Hệ thống cấp bậc quân hàm quân đội theo quy định mới nhất

Hệ thống cấp bậc quân hàm quân đội nhân dân Việt Nam

Đội ngũ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là nòng cốt, cùng với các đội ngũ khác trong quân đội sẽ góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Cùng Blog Codon.vn tìm hiểu về quân hàm quân đội qua bài viết sau.

quan ham quan doi

Cập nhật chi tiết hệ thống cấp bậc trong Quân đội. Quy định về Quân hàm Quân đội nhân dân Việt Nam.

Mục Lục bài viết:
1. Hệ thống cấp bậc quân hàm quân đội.
1.1. Cấp bậc quân hàm của sĩ quan
1.2. Cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ.
1.3. Cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp.
2. Dấu hiệu nhận biết các cấp bậc trong quân đội.
3. Cấp bậc H1, H2 trong quân đội là gì?

1. Hệ thống cấp bậc quân hàm quân đội

1.1. Cấp bậc quân hàm của sĩ quan

Căn cứ quy định tại Điều 10 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 thì hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan gồm ba cấp, mười hai bậc:

(1). Cấp Uý có bốn bậc: Thiếu uý; Trung uý; Thượng uý; Đại uý.

(2). Cấp Tá có bốn bậc: Thiếu tá; Trung tá; Thượng tá; Đại tá.

(3). Cấp Tướng có bốn bậc: Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân; Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân; Thượng tướng, Đô đốc Hải quân; Đại tướng.

1.2. Cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ

- Căn cứ quy định Điều 8 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì quân hàm hạ sĩ quan được chia thành 03 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; và Hạ sĩ.

Quân hàm binh sĩ được chia thành 2 bậc là Binh nhất và Binh nhì.

1.3. Cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp

Căn cứ khoản 1 Điều 16 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 thì cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp gồm:

- Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp;

- Trung tá quân nhân chuyên nghiệp;

- Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp;

- Đại úy quân nhân chuyên nghiệp;

- Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp;

- Trung úy quân nhân chuyên nghiệp;

- Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp.

2. Dấu hiệu nhận biết các cấp bậc trong quân đội

Thông thường trên thực tế, chúng ta thường nhìn vào cầu vai quân đội để xác định các cấp bậc quân hàm quân đội. Vấn đề này cũng được Nghị định 82/2016/NĐ-CP quy định cụ thể, bao gồm cấp hiệu, phù hiệu, phù hiệu kết hợp cấp hiệu.

Nội dung cụ thể đã được nêu tại bài viết Hệ thống cấp bậc quân hàm trong Quân đội, mời bạn đọc theo dõi.

quan ham quan doi 2

Cấp bậc quân hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp

3. Cấp bậc H1, H2 trong quân đội là gì?

Trong các ký hiệu cấp bậc trong quân đội, có ký hiệu H1, H2. Trong đó, H1 là hạ sĩ; H2 là trung sĩ.

Cũng trong chủ đề này, bạn đọc có thể xem thêm thời gian xét thăng cấp bậc hàm công an, quân đội nhân dân mà chúng tôi đã chia sẻ.

Trên đây là một số nội dung về quân hàm quân đội mà chúng tôi tổng hợp và chia sẻ tới bạn đọc. Hy vọng rằng thông quan những thông tin cơ bản, mọi người có thể hình dung được các cấp bậc quân hàm trong quân đội.

Các từ khóa người dùng hay tìm đến "quân hàm quân đội"

Quân hàm Quân đội nhân dân Việt Nam
Cấp bậc trong quân đội
Cấp bậc quân hàm
Cầu vai quân đội
Số năm lên quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp
Ký hiệu cấp bậc trong quân đội
3 sao 1 vạch trong quân đội
Cấp bậc H1 trong quân đội la gì

Bài liên quan