Đang mang thai mà nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?

Đang mang thai mà nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc và đang thai thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Tuy nhiên, trên thực tế, có một số trường hợp đang mang thai mà nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không? Vấn đề này được pháp luật quy định ra sao?

dang mang thai ma nghi viec co duoc huong che do thai san khong

Nghỉ việc khi đang mang thai có ảnh hưởng đến chế độ thai sản không?

Mục Lục bài viết:
1. Đang mang thai mà nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?
2. Thủ tục nhận tiền thai sản khi đã nghỉ việc.
3. Dừng đóng BHXH có được hưởng hưởng thai sản không?

* Danh mục từ viết tắt.

- BHXH: Bảo hiểm xã hội.

- NLĐ: Người lao động.

1. Đang mang thai mà nghỉ việc có được nhận chế độ thai sản không?

- Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi khi người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Khoản 4 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

"Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

=> Trường hợp NLĐ đủ điều kiện nhận chế độ thai sản và chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc/thôi việc trước khi sinh con thì vẫn sẽ được nhận chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Theo đó, đang mang thai mà nghỉ việc thì NLĐ muốn được nhận chế độ thai sản cần phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

- TH1: Trường hợp lao động nữ mang thai bình thường: cần phải đảm bảo có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con.

- TH2: Trường hợp lao động nữ mang thai mà thai yếu và cần phải nghỉ để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền: lao động nữ cần phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên và đảm bảo đã đóng từ đủ 03 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

=> Kết luận: Chỉ cần đáp ứng đủ những điều kiện nêu trên thì NLĐ đang mang thai mà nghỉ việc vẫn được hưởng chế độ thai sản như bình thường.

Chi tiết các quyền lợi được nhận, bạn đọc tham khảo thêm tại bài viết Chế độ thai sản mà chúng tôi đã chia sẻ.

2. Thủ tục nhận tiền thai sản khi đã nghỉ việc.

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, khi làm thủ tục nhận tiền thai sản cho NLĐ khi đã nghỉ việc thì người lao động cần chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

- Sổ BHXH.

- Giấy khai sinh/trích lục khai sinh/giấy chứng sinh (bản sao) của con.

- Nộp hồ sơ tại: cơ quan BHXH nơi NLĐ cư trú.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

dang mang thai ma nghi viec co duoc huong che do thai san khong 2

Chế độ thai sản với lao động nữ. Các bước nhận tiền thai sản khi đã nghỉ việc.

3. Dừng đóng BHXH có được hưởng hưởng thai sản không?

Như đã nêu ở trên, nếu NLĐ dừng đóng BHXH bắt buộc nhưng đáp ứng đủ những điều kiện hưởng chế độ thai sản (đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh) thì NLĐ vẫn được hưởng thai sản theo quy định của pháp luật.

Trên đây, chuyên mục Bảo hiểm đã giải đáp thắc mắc cho bạn đọc về nội dung: Đang mang thai mà nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?. Theo đó, lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản khi người đó đảm bảo được về thời gian đóng BHXH và cần phải thực hiện đúng thủ tục nhận tiền thai sản theo quy định pháp luật.

Bài liên quan