Nghị định 58/2020/NĐ-CP về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐ, BNN

Nghị định 58/2020/NĐ-CP về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐ, BNN

Theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐ, BNN thì mức đóng bình thường vào quỹ này là 0.5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên cũng có một số doanh nghiệp được áp dụng mức đóng thấp hơn nếu đảm bảo các điều kiện mà pháp luật quy định.

nghi dinh 58 2020 nd cp ve muc dong bhxh bat buoc vao quy tnld bnn

Nghị định 58/2020/NĐ-CP mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ TNLĐ, BNN từ 15/7/2020

Mục Lục bài viết:
1. Tỷ lệ đóng BHTNLĐ, BNN 2021.
2. Thời hạn áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ TNLĐ, BNN.
3. Hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất áp dụng mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐ, BNN thấp hơn mức bình thường.

* Danh mục từ viết tắt:

- BHTNLĐ, BNN: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- BHXH: Bảo hiểm xã hội.

- NLĐ: Người lao động.

- NSDLĐ: Người sử dụng lao động.

- DN: Doanh nghiệp.

- BHTNLĐ: Bảo hiểm tai nạn lao động

- BNN: Bệnh nghề nghiệp

1. Tỷ lệ đóng BHTNLĐ, BNN 2021

TẢI NGHỊ ĐỊNH 58/2020/NĐ-CP VỀ MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VÀO QUỸ TLNĐ, BNN TẠI ĐÂY

Theo Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP thì mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐ, BNN như sau:

- Mức đóng = 0.5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Đây là mức đóng bình thường, mức đóng này cũng áp dụng đối với:

+ NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động, chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định;

+ NLĐ làm việc trong khối cơ quan nhà nước, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước.

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí => Mức đóng là 0.5% mức lương cơ sở.

- Mức đóng = 0.3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Mức đóng này chỉ áp dụng đối với trường hợp DN hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu bảo đảm các điều kiện sau:

+ Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất thì: Không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH.

+ Báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

+ Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

nghi dinh 58 2020 nd cp ve muc dong bhxh bat buoc vao quy tnld bnn 2

Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐ, BNN của NLĐ, NSDLĐ theo quy định Nghị định 58/2020/NĐ-CP

Về vấn đề đóng BHXH, bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Mức đóng BHXH bắt buộc để biết được chi tiết quy định về các mức đóng hiện nay đang áp dụng.

2. Thời hạn áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ TNLĐ, BNN

Như đã đề cập tại mục 1, một số doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện nhất định thì được áp dụng mức đóng 0.3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (thấp hơn mức đóng bình thường) vào quỹ TNLĐ, BNN.

Theo Điều 9 Nghị định 58 thì thời hạn áp dụng như sau:

- Thời hạn thực hiện mức đóng là 36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực.

- Trong vòng 60 ngày trước ngày hết thời hạn này, nếu NSDLĐ vẫn có nhu cầu tiếp tục mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường thì lập 01 bộ hồ sơ đề nghị theo quy định.

Lưu ý: Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hiểu là các nguy cơ nghề nghiệp có độ rủi ro cao, gây ra những bệnh lý mang đặc trưng đặc trưng của nghề nghiệp. Nguyên nhân gây bệnh thường do tác hại của việc thường xuyên làm việc trong điều kiện lao động không đảm bảo trong thời gian dài. Để có thêm thông tin về khái niệm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bạn đọc có thể xem thêm trên wikipedia.org qua nội dung bài viết này.

3. Hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất áp dụng mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐ, BNN thấp hơn mức bình thường.

Căn cứ quy định tại Điều 6, 7, 8 Nghị định 58 thì nội dung này được thực hiện như sau:

* Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 98.

- Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động: Mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định 98.

Lưu ý, Báo cáo này được thực hiện bởi tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm các yêu cầu sau:

- Là tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng C đang còn hiệu lực.

- Quá trình thực hiện đánh giá: Sử dụng chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức. Chuyên gia đánh giá là người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cơ hữu của tổ chức và được bồi dưỡng, sát hạch đạt yêu cầu về nghiệp vụ đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động.

nghi dinh 58 2020 nd cp ve muc dong bhxh bat buoc vao quy tnld bnn 3

Hồ sơ đề xuất áp dụng mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐ, BNN thấp hơn mức bình thường

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Trình tự, thủ tục đề nghị:

- NSDLĐ có nhu cầu áp dụng mức đóng thấp hơn gửi hồ sơ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thì tiến hành các công việc:

+ Gửi văn bản đề nghị đánh giá về tình hình chấp hành an toàn, vệ sinh lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Đăng tải thông tin của NSDLĐ lên Cổng thông tin điện tử ít nhất 10 ngày để lấy ý kiến rộng rãi.

+ Thẩm định, quyết định có áp dụng mức đóng thấp hơn hay không.

- Ra quyết định áp dụng mức đóng thấp hơn

+ Trường hợp doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện pháp luật quy định thì được áp dụng mức đóng thấp hơn vào Quỹ TNLĐ, BNN so với mức bình thường.

Kết quả sẽ được trả trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến cho doanh nghiệp biết để thực hiện.

+ Trường hợp không đảm bảo các điều kiện mà pháp luật quy định, Bộ trả lời cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Như vậy, Blog Codon.vn đã cùng bạn tìm hiểu nội dung, những điểm mới của Nghị định 58/2020/NĐ-CP. Các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đáp ứng điều kiện quy định của Nghị đinh này có thể làm hồ sơ đề nghị được áp dụng mức đóng thấp hơn mức bình thường vào quỹ TNLĐ, BNN.

Khi đóng vào quỹ này, NLĐ sẽ được hưởng các quyền lợi khi không may xảy tai nạn lao động hay bị bệnh nghề nghiệp. Chi tiết về chế độ được đề cập trong bài viết Cách tính BHXH, mời bạn đọc theo dõi.

Bài liên quan