Mức đóng BHXH và BHYT đối với NLĐ nước ngoài năm 2022

Mức đóng BHXH và BHYT đối với NLĐ nước ngoài năm 2022

Mức đóng BHXH và BHYT đối với NLĐ nước ngoài năm 2022 là vấn đề mà các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài cần lưu ý để thực hiện. Người lao động nước ngoài sẽ được hưởng các chế độ tương ứng với thời gian đóng BHXH khi đáp ứng đủ điều kiện pháp luật quy định. Chuyên mục Bảo hiểm của Codon.vn tổng hợp và chia sẻ nội dung này qua bài viết sau.

muc dong bhxh va bhyt doi voi nld nuoc ngoai nam 2022

Người nước ngoài có phải đóng bảo hiểm xã hội? Mức đóng bảo hiểm cho người nước ngoài cập nhật mới nhất 2022

Mục Lục bài viết:
1. Mức đóng BHXH và BHYT đối với NLĐ nước ngoài năm 2022.
1.1. Mức đóng BHXH đối với NLĐ nước ngoài năm 2022.
1.2. Mức đóng BHYT đối với NLĐ nước ngoài năm 2022.
2. Mức lương đóng bảo hiểm cho người nước ngoài.
3. Chế độ bảo hiểm đối với người lao động nước ngoài.

* Danh mục từ viết tắt:

- NLĐ: Người lao động.

- NSDLĐ: Người sử dụng lao động.

- BHXH: Bảo hiểm xã hội.

- BHYT: Bảo hiểm y tế.

1. Mức đóng BHXH và BHYT đối với NLĐ nước ngoài năm 2022

1.1. Mức đóng BHXH đối với NLĐ nước ngoài năm 2022

Căn cứ Điều 12, Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP và khoản 2 Điều 16 Nghị định 58/2020/NĐ-CP thì mức đóng BHXH cho người nước ngoài như sau:

* Người lao động nước ngoài đóng: 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

* Người sử dụng lao động đóng:

- Quỹ ốm đau và thai sản: 3%.

- Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mức bình thường: 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Mức thấp hơn: 0.3% => Áp dụng đối với DN bảo đảm 03 điều kiện sau đây:

(1) Không bị xử phạt vi phạm hành chính (phạt tiền), không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất.

(2) Thực hiện báo cáo định kỳ tai nạn lao động, an toàn, vệ sinh lao động

Báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

(3) Tai nạn lao động

+ Không có tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất, hoặc;

+ Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

- Quỹ hưu trí và tử tuất: 14%.

=> Tổng mức đóng BHXH của NSDLĐ đối với người lao động nước ngoài: 17.5% (mức thông thường) hoặc 17.3% (mức thấp).

Mức đóng BHXH của người lao động là người nước ngoài và NLĐ là người Việt Nam liệu có khác nhau không? Mức đóng BHXH bắt buộc áp dụng với NLĐ Việt Nam, bạn đọc có thể tham khảo thêm.

1.2. Mức đóng BHYT đối với NLĐ nước ngoài năm 2022

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi 2012 và Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì mức đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài như sau:

- NLĐ đóng: 1,5% mức tiền lương tháng.

- Người sử dụng lao động đóng: 3% mức tiền lương tháng.

Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm mức đóng đối với người lao động Việt Nam thì có thể tham khảo tại bài viết mức đóng BHYT 

=> Kết luận: Tổng mức đóng BHXH và BHYT đối với NLĐ nước ngoài năm 2022 như sau:

- NLĐ đóng: 9.5% mức tiền lương tháng.

- NSDLĐ đóng: 20.5% mức tiền lương tháng. Riêng với doanh nghiệp được giảm trừ mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì mức đóng là 20.3%.

muc dong bhxh va bhyt doi voi nld nuoc ngoai nam 2022 2

Người nước ngoài có phải đóng bảo hiểm xã hội? Quy định đóng bảo hiểm cho người nước ngoài cập nhật mới nhất

2. Mức lương đóng bảo hiểm cho người nước ngoài

Mức lương làm căn cứ để đóng BHXH và BHYT cho người lao động nước ngoài được quy định tại Điều 14 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

* Với NLĐ nước ngoài thông thường: Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

* Với NLĐ nước ngoài là người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương: Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

3. Chế độ bảo hiểm đối với người lao động nước ngoài

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì:

- Người lao động nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc được hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

- Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đã nêu được tính trên thời gian người lao động nước ngoài tham gia BHXH.

Đảm bảo mức đóng BHXH và BHYT đối với NLĐ nước ngoài năm 2022 là trách nhiệm của chính người lao động và doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định, NLĐ sẽ được giải quyết các chế độ, quyền lợi theo đúng luật. Ngoài ra, người lao động cũng có thể tra cứu bảo hiểm xã hội để nắm thông tin về quá trình đóng các loại bảo hiểm này của mình.

Bài liên quan