Codon.vn - Video Hướng dẫn Quản lý khách hàng

Codon.vn - Video Hướng dẫn Quản lý khách hàng

Chức năng quản lý khách hàng giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm được khách hàng theo các tiêu chí như: Đã mua hàng, đang chờ lấy hàng, khách hay bùng hàng, ... tất cả được đánh dấu thuộc tính khách hàng theo tiêu chí của bạn.

 

Bài liên quan