Mức hưởng lương hưu năm 2022 cho người lao động nam, nữ

Mức hưởng lương hưu năm 2022

Lương hưu là vấn đề được nhiều NLĐ quan tâm để đảm bảo các quyền lợi của mình khi nghỉ hưu. Vậy mức hưởng lương hưu năm 2022 được tính như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau để biết thêm chi tiết.

muc huong luong huu nam 2022

Mức hưởng, công thức tính lương hưu năm 2022 cho người lao động, người tham gia BHXH tự nguyện

Mục Lục bài viết:
1. Điều kiện hưởng lương hưu năm 2022.
1.1 Trong điều kiện lao động bình thường.
1.2 Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.
2. Mức hưởng lương hưu năm 2022.
2.1 Mức hưởng lương hưu năm 2022 trong điều kiện lao động bình thường.
2.2 Mức hưởng lương hưu năm 2022 trong trường hợp nghỉ hưu trước tuổi.
3. Xác định thời điểm hưởng lương hưu của NLĐ.
4. Câu hỏi thường gặp.
4.1. Mức hưởng lương hưu tối đa của NLĐ là bao nhiêu?
4.2. Đóng BHXH bao nhiêu năm để hưởng lương hưu tối đa?
4.3. Có được nhận tiền lương hưu qua thẻ ATM được không?

* Danh mục từ viết tắt

- NLĐ: Người lao động

- NSDLĐ: Người sử dụng lao động

- HĐLĐ: Hợp đồng lao động

- BHXH: Bảo hiểm xã hội

1. Điều kiện hưởng lương hưu năm 2022

1.1. Trong điều kiện lao động bình thường

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì hưởng lương hưu khi đáp ứng các điều kiện:

- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

- Đủ tuổi theo quy định: Năm 2022, lao động nam đủ 60 tuổi 6 tháng, lao động nữ đủ 55 tuổi 8 tháng. Sau đó, cứ mỗi năm tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, lao động nam tăng 3 tháng và nữ tăng 4 tháng.

1.2. Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi

Trong một số trường hợp nhất định khi NLĐ bị suy giảm khả năng lao động hay có thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, làm công việc nặng nhọc, độc hại đủ thời gian luật quy định, thì có thể được nghỉ hưu trước tuổi.

Chi tiết về nội dung này, mời bạn đọc xem thêm tại bài viết "Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi" do đội ngũ BTV pháp luật của Codon.vn biên tập, tổng hợp.

2. Mức hưởng lương hưu năm 2022

2.1. Mức hưởng lương hưu năm 2022 trong điều kiện lao động bình thường

TH1: Đối với NLĐ đóng BHXH bắt buộc

a. Mức lương hưu hàng tháng

muc huong luong huu nam 2022 2

* Xác định tỷ lệ % lương hưu hàng tháng như sau:

Lao động nam

- Tỷ lệ 45%: Nghỉ hưu năm 2022 trở đi đóng 20 năm BHXH;

- Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%;

- Mức tối đa bằng 75%.

Lao động nữ

- Tỷ lệ 45%: Đóng 15 năm BHXH

- Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%;

- Mức tối đa bằng 75%.

NLĐ hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động

Cách tính % hưởng lương hưu như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

* Xác định mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

- NLĐ theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

NLĐ có toàn bộ thời gian đóng BHXH đều theo chế độ này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH như sau:

muc huong luong huu nam 2022 3

- NLĐ có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định

Tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

Tương tự, luật Bảo hiểm xã hội 2014 cũng quy định chi tiết công thức, cách tính lương hưu hàng tháng năm 2022 cho từng mức đóng, hình thức tham gia của người lao động là nam/nữ. Bạn đọc cần tham khảo để áp dụng vào hoàn cảnh thực tế của mình.

b. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

- Theo Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, ngoài lương hưu hàng tháng thì NLĐ còn được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu: Thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%.

- Mức hưởng xác định theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75%.

Mỗi năm cao hơn hưởng 0.5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Ví dụ:

NLĐ nữ đóng BHXH 40 năm, tháng 2/2022 đủ tuổi nghỉ hưu.

Tỷ lệ % tiền lương hưu hàng tháng được xác định như sau:

- Đóng 15 năm BHXH: 45%

- 25 năm sau, mỗi năm được tính 2% = 25 x 2 = 50%

- Tổng mức hưởng = 45% + 50% = 95%, nên mức hưởng tối đa bằng 75%.

=> Lương hưu hàng tháng của NLĐ này là 75% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Ngoài ra, người này còn được nhận tiền trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu:

- Đóng 15 năm BHXH: 45%

- 15 năm tiếp theo được hưởng 15 x 2% = 30%

Cho nên, số năm tương ứng tỷ lệ hưởng lương hưu 75% là 30 năm.

Mà NLĐ này đóng BHXH 40 năm, cho nên trợ cấp một lần được tính cho thời gian 10 năm. Mức hưởng = 10 x 0,5 x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

TH2: Đối với NLĐ đóng BHXH tự nguyện

a. Lương hưu hàng tháng

muc huong luong huu nam 2022 4

*Xác định tỷ lệ % lương hưu hàng tháng như sau:

Lao động nam:

- Tỷ lệ 45%: Nghỉ hưu năm 2022 trở đi đóng 20 năm BHXH;

- Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%;

- Mức tối đa bằng 75%.

Lao động nữ

- Tỷ lệ 45%: Đóng 15 năm BHXH

- Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%;

- Mức tối đa bằng 75%.

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

Liên quan đến thời gian đóng BHXH tự nguyện, Codon.vn đã biên tập bài viết chia sẻ đóng BHXH tự nguyện bao lâu thì được nhận lương hưu? Nếu đang có dự định đóng loại hình bảo hiểm này, bạn đọc cần tham khảo để có thêm thông tin và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình.

b. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Tương tự như trường hợp tham gia BHXH bắt buộc, ngoài lương hưu hàng tháng thì NLĐ còn được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu: Thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%.

- Mức hưởng xác định theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75%.

- Mỗi năm cao hơn hưởng 0.5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

* Lưu ý trường hợp có thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện

Theo Nghị định 134/2015/NĐ-CP, mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH trong trường hợp này được xác định theo công thức sau:

muc huong luong huu nam 2022 5

2.2. Mức hưởng lương hưu năm 2022 trong trường hợp nghỉ hưu trước tuổi

muc huong luong huu nam 2022 6

Công thức tính lương hưu hàng tháng trong trường hợp này cũng tương tự như trường hợp nghỉ hưu thông thường, tuy nhiên cách xác định tỷ lệ % hưởng lương sẽ khác

Tỷ lệ % được tính như sau:

- Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi, cứ 20 năm đóng BHXH thì được hưởng tỷ lệ 45%, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì giảm đi 2%.

- Lao động nữ đóng 15 năm BHXH thì được hưởng tỷ lệ 45%, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì giảm đi 2%.

Nếu tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ thì giải quyết như sau:

+ Lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%;

+ Lẻ từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Ví dụ mức hưởng, cách tính lương hưu năm 2022:

Chị An suy giảm khả năng lao động 68%, đã đóng được 21 năm đóng BHXH bắt buộc, hiện tại tháng 2/2022, chị xin nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 3/2022 khi chị 51 tuổi 8 tháng. Tỷ lệ lương hưu hàng tháng chị được nhận?

Trả lời:

Trường hợp chị An nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, có 21 năm đóng BHXH, thì lương hưu hàng tháng của chị được xác định như sau:

- 15 năm đóng BHXH được hưởng tỷ lệ 45%

- 6 năm đóng BHXH còn lại được hưởng tỷ lệ = 6 x 2% = 12%

+ Nếu chị An nghỉ hưu đúng tuổi thì được hưởng: 45% + 12% = 57% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Chị nghỉ hưu trước tuổi vào thời điểm 51 tuổi 8 tháng, nghỉ trước tuổi thông thường (55 tuổi 8 tháng) thời gian 4 năm và bị suy giảm khả năng lao động nên tỷ lệ hưởng lương hưu bị trừ là: 4 x 2% = 8%

=> Tỷ lệ hưởng lương hưu của chị An khi nghỉ hưu trước tuổi là: 57% - 8%= 49%.

