Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm 30% thuế TNDN phải nộp từ 03/8/2020

Nghị quyết 116/2020/QH14: về giảm 30% thuế TNDN phải nộp

Ngày 19/6/2020 Quốc hội ban hành Nghị quyết 116/2020/QH14: về giảm 30% thuế TNDN phải nộp. Theo đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp hay các tổ chức hoạt động kinh doanh có doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế 2020.

nghi quyet 116 2020 qh14 ve giam 30 thue tndn phai nop

Tìm hiểu nội dung Nghị quyết 116 giảm thuế TNDN từ 03/8/2020

Mục Lục bài viết:
1. Nội dung Nghị quyết 116/2020/QH14: về giảm 30% thuế TNDN phải nộp.
1.1. Đối tượng áp dụng.
1.2. Giảm 30% thuế TNDN năm 2020.
1.3. Thời điểm áp dụng.
2. Cách tính giảm 30% thuế TNDN năm 2020.

* Danh mục từ viết tắt:

- TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.

- DN: Doanh nghiệp.

1. Nội dung Nghị quyết 116/2020/QH14: về giảm 30% thuế TNDN phải nộp

TẢI NGHỊ QUYẾT 116/2020/QH14 FILE WORD TẠI ĐÂY

1.1. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết 116/2020/QH14 áp dụng đối với người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể gồm có những đối tượng sau đây:

- Các doanh nghiệp;

- Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã;

- Đơn vị sự nghiệp được thành lập;

- Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Lưu ý: Thuế TNCN, thuế TNDN đều là các sắc thuế thuộc thuế thu nhập (loại thuế đánh vào thu nhập của cá nhân, pháp nhân để bổ sung vào nguồn ngân sách nhà nước). Những thông tin về đặc điểm, cách tính thuế thu nhập,..., đã được wikipedia.org tổng hợp, bạn đọc có thể bấm vào bài viết này để xem thêm thông tin.

1.2. Giảm 30% thuế TNDN năm 2020

- Điều kiện giảm 30% thuế TNDN năm 2020: Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế năm 2020.

nghi quyet 116 2020 qh14 ve giam 30 thue tndn phai nop 2

Quy định về mức giảm thuế TNDN năm 2020 cho các tổ chức, doanh nghiệp theo Nghị quyết 116/2020/QH14

1.3. Thời điểm áp dụng

Nghị quyết được thi hành từ ngày 3/8/2020, áp dụng giảm thuế cho kỳ tính thuế năm 2020.

Ngoài nội dung giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, bạn đọc có thể xem thêm bài viết Nghị định 92/2021 về miễn, giảm thuế TNDN, GTGT cho DN khó khăn do Covid để biết thêm các chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp.

2. Cách tính giảm 30% thuế TNDN năm 2020

* Điều kiện giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: như mục 1.2.

* Xác định doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020

Doanh thu = toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng.

- DN mới thành lập, DN chuyển đổi loại hình, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng:

=> Doanh thu = Tổng doanh thu thực tế / Số tháng thực tế hoạt động x 12 tháng.

(Lưu ý: Số liệu doanh thu, số tháng hoạt động tính trong kỳ tính thuế TNDN 2020)

* Cách tính giảm 30% thuế TNDN

- DN dự kiến thuộc đối tượng được giảm thuế => Tự xác định tạm nộp hàng quý bằng 70% số thuế TNDN phải nộp của quý.

- Khi quyết toán thuế TNDN: DN có doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì kê khai giảm thuế.

nghi quyet 116 2020 qh14 ve giam 30 thue tndn phai nop 3

Cách tính giảm 30% thuế TNDN theo Nghị quyết 116/2020

* Hồ sơ khai thuế: Doanh nghiệp sử dụng mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Như vậy, Blog Codon.vn đã cùng bạn tìm hiểu đối tượng, mức giảm trừ thuế TNDN và thời điểm giảm thuế cho các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết 116/2020/QH14 . Các doanh nghiệp thỏa mãn quy định quả Nghị quyết 116 năm 2020 có thể làm hồ sơ, kê khai để được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế năm 2020.

Bên cạnh Nghị quyết 116, Quốc hội còn ban hành Nghị quyết 43 giảm thuế GTGT áp dụng cho nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ mà các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đang kinh doanh. Chi tiết nội dung bạn đọc theo dõi tại bài viết này.

Bài liên quan