Chuyển đất vườn thành đất thổ cư: Những vấn đề cần lưu ý.

Chuyển đất vườn thành đất thổ cư: Những vấn đề cần lưu ý.

Do nhu cầu sử dụng đất thổ cư ngày càng tăng cao, nhiều người lựa chọn chuyển từ đất vườn thành đất thổ cư trên cơ sở quy định của pháp luật. Khi chuyển mục đích sử dụng đất nói chung và chuyển từ đất vườn sang đất ở nói riêng cá nhân, hộ gia đình cần lưu ý nhiều vấn đề để đảm bảo tính hợp pháp.

chuyen dat vuon thanh dat tho cu nhung van de can luu y

Những vấn đề cần lưu ý khi chuyển đất vườn sang đất ở theo Luật đất đai 2013

Mục Lục bài viết:
1. Có được chuyển đất vườn thành đất thổ cư không?
1.1. Xác định đất vườn, đất thổ cư.
1.2. Đất vườn có được chuyển sang đất ở không?
2. Chuyển từ đất vườn sang đất thổ cư có phải xin phép không?
3. Điều kiện để được chuyển đất vườn sang đất thổ cư.
4. Thủ tục chuyển từ đất vườn sang đất thổ cư.
5. Chuyển từ đất vườn sang đất ở mất bao nhiêu tiền?

1. Có được chuyển đất vườn thành đất thổ cư không?

1.1. Xác định đất vườn, đất thổ cư.

- Đất vườn không được xác định là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Tuy nhiên, người ta vẫn sử dụng "đất vườn" để chỉ về đất trồng cây hằng năm hoặc lâu năm.

Thông thường, đất vườn là một phần diện tích thuộc đất ở.

- Đất thổ cư không phải là thuật ngữ pháp lý, đất thổ cư được hiểu là đất ở, bao gồm đất ở nông thôn và đất ở đô thị và được xác định là nhóm đất phi nông nghiệp.

1.2. Đất vườn có được chuyển sang đất ở không?

- Đất vườn sử dụng vào mục đích "nông nghiệp" được phép chuyển sang đất ở theo quy định tại Luật Đất đai, Điều 57, Khoản 1, Điểm d, dưới dạng "Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp".

Lưu ý: Việc cho phép thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền dựa trên các căn cứ luật định.

Lưu ý: Tương tự, Luật đất đai 2013 cũng quy định chi tiết mục đích và nguyên tắc sử dụng của loại đất trồng cây lâu năm và mức phạt khi cá nhân, hộ gia đình xây nhà trên đất trồng cây lâu năm. Nội dung chi tiết về mức phạt và hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, bạn đọc có thể xem trong bài đất trồng cây lâu năm có được xây nhà không của Codon.vn.

2. Chuyển từ đất vườn sang đất thổ cư có phải xin phép không?

Theo quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan có thẩm quyền tại Điều 57, Luật Đất đai.

- Chuyển từ đất vườn sang đất thổ cư bắt buộc phải xin phép.

- Cá nhân, hộ gia đình thực hiện việc xin phép tại UBND cấp huyện nơi có đất.

3. Điều kiện để được chuyển đất vườn sang đất thổ cư.

Người sử dụng đất chỉ được chuyển từ đất vườn sang đất ở khi đáp ứng được 02 điều kiện được quy định tại Điều 52 Luật Đất đai. Đây cũng chính là căn cứ để UBND cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể:

- Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được phê duyệt. Kế hoạch này được công khai tại trụ sở UBND huyện, xã; trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện. (Bạn đọc có thể bấm xem thêm thông tin trong bài viết này từ wikipedia.org để nắm được định nghĩa, đặc điểm, phương thức hiển thị của cổng, trang thông tin điện tử của UBND huyện nói riêng và của các kênh thông tin chính phủ nói chung)

- Người sử dụng đất thể hiện nhu cầu của mình trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

chuyen dat vuon thanh dat tho cu nhung van de can luu y 2

Bao nhiêu mét vuông thì được lên thổ cư? Tìm hiểu điều kiện chuyển từ đất vườn lên thổ cư mới nhất

4. Thủ tục chuyển từ đất vườn sang đất thổ cư.

- Bản chất của thủ tục chuyển từ đất vườn sang đất thổ cư là thực hiện thủ tục xin phép cơ quan có thẩm quyền.

- Người sử dụng đất khi chuyển từ đất vườn sang đất thổ cư phải thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 69, Nghị định 43/2014/NĐ-CP (Chi tiết các bước cần thực hiện, bạn đọc có thể xem trong bài Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư để có thêm thông tin.)

- Kết quả thực hiện thủ tục: Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

5. Chuyển đất vườn lên đất thổ cư mất phí bao nhiêu?

- Để xác định được khoản tiền, chi phí khi chuyển từ đất vườn sang đất ở thì tùy thuộc vào diện tích đất và giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất. Nhưng nhìn chung khoản tiền chiếm phần lớn số tiền mà người sử dụng đất phải đóng là "tiền sử dụng đất".

- Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất vườn sang đất ở được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định 45/2013/NĐ-CP. Cụ thể:

+ Đối với chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở không được công nhận là đất ở sang đất ở.

Mức thu = 50% x Tiền sử dụng đất (tính theo giá đất ở - tính theo giá đất nông nghiệp).

Ví dụ:

Chị T có một thửa đất bao gồm 30m2 diện tích đất ở và 50m2 diện tích đất vườn. Được biết: Giá đất ở theo bảng giá đất tại tỉnh X là 03 triệu đồng/m2 và giá đất nông nghiệp là 01 triệu đồng/m2. Nay chị T muốn chuyển 50m2 đất vườn sang đất ở thì phải đóng bao nhiêu tiền sử dụng đất?

Tiền sử dụng đất = 50% x [(03 triệu x 30m2) - (01 triệu x 50m2) = 20 triệu đồng.

+ Chuyển từ đất nông nghiệp được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở:

Mức thu = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Nói tóm lại, khi thực hiện việc chuyển từ đất vườn thành đất thổ cư cần lưu ý:

- Phải thực hiện thủ tục xin phép cơ quan có thẩm quyền.

- Phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Phải theo dõi trình tự giải quyết hồ sơ và khiếu nại khi thấy quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm.

- Tự ý chuyển đất vườn sang đất nông nghiệp có thể bị xử phạt rất nặng theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

chuyen dat vuon thanh dat tho cu nhung van de can luu y 3

Lên đất thổ cư tốn bao nhiêu tiền? Chi phí chuyển đổi đất vườn sang đất ở

Những vấn đề khi chuyển đất vườn thành đất thổ cư đã được Blog Codon.vn chia sẻ và thông tin tới bạn đọc. Hiện nay, nhà nước đang tạo điều kiện rất tốt cho việc chuyển từ đất vườn thành đất ở với cơ chế thoáng, thủ tục cũng đơn giản hơn. Vì vậy, chỉ cần người sử dụng đất chú ý các vấn đề nêu trên thì việc chuyển mục đích sử dụng đất sẽ dễ dàng hơn.

Bài liên quan