Codon.vn - Video Hướng dẫn sử dụng Chức năng trả lời nhanh

Codon.vn - Video Hướng dẫn sử dụng Chức năng trả lời nhanh

Khi lượng tin nhắn gửi đến page quá nhiều, bạn có thể sử dụng chức năng trả lời nhanh để có thể trả lời khách hàng một cách nhanh nhất. Ta có thể tạo sẵn các câu trả lời trong phần Trả lời nhanh của phần mềm.

Bài liên quan