Luật cư trú số 68/2020/QH14 và những điểm nổi bật

Luật cư trú

Luật Cư trú 2020 là sự kế thừa các quy định tại Luật Cư trú 2006 và là sự phát triển, thay đổi để phù hợp hơn với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới về quản lý dân cư và bảo đảm quyền con người.

luat cu tru

Luật cư trú số 68/2020/QH14 có những điểm gì đáng lưu ý?

Mục Lục bài viết:
1. Khái quát về Luật Cư trú 2020.
2. Những nội dung cơ bản của Luật Cư trú 2020.
3. 10 quy định nổi bật của Luật Cư trú 2020.

1. Khái quát về Luật Cư trú 2020.

- Luật Cư trú 2020 được Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV với 93,15% đại biểu tán thành, được ký ban hành ngày 13/11/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

- Luật Cư trú 2020 có hiệu lực làm chấm dứt hiệu lực của Luật Cư trú 2006, sửa đổi bổ sung 2013.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật Cư trú 2020: (1) Thực hiện các quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trong lãnh thổ quốc gia mình; (2) Việc đăng ký, quản lý cư trú; (3) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Đây là nội dung được quy định tại Điều 1 Luật này.

- Tại thời điểm Luật Cư trú 2020 có hiệu lực, Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật cư trú cũng đồng thời có hiệu lực.

2. Những nội dung cơ bản của Luật Cư trú 2020.

- Luật cư trú 2020 được gồm có 38 điều kết cấu thành 07 chương:

+ Chương I: Những quy định chung. Nội dung trọng tâm của phần này là giải thích từ ngữ, nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú, các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú.

+ Chương II: Quyền, nghĩa vụ của công dân về cư trú.

+ Chương III: Nơi cư trú. Cần lưu ý đến quy định về nơi cư trú của công dân, của các đối tượng đặc biệt: người chưa thành niên, vợ/chồng; người học, tập, công tác trong đơn vị lực lượng vũ trang,...

+ Chương IV: Đăng ký thường trú. Là nội dung liên quan đến thủ tục đăng ký thường trú mà công dân phải thực hiện khi đủ điều kiện.

+ Chương V: Đăng ký tạm trí, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.

+ Chương VI: Trách nhiệm quản lý cư trú. Ở góc độ công dân thì chương VI không phải là nội dung cần chú ý.

+ Chương VII: Điều khoản thi hành.

3. 10 quy định nổi bật của Luật Cư trú 2020.

Qua quá trình phân tích, so sánh giữa Luật cư trú 2006 và Luật Cư trú 2020, có thể thấy Luật Cư trú 2020 đã có nhiều sự thay đổi, trong đó đáng chú ý là:

luat cu tru 2

Những điểm mới của Luật Cư trú được triển khai từ ngày 01/7/20221.

- Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú Tại Điều 7.

- Thay đổi khái niệm về lưu trú tại Điều 2.

- Quy định về các trường hợp hạn chế thực hiện quyền tự do cư trú tại Khoản 2, Điều 4.

- Bổ sung quy định về địa điểm không được đăng ký thường trú mới tại Điều 23.

- Bổ sung các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú tại Điều 24.

- Thời hạn đăng ký thường trú tính từ ngày nhận đủ hồ sơ từ 15 ngày giảm xuống còn 07 ngày theo Điều 22.

- Điều kiện đăng ký thường trú được áp dụng chung, không phân tách như điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi thường trú 12 tháng liên tục trở lên đối với các trường hợp khác tại Khoản 1, Điều 31 thì phải khai báo tạm vắng, trừ trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi ở mới hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài.

- Bổ sung quy định về nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú tại Điều 19.

- Sổ hộ khẩu được sử dụng cho đến hết ngày 31/12/2022 để xác nhận về cư trú.

Luật Cư trú 2020 là sự thống nhất và chi tiết các quy định về nơi cư trú tại Bộ luật dân sự 2015.

Trên đây là những thông tin về Luật cư trú 2020 được chuyên mục Thư viện pháp luật trên trang Codon.vn tổng hợp và chia sẻ. Những nội dung trọng yếu là công dân cần biết là thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú và tạm vắng.

Bài liên quan