Lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chíp theo Thông tư 59/2019/TT-BTC từ 1.1.2022

Lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chíp

Công dân phải nộp lệ phí khi làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp nếu không thuộc đối tượng được miễn, không phải nộp lệ phí theo luật định. Mức lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp được quy định như sau.

le phi cap can cuoc cong dan gan chip

Lệ phí làm thẻ căn cước công dân gắn chip theo Thông tư 59/2019/TT-BTC

Mục Lục bài viết:
1. Lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp.
1.1. Lệ phí cấp trước ngày 01/01/2022.
1.2. Lệ phí cấp từ từ 01/01/2022 đến 30/6/2022.
2. Các trường hợp được miễn.

* Danh mục từ viết tắt.

- CCCD: Căn cước công dân.

- CMND: Chứng minh nhân dân.

1. Lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp

1.1. Lệ phí cấp trước ngày 01/01/2022

Căn cứ Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 16/10/2019, đối với những trường hợp cấp CCCD gắn chíp sẽ phải nộp lệ phí theo các mức: 30 nghìn đồng - 50 nghìn đồng - 70 nghìn đồng (đơn vị: đồng/thẻ CCCD):

- Mức phí 30 nghìn đồng/thẻ CCCD áp dụng đối với: công dân chuyển từ CMND 9 số/12 số sang CCCD gắn chíp.

- Mức phí 50 nghìn đồng/thẻ CCCD áp dụng đối với:

+ Công dân có yêu cầu đổi thẻ CCCD.

+ Công dân đổi thẻ CCCD khi: bị hư hỏng, không sử dụng được; có sự thay đổi/sai sót về các thông tin trên thẻ( họ, tên, tên đệm, đặc điểm nhận dạng, giới tính, quê quán).

- Mức phí 70 nghìn đồng/thẻ CCCD áp dụng đối với: Công dân mất thẻ CCCD và phải cấp lại, công dân được quay trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định.

Tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau thì công dân khi làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp sẽ phải nộp lệ phí khác nhau theo quy định của pháp luật.

le phi cap can cuoc cong dan gan chip 2

Phí làm căn cước công dân gắn chip 2022

Khi làm CCCD gắn chíp công dân không chỉ quan tâm đến mức phí như đã được nêu ở trên mà còn quan tâm đến thời hạn của CCCD gắn chíp. Chi tiết về vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo thêm tại bài viết: "CCCD gắn chip có thời hạn bao lâu?"

1.2. Lệ phí cấp từ từ 01/01/2022 đến 30/6/2022

Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, để hỗ trợ về mức lệ phí cho công dân khi làm CCCD gắn chíp, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Căn cứ theo Số thứ tự 26 Khoản 1, 2 Điều 1 Thông tư 120/2021, kể từ ngày 01/01/ 2022 đến hết ngày 30/6/2022, mức lệ phí khi cấp CCCD sẽ bằng 50% so với mức đã được quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC.

Khi công dân cấp thẻ CCCD gắn chíp sẽ phải nộp lệ phí theo các mức: 15 nghìn đồng/thẻ CCCD; 25 nghìn đồng/thẻ CCCD; 35 nghìn đồng/thẻ CCCD, cụ thể như sau:

- Lệ phí khi chuyển từ CMND 9 số/12 số sang CCCD gắn chíp: 15 nghìn đồng/thẻ CCCD.

- Khi công dân có yêu cầu đổi thẻ CCCD, thẻ CCCD của công dân bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc khi thay đổi các thông tin trên thẻ như họ, tên, tên đệm, giới tính, quê quán; hoặc khi các thông tin trên thẻ bị sai sót: 25 nghìn đồng/thẻ CCCD.

- Công dân cấp lại thẻ CCCD khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35 nghìn đồng/thẻ CCCD.

Đối với công dân thực hiện làm thẻ CCCD từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022 thì lệ phí cấp thẻ sẽ được giảm còn 1⁄2 mức lệ phí đã quy định trước đó. Điều này nhằm hỗ trợ một phần nào đó cho người dân trong tình hình dịch Covid -19 vẫn đang diễn ra.

Tuy nhiên, đến kể từ ngày 01/7/2022 trở đi, lệ phí cấp CCCD có thể sẽ có sự điều chỉnh, thay đổi theo quy định của pháp luật.

Chú ý: Theo thông tư số 120/2021/TT-BTC thì từ 01/01/2022 đến 30/6/2022, mức lệ phí làm CCCD gắn chip sẽ được giảm 50%. Mức giảm này được nhà nước hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 (đại dịch bệnh truyền nhiễm gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng con người và nền kinh tế toàn cầu). Để hiểu thêm về đại dịch Covid, bạn đọc có thể xem tổng quan thông tin trên wikipedia.org qua bài viết này.

2. Các trường hợp được miễn lệ phí

- Các trường hợp được miễn lệ phí khi cấp CCCD gắn chíp được quy định tại Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC, cụ thể:

(1) Khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính và công dân phải đổi thẻ CCCD gắn chíp.

(2) Đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp cho những đối tượng sau: công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

le phi cap can cuoc cong dan gan chip 3

Phí làm CCCD gắn chip mới nhất, cập nhật các trường hợp được miễn lệ phí cấp căn cước công dân

- Các trường hợp không phải nộp lệ phí khi cấp CCCD gắn chíp, đó là:

(1) Cấp CCCD gắn chíp lần đầu cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên theo quy định của pháp luật.

(2) Đổi thẻ CCCD khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

(3) Đổi thẻ CCCD khi có sự sai sót về thông tin trên thẻ CCCD (họ, tên, tên đệm, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán) do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

Lưu ý: Hiện nay, việc đổi từ CMND cũ sang CCCD đang được chính phủ khuyến khích và không bắt buộc. Tuy nhiên, nếu CMND cũ, thẻ CCCD cũ đã rách, hỏng, hết hạn, sai thông tin,..., công dân bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chip nếu không sẽ bị phạt. Thông tin chi tiết về vấn đề này đã được Codon.vn chia sẻ trong bài không đổi CCCD gắn chíp có bị phạt không? Mời bạn đọc tham khảo để có thêm thông tin.

Công dân khi đi làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp ngoài việc chuẩn bị đầy đủ những loại giấy tờ theo quy định thì cần lưu ý về lệ phí mà mình phải nộp. Mức lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp đã được Blog Codon.vn chia sẻ, công dân cần nắm vững thông tin để chuẩn bị đủ tiền và làm CCCD gắn chip theo đúng quy định.

Bài liên quan