Đóng BHXH bao lâu mới được hưởng lương hưu tối đa? Thời gian đóng bảo hiểm nhận lương hưu cho nam/nữ

Đóng BHXH bao lâu mới được hưởng lương hưu tối đa?

Năm đóng BHXH là căn cứ để quyết định người lao động có được hưởng lương hưu hay không hoặc nếu có được hưởng thì mức hưởng sẽ là bao nhiêu. Người lao động khi tham gia BHXH đều mong muốn mức hưởng lương hưu có thể cao nhất. Vậy, đóng BHXH bao lâu mới được hưởng lương hưu tối đa?

dong bhxh bao lau moi duoc huong luong huu toi da

Nam/nữ đóng BHXH bao nhiêu năm được hưởng lương hưu tối đa?

Mục Lục bài viết:
1. Mức hưởng lương hưu tối đa là bao nhiêu?
2. Đóng BHXH bao lâu mới được hưởng lương hưu tối đa?
3. Có được tự đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa?
4. Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội.
4.1. Cách tính tiền lương hưu đối với tham gia BHXH bắt buộc.
4.2. Cách tính tiền lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

1. Mức hưởng lương hưu tối đa là bao nhiêu?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng ở mức tối đa là 75%. Điều này, quyết định đến mức hưởng lương hưu tối đa như sau:

- Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc:

Mức hưởng tối đa = 75% x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

- Đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

Mức hưởng tối đa = 75% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Lưu ý: Để được hưởng lương hưu tối đa, trước hết, người lao động phải đáp ứng điều kiện được hưởng lương hưu tại Điều 54, Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 về tuổi nghỉ hưu và số năm đóng BHXH tối thiểu (20 năm).

Về nội dung này, mời bạn đọc tham khảo chi tiết tại bài viết Đóng BHXH tự nguyện bao lâu thì được nhận lương hưu để có thêm thông tin.

2. Đóng BHXH bao lâu mới được hưởng lương hưu tối đa?

Căn cứ vào quy định tại Điều 7, Nghị định 115/2015/NĐ-CP, thời gian đóng BHXH bắt buộc để được hưởng lương hưu tối đa được xác định như sau:

- Đối với người lao động là nữ: Đóng đủ tối thiểu 30 năm BHXH. (Nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi).

- Đối với người lao động là nam: Đóng đủ tối thiểu 35 năm BHXH (Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi).

Ví dụ:

Chị Thảo tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 01/02/2010.

- Chị Thảo được hưởng lương hưu khi đóng đủ 20 năm BHXH trở lên (đóng đến ngày 01/02/2030 trở đi) với tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng là ít nhất 55%

- Chị Thảo được hưởng lương hưu tối đa khi đóng đủ 30 năm BHXH trở lên (đóng đến ngày 01/02/2040 trở đi) với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75%.

dong bhxh bao lau moi duoc huong luong huu toi da 2

Đóng bảo hiểm 20 năm có được hưởng lương hưu không? Quy định về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu tối đa theo Luật bảo hiểm xã hội 2014

3. Có được tự đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa?

Bà Lan là nhân viên công ty LC (đối tượng tham gia BHXH bắt buộc), đã đủ tuổi nghỉ hưu với số năm đóng BHXH là 20 năm (55%). Vậy, bà Lan có thể đóng thêm BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu tối đa không?

- Theo quy định của pháp luật hiện hành, người đã đủ điều kiện hưởng lương hưu được tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện nếu có nhu cầu. Điều này được ghi nhận cụ thể tại Điểm c, khoản 1, Điều 5, Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH.

- Khi tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, thời điểm hưởng lương hưu là ngày 01 của tháng sau tháng liền kề dừng đóng BHXH và người lao động phải có yêu cầu hưởng lương hưu.

Như vậy, bà Lan có thể đóng thêm BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu tối đa theo mong muốn với các phương thức đóng hàng tháng, 03 tháng một lần; 06 tháng một lần;...

4. Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội.

4.1. Cách tính tiền lương hưu đối với tham gia BHXH bắt buộc.

Theo Khoản 1, Điều 7, Nghị định 115/2015/NĐ-CP, cách tính tiền lương hưu đối với người tham gia BHXH bắt buộc được xác định theo công thức:

Mức hưởng lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó:

- Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tối thiểu là 45% và tối đa là 75%. Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng gắn với số năm đóng BHXH và có sự khác khác nhau giữa lao động nữ và lao động năm.

- Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = Tổng số tiền lương của các tháng đóng BHXH / Tổng số tháng đóng BHXH.

dong bhxh bao lau moi duoc huong luong huu toi da 3

Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 30 năm BHXH lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Chi tiết cách tính lương hưu khi tham gia BHXH bắt buộc

Lưu ý: Hiện tại, mức tiền lương bình quân đóng BHXH chính là căn cứ để xác định mức hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động. Mức tiền lương bình quan này lại phụ thuộc vào quy định về mức tiền lương tối thiểu của chính phủ ở từng giai đoạn. Để có thể hiểu rõ hơn về mức lương tối thiểu, bạn đọc có thể bấm xem thêm thông tin trên cổng bách khoa toàn thư mở wikipedia.org qua bài viết này.

4.2. Cách tính tiền lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Dựa vào Khoản 1, Điều 3, Nghị định 134/2015/NĐ-CP, tiền lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện được tính theo công thức:

Mức hưởng lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó:

- Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tương tự như tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc. Bạn đọc có thể tham khảo bài mức hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện để có thêm thông tin về vấn đề này.

- Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH = