Đóng BHXH tự nguyện bao lâu thì được nhận lương hưu 2022

Đóng BHXH tự nguyện bao lâu thì được nhận lương hưu?

Mức đóng, thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu được quy định chi tiết tại điều 73 Luật BHXH năm 2014. Nếu đang có dự định tham gia BHXH tự nguyện nhưng chưa hiểu, nắm rõ về thông tin này, bạn đọc cần tìm hiểu bài viết đóng BHXH tự nguyện bao lâu thì được nhận lương hưu dưới đây để tìm hiểu câu trả lời.

Dong BHXH tu nguyen bao lau thi duoc nhan luong huu

Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu?

Nội dung bài viết:
1. Đối tượng, mức đóng BHXH tự nguyện?
2. Đóng BHXH tự nguyện bao lâu thì được nhận lương hưu?
3. Mức hưởng lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện.
4. Câu hỏi liên quan đến thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu.
4.1. Đủ tuổi nhận lương hưu mà chưa đóng đủ 20 năm BHXH tự nguyện thì có được nhận lương hưu không?
4.2. Có được đóng một lần cho những năm BHXH tự nguyện còn thiếu để hưởng lương hưu không?

* Danh mục từ viết tắt

- BHXH: Bảo hiểm xã hội

- NLĐ: Người lao động

1. Đối tượng, mức đóng BHXH tự nguyện?

- Đối tượng đóng BHXH tự nguyện:

Theo Điều 2 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì công dân từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc thì được đóng BHXH tự nguyện.

- Mức đóng:

Theo Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức đóng BHXH tự nguyện = 22% x Mức thu nhập do NLĐ lựa chọn. Trong đó:

+ Mức thu nhập do NLĐ lựa chọn tối thiểu = 1.500.000 đồng.

+ Mức thu nhập do NLĐ lựa chọn tối đa = 20 lần mức lương cơ sở = 29.800.000 đồng.

Tương tự, đối tượng đóng BHXH bắt buộc năm 2022 đã được quy định chi tiết trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và nghị định 143/2018/NĐ-CP. Để tìm hiểu, biết mình thuộc đối tượng nào, bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của Codon.vn để tìm hiểu câu trả lời.

2. Đóng BHXH tự nguyện bao lâu thì được nhận lương hưu?

NLĐ đóng BHXH tự nguyện từ đủ 20 năm trở lên và đủ tuổi thì được nhận lương hưu

Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điểm c Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

"Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

- Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên".

Theo đó, NLĐ đóng BHXH tự nguyện muốn nhận lương hưu phải đảm bảo 02 điều kiện là tuổi nghỉ hưu và số năm đóng BHXH:

- Tuổi nghỉ hưu: Năm 2022, nam đủ 60 tuổi 6 tháng, nữ đủ 55 tuổi 8 tháng, và mỗi năm tăng tuổi nghỉ hưu 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ.

- Số năm đóng BHXH tự nguyện: ít nhất là đủ 20 năm.

=> Như vậy, đóng BHXH tự nguyện ít nhất đủ 20 năm thì NLĐ có thể nhận lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi hưu trícủa pháp luật nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì cần đóng đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Thoi gian dong bao hiem xa hoi de huong luong huu

Đóng bảo hiểm 10 năm có được nhận lương hưu không? Tìm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu chi tiết.

Theo quy đinh, "hưu trí" là cụm từ để chỉ những người người già đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ và được hưởng các chế độ BHXH theo quy định. Để hiểu rõ hơn về chế độ hưu trí của Việt nam, Codon.vn mời bạn tham khảo định nghĩa chi tiết tại wikipedia.org thông qua nội dung bài viết này.

3. Mức hưởng lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu (%) x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Căn cứ Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì:

- Tỷ lệ hưởng lương hưu: Mức tối đa là 75%. Trong đó:

+ Lao động nữ nghỉ hưu vào năm 2022 trở đi: 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH tự nguyện, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH tự nguyện thì tính thêm 2%.

+ Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2022 trở đi: 45% tương ứng với 20 năm đóng BHXH tự nguyện, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH tự nguyện thì tính thêm 2%.

- Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH: tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

Để hiểu rõ hơn về cách tính lương hưu được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện theo quy định, bạn đọc có thể tham khảo bài viết mức hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện mà chúng tôi chia sẻ trước đây.

4. Câu hỏi liên quan về thời gian nhận lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện

4.1. Đủ tuổi nhận lương hưu mà chưa đóng đủ 20 năm BHXH tự nguyện thì có được nhận lương hưu không?

- Câu trả lời là không.

- Theo Khoản 2 Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì NLĐ đủ kiện về tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

=> Do đó, trường hợp này phải tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để đủ 20 năm.

4.2. Có được đóng một lần cho những năm BHXH tự nguyện còn thiếu để hưởng lương hưu không?

Xin hỏi: Trường hợp NLĐ đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH tự nguyện, cụ thể mới đóng được 15 năm BHXH tự nguyện thì có được đóng 1 lần cho những năm còn thiếu để nhận lương hưu không?

Trả lời:

- Câu trả lời là có.

- Theo Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì: NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu, thời gian đóng BHXH còn thiếu để hưởng lương hưu là không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

=> Do đó, trường hợp của anh/chị đã đủ tuổi nghỉ hưu, còn thiếu 05 năm đóng BHXH để nhận lương hưu thì được đóng 1 lần cho 5 năm còn thiếu.

Trên đây là thông tin về nội dung đóng BHXH tự nguyện bao lâu thì được hưởng lương hưu mà Blog Codon.vn tổng hợp được. Người lao động có thể theo dõi, lựa chọn mức đóng BHXH tự nguyện để được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định và nhận lương hưu khi về già. Nếu chưa biết về các mức đóng, mức hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng đóng BHXH tự nguyện, bạn có thể tìm hiểu bài viết mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu, tối đa để tìm được câu trả lời cho mình.

Bài liên quan