Codon.vn - Video Hướng dẫn sử dụng Xuất file excel đơn hàng

Codon.vn - Video Hướng dẫn sử dụng Xuất file excel đơn hàng

Một chức năng rất hay của Codon đó là người quản trị có thể xuất dữ liệu ra file Excel để theo dõi, xử lý, lưu trư khi cần thiết

 

Bài liên quan