Codon.vn - Video Hướng dẫn Quản lý thuộc tính của sản phẩm

[Video] - Hướng dẫn Quản lý thuộc tính của sản phẩm

Mỗi sản phẩm được gán với thuộc tính để người quản trị theo dõi, tìm kiếm dễ dàng hơn.

Bài liên quan