Codon.vn - Video Hướng dẫn Ẩn bình luận, comment

Codon.vn - Video Hướng dẫn Ẩn bình luận, comment

Bình luận được hiển thị dưới mỗi bài đăng của page, một số khách hàng thường để lại số điện thoại hoặc thông tin cá nhân. Để có thể ẩn và không muốn người khác nhìn thấy thông tin của khách hàng. Codon.vn đã cung cấp cho người dùng tính năng rất hữu ích đó là ẩn bình luận

Bài liên quan