Mẫu đơn xin kháng cáo án hình sự

Mẫu đơn xin kháng cáo án hình sự

Kháng cáo là một trong những quyền của đương sự và những người có liên quan khác theo quy định của pháp luật. Trong tố tụng hình sự, để có thể thực hiện quyền kháng cáo của mình thì người kháng cáo phải soạn mẫu đơn xin kháng cáo hình sự.

mau don xin khang cao an hinh su

Kháng cáo án hình sự là gì? Mẫu đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm và chi tiết cách điền

Mục Lục bài viết:
1. Kháng cáo là gì?
2. Mẫu đơn xin kháng cáo án hình sự.
3. Hướng dẫn soạn thảo đơn kháng cáo án hình sự
4. Câu hỏi liên quan.
4.1. Ai có quyền kháng cáo án hình sự?
4.2. Thời hạn kháng cáo hình sự là bao lâu?

1. Kháng cáo là gì?

Kháng cáo án hình sự được hiểu là hành vi tố tụng sau khi xét xử sơ thẩm. Theo đó, nếu đương sự không đồng ý với phán quyết của Tòa án thì sẽ yêu cầu, đề nghị Tòa án xem xét lại quyết định, phán quyết đó thông qua xét xử phúc thẩm. Trường hợp không kháng cáo bản án hình sự thì chuyển qua thực hiện thi hành án theo phán quyết của Tòa được điều chỉnh bởi luật thi hành án hình sựNgoài ra, trong lĩnh vực dân sự, đương sự và những người liên quan cũng có quyền kháng cáo.

2. Mẫu đơn xin kháng cáo án hình sự.

TẢI MẪU ĐƠN KHÁNG CÁO BẢN ÁN HÌNH SỰ TẠI ĐÂY

3. Hướng dẫn soạn thảo đơn kháng cáo án hình sự

Hiện nay, pháp luật không buộc phải sử dụng một mẫu đơn kháng cáo theo mẫu cố định. Tuy nhiên, về cơ bản, trong đơn kháng cáo bản án hình sự cần đảm bảo có những nội dung sau:

- Cần ghi rõ tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự:

- Điền rõ tên của người kháng cáo:

+ Người kháng cáo là cá nhân, cần ghi rõ: họ tên, ngày tháng năm sinh của người đó

+ Người kháng cáo là tổ chức, cơ quan, cần ghi rõ: địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

- Ghi rõ tư cách pháp lý của người kháng cáo: bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan....

- Ghi rõ thông tin về: ngày, tháng, năm xét xử sơ thẩm

- Ghi rõ cụ thể nội dung kháng cáo (kháng cáo một phần/toàn bộ bản án hình sự)

- Liệt kê những tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có)

- Chữ ký xác nhận của chủ thể kháng cáo

mau don xin khang cao an hinh su 2

Mẫu đơn kháng cáo hình sự của người bị hại, xin giảm nhẹ hình phạt và hướng dẫn làm đơn kháng cáo hình sự mới nhất

4. Câu hỏi liên quan.

4.1. Ai có quyền kháng cáo án hình sự?

Căn cứ Điều 331 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015, chủ thể có quyền kháng cáo là:

- Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo.

- Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa.

- Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đại diện của họ có quyền kháng cáo.

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ.

- Người được Tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội.

4.2. Thời hạn kháng cáo hình sự là bao lâu?

Thời hạn kháng cáo án hình sự được quy định tại Khoản 1 Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Theo đó, thời hạn kháng cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm là: 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Đối với bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

- Đối với quyết định sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

Trên đây là chia sẻ của chuyên mục Biểu mẫu về mẫu đơn xin kháng cáo án hình sự. Đây là hoạt động tố tụng nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch cũng như để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và những người liên quan.

Bài liên quan