Như vậy, chị An được nhận lương hưu hàng tháng bằng 49% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

3. Xác định thời điểm hưởng lương hưu của NLĐ

- Theo quy định hiện hành, thời điểm hưởng lương hưu của NLĐ là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

- Và thời điểm nghỉ hưu được xác định như sau:

+ Là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu.

+ Nếu NLĐ tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu thì thời điểm nghỉ hưu chính là thời điểm chấm dứt HĐLĐ mà người này làm việc.

Ví dụ

Anh Khánh sinh tháng 10/1961. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng tháng 4/2022 (anh đủ 60 tuổi 6 tháng)

=> Thời điểm hưởng hưu của anh Khánh là ngày 1 tháng 5 năm 2022

muc huong luong huu nam 2022 7

Cách xác định thời điểm hưởng lương hưu, cách tính lương hưu từ năm 2022

Chú ý: HĐLĐ hay hợp đồng lao động được hiểu là văn bản xác nhận thỏa thuận lao động của NLĐ và NSDLĐ về điều kiện lao động, tiền lương và các chế độ liên quan. Theo quy định của pháp luật lao động, HĐLĐ được ký kết theo tinh thần tự nguyện giữa các bên và phù hợp với các điều khoản pháp luật lao động. Để có thêm nhiều thông tin về loại hình văn bản này, bạn đọc có thể xem thêm nội dung tổng hợp trên wikipedia.org qua bài viết này.

4. Câu hỏi thường gặp

4.1. Mức hưởng lương hưu tối đa của NLĐ là bao nhiêu?

Theo quy định hiện hành, mức hưởng lương hưu hàng tháng tối đa của NLĐ là:

75% x Mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập tháng đóng BHXH

Lưu ý với trường hợp NLĐ có số năm đóng BHXH quá số năm tương ứng với tỷ lệ 75% thì còn được hưởng thêm trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

4.2. Đóng BHXH bao nhiêu năm để hưởng lương hưu tối đa?

Căn cứ Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện hưởng lương hưu, để được hưởng lương hưu tối đa năm là 75% thì NLĐ cần đáp ứng điều kiện sau:

- Lao động nữ có thời gian đóng BHXH là đủ 30 năm.

- Lao động nam có thời gian đóng BHXH là đủ 35 năm.

4.3. Có được nhận tiền lương hưu qua thẻ ATM được không?

Hiện tại tôi đang nhận tiền lương hưu hàng tháng ở bưu điện xã, nay dịch bệnh Covid hạn chế đi lại tiếp xúc nhiều người, tôi muốn xin nhận tiền qua thẻ ATM có được hay không? Tôi đã có thẻ rồi.

Trả lời:

- Người hưởng lương hưu hoàn toàn có thể yêu cầu nhận tiền lương hưu từ các điểm chi trả lương hưu qua thẻ ATM. Theo đó, người hưởng lương hưu cần chuẩn bị hồ sơ yêu cầu gồm có:

Mẫu số 2-CBH Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019);

- Người hưởng lương hưu điền đầy đủ thông tin số tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc thẻ ATM, ngân hàng mở tài khoản vào mẫu số 2-CBH.

- Sau đó nộp đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi chi trả lương hưu hoặc nộp tại bưu điện xã (nơi trực tiếp trả tiền lương hưu hàng tháng).

- Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận yêu cầu và thông báo việc giải quyết hồ sơ cho người hưởng lương hưu.

- Việc chi trả tiền lương hưu tháng mới sẽ được chuyển đến số tài khoản ngân hàng/thẻ ATM mà người hưởng lương hưu đã yêu cầu.

Như vậy, trường hợp của anh/chị có thể yêu cầu nhận tiền lương hưu qua thẻ ATM như hướng dẫn nêu trên.

Như vậy, chuyên mục bảo hiểm trên trang Codon.vn đã cùng bạn tìm hiểu toàn bộ thông tin về mức hưởng lương hưu năm 2022. Người lao động cần nắm được quy định pháp luật về vấn đề này để lựa chọn ra số tiền đóng bảo hiểm, phương thức nhận lương hưu phù hợp nhất cho mình.

Bài liên quan