Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108

Nghị định 108/2014/NĐ-CP là nghị định quy định về chính sách tinh giản biên chế, trong đó nghỉ hưu trước tuổi là nội dung quan trọng nhất được áp dụng với các cá nhân thuộc đối tượng. Tuy nhiên, cần lưu ý, chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143.

nghi huu truoc tuoi theo nghi dinh 108

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi mới nhất, tìm hiểu cách tính tiền trợ cấp nghỉ do tinh giản biên chế theo Nghị định 108

Mục Lục bài viết:
1. Đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108.
2. Chính sách nghỉ hưu sớm theo Nghị định 108.
3. Cách tính tiền trợ cấp khi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108.

1. Đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108.

Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về đối tượng nghỉ hưu trước tuổi là cá nhân đáp ứng đồng thời 02 điều kiện:

- Thuộc một trong 06 nhóm đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 2, Nghị định 108. Ví dụ: cán bộ, công chức, viên chức.

- Các đối tượng tinh giản biên chế phải thuộc một trong các trường hợp tinh giản biên chế tại Điều 6, Nghị định 108. Chẳng hạn: Dôi dư do sắp xếp lại nhân sự, chưa đạt trình độ đào tạo,...

Tương tự, điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định về điều kiện hưởng lương, nghỉ hưu trước tuổi cho người lao động. Toàn bộ thông tin về vấn đề này đã được Codon.vn chia sẻ trong bài điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2022, mời bạn đọc tham khảo để có thêm thông tin.

2. Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108.

Nghỉ hưu sớm theo Nghị định 108 là nghỉ hưu trước khi đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam trong điều kiện lao động bình thường. Trường hợp đặc biệt là nghỉ hưu trước tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tối đa không quá 05 tuổi.

Theo quy định tại Điều 8, Nghị định 108, chính sách nghỉ hưu trước tuổi được xác định dựa trên các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Đối tượng tinh giản biên chế đã tham gia BHXH đủ tối thiểu 20 năm, trong 20 năm đó có 15 làm các ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn (kể cả vùng có phụ cấp khu vực hệ số 0,7). (Nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu thấp hơn trong điều kiện lao động bình thường).

- Nếu tại thời điểm tinh giản biên chế, nữ đủ 45 - đủ 48 tuổi, nam đủ 50 - đủ 53 tuổi.

Chế độ chính sách áp dụng:

+ Chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật BHXH.

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

+ Nếu đóng đủ BHXH cho 20 năm đầu công tác, thì được trợ cấp 05 tháng lương, từ năm thứ 21 công tác có đóng bảo hiểm thì tính trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

- Tại thời điểm tinh giản biên chế, nữ trên 48 - dưới 50 tuổi, nam trên 50 - dưới 53 tuổi.

+ Chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật BHXH (Toàn bộ thông tin về chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật Việt Nam đã được tổng hợp trên cổng bách khoa toàn thư wikipedia.org, bạn đọc có thể bấm vào bài viết này để xem thêm thông tin).

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

nghi huu truoc tuoi theo nghi dinh 108 2

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 năm 2022 cho lao động nam, nữ

Trường hợp 2: Đối tượng tinh giản biên chế đã tham gia BHXH đủ tối thiểu 20 năm. (Nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường).

- Nếu tại thời điểm tinh giản biên chế, nữ đủ 50 - đủ 53 tuổi, nam đủ 55 - đủ 58 tuổi.

Chế độ chính sách áp dụng:

+ Chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật BHXH.

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

+ Nếu đóng đủ BHXH cho 20 năm đầu công tác, thì được trợ cấp 05 tháng lương, từ năm thứ 21 công tác có đóng bảo hiểm thì tính trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

- Nếu tại thời điểm tinh giản biên chế, nữ trên 53 - dưới 55 tuổi, nam trên 58 - dưới 60 tuổi.

Chế độ chính sách áp dụng:

+ Chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật BHXH.

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

Chính sách nghỉ sớm trước tuổi theo Nghị định 108 khác với Nghị định 143 ở cách xác định tuổi về hưu sớm, do sự thay đổi trong cách xác định tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật lao động năm 2019, còn về chế độ hưởng hưu trí, tỷ lệ lương hưu hay tiền trợ cấp là không có sự thay đổi. Để tiện so sánh 2 chính sách nghỉ hưu sớm này, bạn đọc có thể tham khảo tại bài viết "Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143"

3. Cách tính tiền trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108.

Không phải mọi trường hợp nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế đều được hưởng trợ cấp (đã nêu ở mục 2). Cách tính tiền trợ cấp được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 108, cụ thể như sau:

Tiền trợ cấp = (03 tháng tiền lương x số năm nghỉ hưu trước tuổi) + [ 5 tháng tiền lương + (số năm tham gia BHXH - 20) x 1/2 tháng tiền lương ].

Trong đó, tiền lương tính trợ cấp là bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản. Nếu chưa đủ 60 tháng, thì là bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của toàn bộ thời gian công tác.

nghi huu truoc tuoi theo nghi dinh 108 3

Cách tính tiền trợ cấp của chế độ nghỉ hưu trước tuổi mới nhất

* Ví dụ về cách tính trợ cấp khi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108:

- Chị Lan là giảng viên trường cao đẳng sư phạm S, sinh tháng 11/1967, tại thời điểm tinh giản biên chế vào tháng 11/2017, chị Lan đủ 50 tuổi (nghỉ hưu trước tuổi quy định là 5 năm). Chị Lan đóng BHXH từ tháng 11/1987 đến tháng 11/2017 (30 năm đóng BHXH).

- Mức lương bình quân tháng thực lĩnh của 5 năm (tính từ 11/2012) là 6.000.000 đồng. Tính trợ cấp khi nghỉ hưu của chị Lan?

Trả lời:

- Chị Lan được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Mức trợ cấp = 3 x 6.000.000 x 5 = 90.000.000 đồng.

- Chị Lan được trợ cấp khi đóng đủ BHXH.

Mức trợ cấp = 5 x 6.000.000 + (30-20) x 1/2 x 6.000.000 = 60.000.000 đồng.

=> Như vậy, tổng tiền trợ cấp mà chị Lan nhận được là: 150.000.000 đồng.

Như vậy, Blog Codon.vn đã chia sẻ chi tiết chế độ ghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 đến bạn đọc. Người đã được biên chế khi bị tinh giản cần chú ý từng thời điểm tinh giản và số năm đóng bảo hiểm xã hội để bảo vệ quyền lợi chính mình.

Bài liên quan