Lịch nộp thuế GTGT, thuế TNDN sau khi được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Lịch nộp thuế GTGT, thuế TNDN sau khi được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Gia hạn thuế GTGT, thuế TNDN là chính sách hỗ trợ của nhà nước áp dụng đối với số đối tượng nhất định. Chi tiết lịch nộp thuế GTGT, thuế TNDN sau khi được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP như sau.

lich nop thue gtgt thue tndn sau khi duoc gia han theo nghi dinh 41 2020 nd cp

Quy định về thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Mục Lục bài viết:
1. Đối tượng được gia hạn thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP.
2. Lịch nộp thuế giá trị gia tăng (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu).
3. Lịch nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
4. Lịch nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.
5. Trình tự, thủ tục gia hạn thuế GTGT, thuế TNDN.

1. Đối tượng được gia hạn thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP.

Đối tượng được gia hạn thuế theo Nghị định 41, tại Điều 2, bao gồm:

a), Các "doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân" sản xuất, kinh doanh các ngành nghề, lĩnh vực thuộc đối tượng gia hạn và có phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020.

Các ngành kinh tế, lĩnh vực cụ thể như sau:

- Đối với hoạt động sản xuất:

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;

+ Xây dựng;

+ Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm liên quan;....

+ Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

- Đối với hoạt động kinh doanh:

+ Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

+ Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

+ Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

b) Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017. (Để hiểu rõ về khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tại Việt Nam, bạn đọc có thể xem thêm thông tin trên cổng bách khoa toàn thư mở wikipedia.org thông qua bài viết này).

c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các đối tượng nêu trên chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong các ngành kinh tế trọng điểm, gắn với sự phát triển của đất nước, hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ còn khó khăn, chưa có khả năng cạnh tranh trên thị trường, hoặc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng có sự trợ giúp đối với các chủ thế khác là sự quan tâm trong chính sách thuế của nhà nước.

lich nop thue gtgt thue tndn sau khi duoc gia han theo nghi dinh 41 2020 nd cp 2

Các trường hợp được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

2. Lịch nộp thuế giá trị gia tăng (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu).

Dựa trên trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý mà cách xác định lịch nộp thuế cũng sẽ có sự khác nhau. Cụ thể tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định 41, lịch nộp thuế GTGT được xác định như sau:

- Đối với kỳ tính thuế theo tháng.

lich nop thue gtgt thue tndn sau khi duoc gia han theo nghi dinh 41 2020 nd cp 3

- Đối với kỳ tính thuế theo quý.

+ Kỳ tính thuế quý I/2020 → thời hạn nộp chậm nhất là 30/9/2020.

+ Kỳ tính thuế quý II/2020 → thời hạn nộp chậm nhất là 30/12/2020.

Việc xác định lịch nộp đảm bảo đúng thời gian được gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

3. Lịch nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 3, Nghị định 41 và các quy định của Luật Quản lý thuế 2019, có thể xác định lịch nộp thuế TNDN như sau:

- Thời gian gia hạn: 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. (Thời gian gia hạn mới trong năm 2021 là 03 tháng theo quy định tại Nghị định 52/2021).

- Nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 -> thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/8/2020. (Tính từ ngày ngày 30/3/2020 là thời gian bắt đầu gia hạn).

- Tạm nộp quý I/2020 → thời hạn nộp chậm nhất là 30/9/2020 ( hết ngày 30/4/2020 là ngày bắt đầu tính thời gian gia hạn).

- Tạm nộp quý II/2020 → thời hạn nộp chậm nhất là 30/12/2020 (hết ngày 30/7/2020 là ngày bắt đầu tính thời gian gia hạn).

Lưu ý: Để có thể xác định được thuế TNDN phải nộp, kế toán tại các tổ chức, doanh nghiệp cần xác định được tổng doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Trong các khoản chi phí mà doanh nghiệp liệt kê, Luật thuế 2003 và các văn bản pháp luật liên quan đã thống kê chi tiết các loại chi phí được trừ, không được trừ hợp pháp. Bạn đọc có thể xem thêm trong nội dung bài các khoản chi phí được trừ & không được trừ khi tính thuế TNDN của Codon.vn để hiểu rõ hơn về các loại chi phí này.

4. Lịch nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

Dựa theo Khoản 3, Điều 3, Nghị định 41, xác định lịch nộp thuế GTGT, thuế TNCN của cá nhân như sau:

- Đối tượng áp dụng: Cá nhân có số thuế phát sinh trong năm 2020.

- Lịch nộp thuế: Chậm nhất ngày 31/12/2020.

lich nop thue gtgt thue tndn sau khi duoc gia han theo nghi dinh 41 2020 nd cp 4

Nghị định 41/2020/NĐ-CP quy định lịch nộp thuế TNCN của cá nhân, hộ gia đình 2020, 2021

Liên quan đến chế độ thuế đối với cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/08/2021 đã bổ sung thêm nhiều các khoản thuế, cách tính thuế, phương pháp tính thuế. Để hiểu thêm chế độ kế toán mới áp dụng theo Thông tư này, bạn đọc có thể xem nội dung bài Thông tư 40/2021/TT-BTC về thuế GTGT, thuế TNCN với hộ kinh doanh của Codon.vn.

5. Trình tự, thủ tục gia hạn thuế GTGT, thuế TNDN.

Nhìn chung, trình tự, thủ tục gia hạn thuế khá đơn giản, người nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 4, Nghị định 41 như sau:

- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp (cơ quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở, nơi cá nhân cư trú hoặc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh).

+ Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Ban hành kèm theo phụ lục Nghị định 41.

+ Cách thức nộp: Phương thức điện tử hoặc phương thức khác (trực tiếp, bưu chính).

+ Số lần nộp: 01 lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế.

+ Thời điểm nộp: Cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế) hoặc theo quý (Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế).

Nếu không nộp cùng thời điểm đó thì chậm nhất là ngày 30/7/2020.

Trên đây là toàn bộ thông tin về lịch nộp thuế GTGT, thuế TNDN sau khi được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP mà Blog Codon.vn muốn chia sẻ tới bạn đọc. Hãy nhớ, trong thời gian gia hạn cơ quan quản lý thuế trực tiếp sẽ không tính tiền thuế chậm nộp đối với người nộp thuế, vì thế các cơ quan, tổ chức có nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước cần nắm được quy này để chuẩn bị số tiền nộp thuế đúng hạn.

Bài liên quan