Bố mẹ ly hôn con có được chia tài sản không? Có được thừa kế tài sản không?

Bố mẹ ly hôn con có được chia tài sản không?

Các bên hoàn toàn có thể tự thỏa thuận được về vấn đề tài sản chung khi ly hôn và nếu không thể tự thỏa thuận và có yêu cầu thì Tòa án sẽ giải quyết theo luật định. Vậy khi giải quyết việc bố mẹ ly hôn con có được chia tài sản không? Vấn đề này được Blog Codon.vn giải đáp như sau.

bo me ly hon con co duoc chia tai san khong

Con có được chia tài sản khi cha mẹ ly hôn không? Tìm hiểu quy định chia tài sản khi ly hôn cho con dưới 18 tuổi

Mục Lục bài viết:
1. Tài sản được chia như thế nào khi ly hôn?
1.1. Tài sản chung.
1.2. Tài sản riêng.
2. Bố mẹ ly hôn con có được chia tài sản không?

1. Tài sản được chia như thế nào khi ly hôn?

1.1. Tài sản chung.

Khi ly hôn, tài sản của vợ chồng sẽ được chia dựa trên những nguyên tắc được quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

- Thứ nhất, chia tài sản chung của vợ chồng dựa trên sự thỏa thuận: nếu vợ, chồng cùng đồng thuận, thống nhất và tự thỏa thuận được với nhau về vấn đề tài sản chung thì thỏa thuận sẽ được Tòa án công nhận và các bên có nghĩa vụ thực hiện theo sự thỏa thuận đó.

- Thư hai, chia tài sản chung nếu vợ chồng không tự thỏa thuận được: Tòa án sẽ giải quyết khi có yêu cầu tương ứng với từng loại tài sản được quy định:

* Đối với tài sản chung là quyền sử dụng đất:

+ Nếu các bên tự thỏa thuận được => Công nhận sự thỏa thuận đó.

+ Nếu các bên không tự thỏa thuận được => Yêu cầu Tòa án giải quyết

+ Nếu tài sản chung là đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình => Tách ra để chia theo từng phần tương ứng.

+ Nếu tài sản là các loại đất khác => Chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

* Đối với vợ chồng chung sống với gia đình:

+ Nếu tài sản trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được => Chia dựa trên công sức đóng góp của mỗi người.

+ Nếu tài sản trong khối tài sản chung của gia đình xác định được theo phần => Phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định.

* Đối với tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh: nếu vợ, chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh và có liên quan đến tài sản chung có quyền được nhận tài sản đó và bên nào nhận thì sẽ phải thanh toán cho bên còn lại phần giá trị tài sản mà họ được hưởng.

- Thứ ba, khi chia đôi tài sản chung của vợ chồng cần phải dựa trên những yếu tố:

+ Công sức đóng góp của vợ, chồng.

+ Hoàn cảnh của gia đình, vợ, chồng.

+ Quyền lợi của các bên trong sản xuất kinh doanh, nghề nghiệp...

+ Lỗi của các bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

bo me ly hon con co duoc chia tai san khong 2

Cách chia tài sản khi bố mẹ ly hôn, quy định về chia tài sản cho con khi bố mẹ ly hôn theo Luật hôn nhân gia đình 2014

- Thứ tư, tài sản phải được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì phải chia theo giá trị của tài sản (được tính theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết).

Nếu bên nhận tài sản bằng hiện vật lớn hơn phần mình được hưởng => Thanh toán cho bên còn lại phần chênh lệch.

- Thứ năm, khi chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự/không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

- Thứ sáu, tài sản riêng của vợ chồng thì không chia nếu không có sự thỏa thuận khác.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề tài sản được chia như thế nào khi vợ chồng ly hôn, mời bạn đọc tham khảo bài viết: "Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn".

1.2. Tài sản riêng.

Đối với tài sản riêng của vợ, chồng thì quyền sở hữu của người đó. Nếu tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung và khi có yêu cầu chia phần tài sản đó thì được thanh toán phần giá trị tài sản đã đóng góp vào.

2. Bố mẹ ly hôn con có được chia tài sản không?

- Tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014, một trong những nguyên tắc khi chia tài sản là: bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con (con chưa thành niên, con thành niên và mất năng lực hành vi dân sự/không có khả năng lao động).

- Đồng thời, căn cứ Điều 212 Bộ luật dân sự 2015 quy định về sở hữu chung của các thành viên trong gia đình: đối với những tài sản có ghi nhận công sức của các con trong quá trình tạo lập, cải tạo, hình thành tài sản thuộc sở hữu chung thì khi giải quyết về vấn đề tài sản chung phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của con cái đối với phần tài sản đó.

bo me ly hon con co duoc chia tai san khong 3

Con trên 18 tuổi có được chia tài sản khi bố mẹ li hôn?

- Quyền lợi của con cái về vấn đề tài sản khi bố mẹ ly hôn được xem xét khi:

+ Có phần đóng góp công sức của con cái trong việc hình thành nên tài sản chung của gia đình.

+ Tài sản trong gia đình được xác định là tài sản riêng của con (ví dụ: tài sản được tặng cho riêng, thừa kế....).

+ Có sự thỏa thuận của bố mẹ về việc chia tài sản cho con (Ví dụ: bố mẹ thỏa thuận sẽ để tài sản cho con khi bố mẹ ly hôn).

=> Có thể thấy, pháp luật hiện hành không có một quy định cụ thể nào về việc chia tài sản cho con khi ly hôn. Tuy nhiên pháp luật có ghi nhận và có quy định về việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con trong vấn đề chia tài sản khi bố mẹ ly hôn nếu con có phần tài, đóng góp vào tài sản chung.

Thông thường, khi ly hôn, các cặp vợ chồng sẽ tự thỏa thuận các vấn đề liên quan đến quyền nuôi, cấp dưỡng con cái, phân chia tài sản,... Tuy nhiên, khi không tìm được tiếng nói chung, một trong hai bên có thể khởi kiện ly hôn để yêu cầu tòa án phân chia tài sản. Tài sản chung, tài sản riêng của 2 người lúc này được xem là loại tài sản tranh chấp và được phân chia theo quy định của pháp luật. Để có nhiều hơn thông tin về loại tài sản tranh chấp dạng này, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trên wikipedia.org qua nội dung bài viết này.

Như vậy, việc Bố mẹ ly hôn con có được chia tài sản không sẽ phụ thuộc vào việc xem xét con có tài sản thuộc sở hữu chung của gia đình hay không và có đóng góp trong việc tạo lập ra tài sản chung đó không. Nếu con được chia tài sản thì vẫn áp dụng nguyên tắc, cách chia tài sản mà pháp luật quy định.

Liên quan đến vấn đề cách chia tài sản chung khi ly hôn, mời bạn đọc xem bài viết: "Cách chia tài sản chung khi ly hôn" để biết rõ hơn quy định pháp luật về vấn đề này.

Bài liên quan