Luật bảo hiểm y tế và những nôi dung đáng chú ý

Luật bảo hiểm y tế mới nhất

Bảo hiểm y tế mang lại nhiều quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Vì vậy, người dân cần hiểu rõ pháp luật điều chỉnh trực tiếp về vấn đề này, đó là lý do, chuyên mục Bảo hiểm của Codon.vn chia sẻ tới độc giả các thông tin về Luật Bảo hiểm y tế.

luat bao hiem y te

Luật bảo hiểm y tế mới nhất và những thông tin nổi bật

Mục Lục bài viết:
1. Khái quát về Luật bảo hiểm y tế.
2. Một số điểm mới về chính sách bảo hiểm y tế năm 2022.

1. Khái quát về Luật bảo hiểm y tế.

- Luật bảo hiểm y tế được ban hành vào năm 2008, có hiệu lực ngày 01/7/2009, sửa đổi, bổ sung năm 2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015.

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 không bổ sung thêm chương, điều mới mà chỉ sửa các điều luật cũ, do vậy về phạm vi điều chỉnh và bố cục thì Luật bảo hiểm y tế không thay đổi.

- Luật 2014 đã sửa đổi, bổ sung 28 điều trong 52 điều tại Luật năm 2008, từ chương I đến chương IX.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật bảo hiểm y tế:

+ Đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế;

+ Thẻ bảo hiểm y tế. Về vấn đề này, người sử dụng BHYT có thể tiến hành tra cứu giá trị sử dụng thẻ bhyt để nắm các thông tin BHYT của mình.

+ Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế;

+ Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh người tham gia bảo hiểm y tế;

+ Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

+ Quỹ bảo hiểm y tế;

+ Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

Đây cũng chính là nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm y tế.

luat bao hiem y te 2

Khái quát chung về Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi 2014

2. Một số điểm mới về chính sách bảo hiểm y tế năm 2022.

- Theo Luật Bảo hiểm y tế, người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến thì vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng với tỷ lệ tương ứng.

+ Từ ngày 01/01/2021, 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh.

- Khái niệm về hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế được điều chỉnh bởi Luật Cư trú bắt đầu từ ngày 01/7/2021.

Ngoài ra, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế cũng đã có các quy định các chính sách mới nhằm thực hiện đúng chủ trương của Đảng và nhà nước, vừa để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật khác.

Cho đến nay, Luật Bảo hiểm y tế vẫn phát huy được vai trò là cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh trực tiếp các vấn đề về bảo hiểm xã hội, đảm bảo được tối đa quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng nâng cao.

Bài liên quan