Bộ luật Dân sự 2015 và những nội dung đáng chú ý

Bộ luật Dân sự 2015, số 91/2015/QH13 cập nhật nhất

Bộ luật Dân sự 2015 được ban hành ngày 24/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Bộ luật có nhiều nội dung được thay đổi, bổ sung so với quy định cũ, đáp ứng tình hình thực tế. Chuyên mục Thư viện pháp luật của Codon.vn mời bạn đọc theo dõi bài viết sau để hiểu hơn về bộ luật dân sự.

bo luat dan su 2015

Bộ luật Dân sự 2015, Luật số 91/2015/QH13 và những nội dung đáng chú ý

Mục Lục bài viết:
1. Giới thiệu chung về Bộ luật Dân sự 2015.
2. Một số nội dung đáng chú ý của Bộ luật Dân sự 2015.

1. Giới thiệu chung về Bộ luật Dân sự 2015

- Thời gian ban hành: 24/11/2015.

- Hiệu lực: Bộ luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

- Bố cục: 6 Phần, 27 Chương, 689 Điều.

Phần thứ nhất: Quy định chung

Phần thứ hai: Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

Phần thứ ba: Nghĩa vụ và hợp đồng

Phần thứ tư: Thừa kế

Phần thứ năm: Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Phần thứ sáu: Điều khoản thi hành

- Phạm vi điều chỉnh: là các quan hệ dân sự. Cụ thể, Bộ luật quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.

Liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, bạn đọc có thể xem thêm luật lao động.

bo luat dan su 2015 2

Khái quát về Bộ luật Dân sự 2015

2. Một số nội dung đáng chú ý của Bộ luật Dân sự 2015

Bộ luật Dân sự 2015 đã có nhiều quy định mới so với trước đây, tuy nhiên, chúng tôi xin liệt kê một số nội dung như sau:

(1) Lần đầu tiên quy định về chuyển đổi giới tính

BLDS 2015 cho phép cá nhân được quyền chuyển đổi giới tính. Sau khi đã chuyển đổi giới tính thì cá nhân có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi.

(2) Pháp nhân có thể là người giám hộ

Bộ luật cũ chỉ cho phép cá nhân làm người giám hộ, tuy nhiên, Điều 50 BLDS 2015 quy định pháp nhân cũng được làm người giám hộ nếu đáp ứng cả 02 điều kiện:

"1. Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.

2. Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.".

(3) Bổ sung quy định thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

Theo Điều 420, trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản thì bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý.

=> Quy định này nhằm mục đích bảo vệ tối đa nhất quyền và lợi ích hợp pháp người tham gia giao dịch.

(4) Quy định cụ thể về điều kiện của người lập di chúc

- Người thành niên có quyền lập di chúc.

- Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

(5) Cho phép thỏa thuận lãi suất vay

Theo Điều 468 thì các bên được phép thỏa thuận lãi suất vay. Tuy nhiên, có đặt ra quy định khống chế mức lãi cao nhất là 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Trên đây là những nội dung cơ bản về Bộ luật Dân sự 2015 mà chúng tôi tổng hợp và chia sẻ tới bạn đọc. Những quy định là cơ sở để các bên thỏa thuận, giao dịch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ngoài ra, Bộ luật dân sự được biết đến là luật nội dung, về các thủ tục tố tụng liên quan đến lĩnh vực dân sự, mời bạn đọc tham khảo Luật tố tụng dân sự mà chúng tôi đã chia sẻ trước đây.

Các từ khóa người dùng hay tìm đến "Bộ luật Dân sự 2015 "

bộ luật dân sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017
Bộ luật dân sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2019
bộ luật dân sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 hợp nhất
Bộ luật to tụng dân sự 2015
Bộ luật dân sự 2015 PDF
Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực khi nào
Download Bộ luật dân sự 2015
Bộ luật dân sự 2005

Bài liên quan