Không chốt sổ BHXH ở công ty cũ có được không? Có được tiếp tục đóng không?

Không chốt sổ BHXH ở công ty cũ có được không?

Việc người lao động (NLĐ) chuyển đổi qua nhiều công ty, doanh nghiệp để làm việc là điều thường thấy, tuy nhiên, mối lo ngại của họ nằm ở việc nhiều công ty cố tình không chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH). Vậy không chốt sổ BHXH ở công ty cũ có được không?

khong chot so bhxh o cong ty cu co duoc khong

Chưa chốt sổ BHXH có đóng tiếp được không? Cách xử lý tình huống công ty cũ không chốt sổ bảo hiểm cho người lao động

Mục Lục bài viết:
1. Trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội.
2. Không chốt sổ BHXH ở công ty cũ được không?
3. Chưa chốt sổ BHXH ở công ty cũ có được tiếp tục đóng BHXH?
4. Chưa chốt sổ BHXH có rút được tiền không?

1. Trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội.

- Bản chất của chốt sổ BHXH là xác nhận thời gian đóng BHXH.

- Đây là trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc.

Nội dung này được ghi nhận tại Khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Khoản 3, Điều 48 Bộ luật lao động 2019.

- Sau khi chốt sổ BHXH người sử dụng lao động phải trả lại sổ BHXH cho người lao động và các giấy tờ liên quan khác. Trường hợp cố tình không trả, người lao động có thể thực hiện các biện pháp để lấy được sổ BHXH. Quy trình xử lý tình huống này, bạn đọc có thể xem trong bài công ty không trả sổ BHXH khi nghỉ việc thì phải làm sao của Codon.vn.

- Hành vi không hoàn thành thủ tục chốt sổ BHXH và trả lại bản chính giấy tờ cho NLĐ sau khi chấm dứt hợp đồng lao động được coi là hành vi vi phạm pháp luật và theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Nghị định 12/2022/NĐ-CP sẽ bị xử phạt tùy vào số NLĐ bị vi phạm.

+ Mức phạt thấp nhất là từ 01 - 02 triệu đồng khi vi phạm từ 01 - 10 NLĐ.

+ Mức phạt cao nhất là 15 - 20 triệu đồng khi vi phạm từ 301 NLĐ trở lên.

khong chot so bhxh o cong ty cu co duoc khong 2

Không chốt sổ BHXH ở công ty cũ có được không? Nghỉ ngang không lấy sổ bảo hiểm bắt đầu ở công ty khác có làm được sổ mới

Lưu ý: Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động, người sử dụng lao động về việc lao động trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ lao động của mỗi bên trong quan hệ lao động. Thông tin về định nghĩa, cách phân loại hợp đồng lao động, điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đã được tổng hợp trên wikipedia.org, bạn đọc có thể bấm vào bài viết này để tìm hiểu thêm.

2. Không chốt sổ BHXH ở công ty cũ được không?

- Trách nhiệm thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH là của người sử dụng lao động và nếu người sử dụng lao động động không chốt sổ thì sẽ bị xử phạt.

- Tuy nhiên, nếu NLĐ không chủ động giao sổ BHXH để người sử dụng lao động chốt sổ BHXH thì có được không, có bị xử phạt không? Hoặc nếu người sử dụng lao động chây ỳ và NLĐ cũng không yêu cầu chốt sổ BHXH thì thế nào? Những vấn đề này hiện nay pháp luật không có quy định.

- Mặc dù vậy, các quy định liên quan cho thấy rằng, nếu không chốt sổ BHXH người lao động sẽ không thể chứng minh được khoảng thời gian đã tham gia BHXH (có thể không được tính vào khoảng thời gian tham gia BHXH) và từ đó không thể hưởng các chế độ BHXH.

Vì vậy, người lao động giao sổ BHXH cho người sử dụng lao động để chốt số BHXH (trường hợp NLĐ giữ sổ) và nhận lại sổ BHXH khi nghỉ việc.

Người lao động có thể kiểm tra sổ bảo hiểm xã hội đã được chốt hay chưa thông qua các cách thức khác nhau. Xem chi tiết trong bài chia sẻ thủ tục chốt sổ BHXH theo Luật lao động 2019.

3. Chưa chốt sổ BHXH ở công ty cũ có được tiếp tục đóng BHXH?

- Quy định về đóng BHXH không đề ra bất kỳ yêu cầu nào liên quan để đóng BHXH.

Tức là, không có quy định nào về việc chốt sổ BHXH ở công ty cũ mới được tiếp tục đóng BHXH ở công ty mới.

- Người lao động chỉ cần làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên tại công ty mới thì được đóng BHXH theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.

- Theo đó, NLĐ cung cấp mã số BHXH cho công ty mới thông qua Mẫu TK1-TS (Mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) Quyết định 505/QĐ-BHXH/ 2020.

TẢI TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BHYT TẠI ĐÂY

Lưu ý: Nếu công ty cũ chưa báo giảm lao động thì người lao động không được đóng BHXH ở công ty mới.

khong chot so bhxh o cong ty cu co duoc khong 3

Làm sao biết sổ BHXH đã chốt hay chưa? Chưa chốt sổ BHXH có đóng tiếp được không

4. Chưa chốt sổ BHXH có rút được tiền không?

- Đối với những đối tượng đủ điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần thì vấn đề chốt sổ BHXH là rất quan trọng.

- Sổ BHXH bao gồm phần bìa và tờ rời, tờ rời phát sinh trong trường xác nhận thời gian đóng BHXH của người sử dụng lao động.

- Theo quy định về hồ sơ hưởng BHXH một lần tại Điều 109, Luật Bảo hiểm xã hội thì sổ bảo hiểm xã hội là giấy tờ bắt buộc.

Vì vậy, nếu chưa chốt sổ BHXH thì người lao động không thể rút tiền.

Thông tin không chốt sổ BHXH ở công ty cũ có được không đã được Blog Codon.vn chia sẻ. Việc không chốt sổ BHXH ở công ty cũ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người lao động vì vậy dù ở trong trường hợp nào thì người lao động cũng phải chủ động trong việc xác nhận thời gian đóng BHXH và nhận lại sổ BHXH.

Bài liên quan