Điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cập nhật 2022

Điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tập trung tại Luật Đầu tư năm 2020 và có nhiều sự thay đổi so với trước đây. Để được kinh doanh các ngành nghề này, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được chuyên mục Blog trên trang Codon.vn cung cấp như sau.

dieu kien kinh doanh nganh nghe dau tu kinh doanh co dieu kien

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì? Quy định về điều kiện kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mới nhất.

Mục Lục bài viết:
1. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?
1.1. Khái niệm "Ngành nghề kinh doanh có điều kiện".
1.2. Ví dụ về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
2. Điều kiện kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
3. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.

* Danh mục từ viết tắt:

- ANTT: An ninh trật tự

1. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

1.1. Khái niệm "Ngành nghề kinh doanh có điều kiện".

- Giải thích về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Luật Đầu tư 2020, tại Điều 7 quy định: "Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng."

- Luật Đầu tư chỉ xác định các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không quy định rõ các điều kiện đối với từng ngành nghề, trách nhiệm này thuộc về các Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

1.2. Ví dụ về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Hành nghề công chứng, hành nghề luật sư.

- Kinh doanh xăng dầu. Xem chi tiết tại "Điều kiện kinh doanh xăng dầu"

- Kinh doanh dịch vụ kiểm toán, kế toán, làm thủ tục về thuế, làm thủ tục về hải quan,...

TẢI DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TẠI ĐÂY

dieu kien kinh doanh nganh nghe dau tu kinh doanh co dieu kien 2

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện và quy định về điều kiện kinh doanh chi tiết

2. Điều kiện kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Để được kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, cá nhân, tổ chức phải được cấp Giấy phép/Giấy chứng nhận/Chứng chỉ/Văn bản xác nhận chấp thuận (sau đây gọi chung là giấy phép) bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục luật định.

- Các giấy tờ nêu trên là sự công nhận về việc các chủ thể đã đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Luật, Nghị quyết của Quốc hội hoặc Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Nghị định của Chính phủ; hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Lưu ý: Các điều kiện kinh doanh phải được duy trì trong suốt quá trình đầu tư kinh doanh, trường hợp không còn đáp ứng đủ điều kiện thì cơ sở kinh doanh sẽ bị thu hồi Giấy phép.

3. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.

- Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự được quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP với 22 ngành, nghề (Kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị bãi bỏ).

- Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự cũng chính là các một trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc danh mục được quy định tại Luật Đầu tư.

Điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chỉ là quy định chung nhất để cá nhân, tổ chức cơ bản nắm bắt được thông tin, điều quan trọng là các chủ thể phải tiếp cận gần hơn đối với các lĩnh vực, ngành, nghề cụ thể thì mới có thể dễ dàng chuẩn bị các điều kiện một cách chính xác và hiệu quả nhất.

Liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT độc giả có thể tham khảo bài viết "Điều kiện kinh doanh dịch vụ xoa bóp" để có thêm thông tin.

Bài liên quan