Codon.vn - Video Hướng dẫn quản lý inbox, comment trên Codon.vn

Codon.vn - Video Hướng dẫn quản lý inbox, comment trên Codon.vn

Khi lượng tin nhắn khách hàng gửi đến page khá nhiều, để có thể quản lý và nắm được khi nào tin nhắn đến. Phần mềm quản lý bán hàng Codon đã tích hợp một số tính năng cho phần này như:

- Chọn có âm thanh của tin nhắn khi có thông báo

- Thông báo khi có tin nhắn mới

- Hiển thị các cuộc hội thoại chưa đọc lên đầu

- Tự động thích thích khi trả lời comment

Bài liên quan