Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH năm 2022 và thủ tục cấp sổ mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH năm 2022

Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH năm 2022 được người tham gia BHXH sử dụng nhiều khi làm thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bị mất, hư hỏng hay có những thay đổi thông tin trên sổ. Mẫu đơn này phải đảm bảo những nội dung cơ bản như thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội, thông tin người đề cấp lại sổ và lý do cấp lại sổ BHXH. Vấn đề này được chuyên mục Biểu mẫu trên trang codon.vn giải đáp như sau.

mau don de nghi cap lai so bhxh nam 2022

Mẫu đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội chuẩn nhất 2022 và cách viết.

Mục Lục bài viết:
1. Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH năm 2022.
2. Hướng dẫn viết đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH năm 2022.
2.1. Trách nhiệm lập đơn.
2.2. Cách viết đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH.
3. Thủ tục đề nghị cấp lại sổ BHXH.
3.1. Những trường hợp cấp lại sổ BHXH.
3.2. Cách bước thực hiện.

* Danh mục từ viết tắt:

- BHXH: Bảo hiểm xã hội.

1. Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH năm 2022

Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH theo quy định mới nhất, bạn đọc có thể tải về để xem và sử dụng.

TẢI MẪU TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BHXH, BHYT (MẪU TK1-TS) TẠI ĐÂY

2. Hướng dẫn viết đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH năm 2022

2.1. Nội dung đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

Tham gia và đảm bảo đúng mức đóng BHXH bắt buộc mà pháp luật quy định. Khi sử dụng đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH mới nhất, người viết cần đảm bảo những nội dung cơ bản sau đây:

(1) Tên cơ quan BHXH huyện hoặc tỉnh giải quyết cấp lại sổ BHXH.

(2) Thông tin người làm đơn (người đề nghị cấp lại sổ BHXH), gồm các thông tin cơ bản sau đây:

- Họ và tên;

- Giới tính;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Nguyên quán;

- Nơi cư trú;

- Thông tin CMND hoặc căn cước công dân, nơi cấp, ngày cấp.

(3) Thông tin sổ BHXH.

- Số sổ BHXH;

- Nơi cấp sổ BHXH lần đầu.

(4) Nơi làm việc hoặc nơi tham gia BHXH của người làm đơn.

(5) Lý do đề nghị cấp lại sổ BHXH.

(6) Lời cam đoan và chữ ký.

Có thể thấy, mẫu đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cần đảm bảo các nội dung cơ bản nhất để cơ quan bảo hiểm xã hội có cơ sở giải quyết. Với trường hợp bị mất sổ BHXH và phải xin cấp lại, liệu quyền lợi của người tham gia BHXH có bị ảnh hưởng, bạn đọc có thể xem bài viết cách viết mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH để có thêm thông tin.

2.2. Cách viết đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

- Mục (1): Ghi tên cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH. Đó có thể là BHXH cấp huyện hoặc tỉnh.

Người làm đơn kiểm tra thông tin xem mình đang đóng BHXH cho cơ quan nào để ghi chính xác.

- Mục (2):

+ Ghi cụ thể, chính xác thông tin dựa trên thông tin của giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

+ Thông tin nơi cư trú: Có thể ghi địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ tạm trú. Ghi đầy đủ 3 cấp xã, huyện tỉnh; có thể ghi rõ đến số nhà, thôn/xóm.

- Mục (3): Ghi chính xác thông tin sổ BHXH của mình.

- Mục (4): Đối với người tham gia BHXH bắt buộc thì ghi nơi làm việc; người tham gia BHXH tự nguyện thì ghi nơi tham gia BHXH.

- Mục (5): Các lý do được đề nghị cấp lại sổ BHXH như bị mất, bị hư hỏng, gộp sổ BHXH (xem thêm tại mục 3.1 bài viết này).

- Mục (6): Người làm đơn phải cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trong đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH.

Sau đó ký và ghi rõ họ tên.

Lưu ý: Đơn được viết chính xác các thông tin, không gạch xóa, sửa chữa, không dùng bút mực đỏ. Xem thêm cách viết mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH để có thêm thông tin.

3. Thủ tục đề nghị cấp lại sổ BHXH

3.1. Những trường hợp cấp lại sổ BHXH

Theo quy định hiện hành thì những trường hợp sau được cấp lại sổ BHXH: Mất sổ BHXH; sổ BHXH bị hư hỏng; gộp sổ BHXH; hoặc có thay đổi thông tin sổ BHXH như họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch.

3.2. Cách bước thực hiện

Trường hợp cấp lại sổ BHXH thay đổi thông tin (vì thay đổi họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh,..) bạn đọc tham khảo cách xin cấp lại sổ BHXH online như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Dịch vụ công BHXH. Truy cập nhanh Tại đây

mau don de nghi cap lai so bhxh nam 2022 2

Sau đó bấm chọn "Thông tin tài khoản".

mau don de nghi cap lai so bhxh nam 2022 3

Bước 2: Chọn "Kê khai hồ sơ" => Chọn "Cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT do thay đổi thông tin nhân thân".

mau don de nghi cap lai so bhxh nam 2022 4

Bước 3: Chọn cơ quan giải quyết

- Với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp, điền các thông tin như hình ảnh sau:

mau don de nghi cap lai so bhxh nam 2022 5

- Người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị cấp lại sổ BHXH, có điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, điền các thông tin như hình ảnh sau.

mau don de nghi cap lai so bhxh nam 2022 6

Bước 4: Đính kèm file ảnh CMND hoặc CCCD 2 mặt

mau don de nghi cap lai so bhxh nam 2022 7

Bước 5: Nhập mã kiểm tra và chọn "Xác nhận"

mau don de nghi cap lai so bhxh nam 2022 8

Đến đây, người đề nghị cấp lại sổ BHXH đã hoàn thành thủ tục đề nghị cấp lại sổ BHXH online.

Liên quan đến lĩnh vực này, mời bạn đọc xem thêm bài viết giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH mà chúng tôi đã chia sẻ.

Khi làm thủ tục đề nghị cấp lại sổ BHXH, người lao động cần lưu ý cách viết mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH 2022 mà chuyên mục biểu mẫu đã nêu một cách chính xác để được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bài liên quan