Bản kiểm điểm cá nhân năm 2022 thông dụng

03 Mẫu bản kiểm điểm cá nhân mới nhất

Bản kiểm điểm cá nhân năm 2022 có những nội dung gì và cách viết như thế nào để đảm bảo quy định pháp luật? Chuyên mục Biểu mẫu của Codon.vn xin giới thiệu tới bạn đọc các mẫu bản kiểm điểm và cách viết cụ thể qua bài viết sau đây.

ban kiem diem ca nhan nam 2021

Tổng hợp mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2022 và cách viết chính xác nhất

Mục Lục bài viết:
1. Một số mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2022.
2. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cá nhân năm 2022.

1. Một số mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2022

Hiện nay có nhiều mẫu bản kiểm điểm cá nhân được sử dụng bởi pháp luật không quy định một biểu mẫu cố định như: bản kiểm điểm cá nhân học sinh, bản kiểm điểm cá nhân năm 2022 của công an, bản kiểm điểm cá nhân năm 2022 trong quân đội, bản kiểm điểm cá nhân đảng viên,...

Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2022 sau đây:

- Mẫu 01

TẢI BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN - MẪU 01 TẠI ĐÂY

- Mẫu 02

TẢI BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN - MẪU 02 TẠI ĐÂY

- Mẫu 03

TẢI BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN - MẪU 03 TẠI ĐÂY

2. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cá nhân năm 2022

* Bản kiểm điểm cá nhân thường dùng trong trường hợp: Kiểm điểm khi vi phạm nội quy, quy định của trường học, cơ quan, đơn vị; hoặc tự kiểm điểm cuối năm để đánh giá tình hình, kết quả công việc trong năm.

ban kiem diem ca nhan nam 2021 2

Cách viết bản kiểm điểm cá nhân chính xác nhất

* Cách viết bản kiểm điểm cá nhân trong công ty, trường học,...

a. Đối với bản kiểm điểm cá nhân 2021, 2022 khi vi phạm nội quy, quy định

- Những nội dung cần có trong mẫu bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật gồm:

+ Thông tin người viết bản kiểm điểm: họ tên, ngày tháng năm sinh, vị trí công việc/học tập, nơi công tác, địa chỉ.

+ Nội dung chính: Nêu hành vi vi phạm, diễn biến sự việc của hành vi, nguyên nhân hậu quả cũng như vấn đề lỗi, vi phạm quy định nào.

+ Lời nhận lỗi, lời cam đoan: Người viết nhận lỗi vi phạm/hành vi vi phạm, ý thức của mình về vấn đề đó kèm theo lời cam đoan/lời hứa sẽ không tái phạm hay khắc phục hậu quả,...

- Yêu cầu:

+ Nội dung chính xác, rõ ràng, đúng sự thật, không dài dòng, lan man, và phải đảm bảo nêu được hành vi vi phạm.

+ Ghi cụ thể thông tin người nhận.

+ Không tẩy xóa, sửa chữa.

+ Lời cam đoan: Nội dung thể hiện rõ nhận thức của mình về hành vi là sai, cam đoan, ví dụ trong bản kiểm điểm cá nhân của học sinh có thể ghi: Em thấy hành vi đánh bạn của mình là sai, vi phạm nội quy nhà trường. Em xin nhận lỗi và chịu sự kỷ luật từ phía nhà trường. Em hứa sẽ không tái phạm hành vi nêu trên.

Ngoài mẫu bản kiểm điểm, nhiều người còn có nhu cầu sử dụng Mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhânbạn đọc có thể xem thêm để nắm thông tin.

b. Đối với bản kiểm điểm cá nhân cuối năm

- Bản kiểm điểm này có nội dung tự đánh giá, nêu ra những điểm đã làm được, những điểm chưa làm được, những điểm còn hạn chế trong thời gian làm việc, công tác trong thời gian một năm vừa qua. Người viết tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc (chưa hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành tốt) - tùy theo yêu cầu của mỗi đơn vị. Ngoài ra, với mẫu kiểm điểm cá nhân cuối năm này thì có thể có thêm các nội dung như: kinh nghiệm và biện pháp khắc phục hạn chế, phát huy những điều đã làm được, phương hướng, kế hoạch cho năm sau.

- Nội dung cụ thể phải căn cứ vào tình hình thực tế của người viết bản kiểm điểm để có đánh giá trung thực, khách quan nhất.

- Mẫu bản kiểm điểm này có thể sử dụng theo mẫu ở tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Như vậy, với những thông tin cơ bản đã nêu, mỗi người có thể tự viết bản kiểm điểm cá nhân cho mình tương ứng với các trường hợp khác nhau. Tùy theo yêu cầu của đơn vị quản lý cũng như mục đích viết kiểm điểm mà người viết có những điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phần nội dung cho phù hợp. Với những người Đảng viên, có thể tham khảo thêm Mẫu Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú

Các từ khóa người dùng hay tìm đến "bản kiểm điểm cá nhân"

Bản kiểm điểm cá nhân năm 2022
Bản tự kiểm điểm đảng viên
bản kiểm điểm cá nhân - mẫu 02
Bản tự kiểm điểm Đảng viên chấp hành năm 2021
Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân
Bản kiểm điểm cá nhân năm 2021 mẫu 02
Bản kiểm điểm cá nhân năm 2022 mẫu 02
Bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên năm 2022

Bài liên quan