dẫn họ để giải quyết bằng vụ án khác.

- Đối với tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung: khi vợ, chồng có yêu cầu chia tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung => Phần tài sản đã nhập vào tài sản chung sẽ được thanh toán (trừ những trường hợp có thỏa thuận khác).

nguyen tac chia tai san khi ly hon 3

Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Đây là những nguyên tắc được áp dụng chung đối với chia tài sản khi ly hôn, trong một số trường hợp cụ thể sẽ áp dụng những nguyên tắc tương ứng, phù hợp với từng loại tài sản. Để nắm được rõ hơn về cách chia tài sản mời bạn đọc xem bài viết: "Cách chia tài sản chung khi ly hôn"

3. Sau nhiều năm ly hôn có được chia tài sản chung của vợ chồng không?

Căn cứ theo nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn đã nêu ở trên thì vợ chồng có quyền tự thỏa thuận với nhau về tất cả những vấn đề phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, bao gồm cả việc phân chia tài sản. Nếu vợ, chồng không thể tự thỏa thuận được về vấn đề chia tài sản chung thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

=> Thỏa thuận hay yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn là quyền của vợ, chồng. Do vậy, mặc dù sau nhiều năm ly hôn nếu có yêu cầu giải quyết về vấn đề chia tài sản chung thì Tòa án vẫn sẽ giải quyết về vấn đề này.

Như vậy, Blog Codon.vn đã giúp bạn tìm hiểu chi tiết thông tin về nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn theo quy định của pháp luật. Tòa án dựa trên nguyên tắc này để làm cơ sở giải quyết về vấn đề tài sản khi có yêu cầu. Qua đó, đảm bảo được sự công bằng, khách quan, tiến bộ trong quá trình giải quyết.

Bài liên quan