Điều kiện, thủ tục xem xét cho viên chức nghỉ hưu muộn

Điều kiện, thủ tục xem xét cho viên chức nghỉ hưu muộn

Điều kiện, thủ tục xem xét cho viên chức nghỉ hưu muộn được quy định tại Nghị định 50/2022/NĐ-CP. Đây là quy định mới về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức được áp dụng từ ngày 15/8/2022. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Blog Codon.vn để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

dieu kien thu tuc xem xet cho vien chuc nghi huu muon

Điều kiện viên chức được nghỉ hưu muộn và trình tự, hồ sơ giấy tờ cần thực hiện

Mục Lục bài viết:
1. Điều kiện, thủ tục xem xét cho viên chức nghỉ hưu muộn.
1.1. Điều kiện xem xét cho viên chức nghỉ hưu muộn.
1.2. Thủ tục xem xét cho viên chức nghỉ hưu muộn.
2. Đối tượng được xem xét cho viên chức nghỉ hưu muộn?

1. Điều kiện, thủ tục xem xét cho viên chức nghỉ hưu muộn.

Điều kiện, thủ tục xem xét cho viên chức nghỉ hưu muộn được quy định tại Điều 4 Nghị định 50/2022/NĐ-CP. Cụ thể:

1.1. Điều kiện xem xét cho viên chức nghỉ hưu muộn.

Đối với viên chức được xem xét nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu đáp ứng đủ những điều kiện sau:

- Điều kiện 1: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

- Điều kiện 2: Viên chức đó có đủ sức khỏe để đảm bảo cho quá trình công tác không bị gián đoạn.

- Điều kiện 3: Viên chức đó không thuộc một trong những trường hợp sau:

+ Đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật.

+ Đang bị điều tra, truy tố, xét xử

+ Đang bị thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

=> Nếu viên chức đảm bảo được đồng thời cả 03 điều kiện này thì có thể sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho nghỉ hưu muộn hơn so với tuổi nghỉ hưu mà pháp luật quy định.

Trong một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có thể được nghỉ hưu sớm nếu đáp ứng đủ những đều kiện nghỉ hưu trước tuổi mà pháp luật quy định.

1.2. Thủ tục xem xét cho viên chức nghỉ hưu muộn.

Trình tự kéo dài thời gian công tác để viên chức nghỉ hưu muộn được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 50/2022/NĐ-CP. Cụ thể thủ tục giải quyết nghỉ hưu đối với công chức, viên chức (nghỉ hưu muộn) được diễn ra như sau:

- Bước 1: Thông báo chủ trương, nhu cầu kéo dài thời gian công tác của viên chức.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập lập căn cứ định hướng phát triển, xem xét lại về tình hình nhân lực, yêu cầu của từng vị trí việc làm trong tổ chức của mình.

+ Thông báo chủ trương, nhu cầu kéo dài thời gian công tác.

- Bước 2: Gửi đơn đề nghị kéo dài thời gian công tác.

+ Khi viên chức đáp ứng đủ 03 điều kiện nêu trên, sẽ gửi đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác đến cấp có thẩm quyền.

+ Thời điểm gửi: trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng.

- Bước 3: Giải quyết.

+ Cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá các điều kiện đối với viên chức nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác.

+ Xem xét, đánh giá về chủ trương, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập.

=> Quyết định việc kéo dài thời gian công tác, thời gian được kéo dài đối với từng trường hợp viên chức.

- Bước 4: Gửi quyết định kéo dài thời gian công tác.

+ Cấp có thẩm quyền gửi quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức đến tổ chức, các nhân có liên quan.

+ Thời gian gửi: trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 03 tháng.

dieu kien thu tuc xem xet cho vien chuc nghi huu muon 2

Quy định mới về việc viên chức được nghỉ hưu muộn, chế độ, chính sách theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 50/2022/NĐ-CP

Về mức hưởng lương hưu đối với viên chức đã được Codon.vn chia sẻ tại bài viết mức hưởng lương hưu, mời bạn đọc cùng theo dõi để biết thêm những thông tin hữu ích.

2. Đối tượng được xem xét cho viên chức nghỉ hưu muộn?

Tại Điều 2 Nghị định 50/2022/NĐ-CP - quy định mới về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức đã nêu rõ về những đối tượng là viên chức được xem xét cho nghỉ hưu muộn. Theo đó, những đối tượng được xem xét cho viên chức nghỉ hưu muộn gồm có:

- Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư;

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II;

- Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần;

- Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

=> Đây là bốn nhóm viên chức được nghỉ hưu muộn hơn 5 năm so với tuổi nghỉ hưu thông thường.

Theo quy định của pháp luật cũng quy định rất rõ về danh mục nghề nghiệp được nghỉ hưu trước tuổi. Nội dung này đã được chia sẻ tại bài viết danh mục nghề, công việc được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm

Tại Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định đối với cán bộ, công chức được nghỉ ở tuổi cao hơn. Quy định về điều kiện, thủ tục xem xét cho các viên chức nghỉ hưu muộn sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/08/2022. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng mà các viên chức cần lưu ý để có phương hướng trong quá trình công tác của mình được hiệu quả hơn.

Bài liên quan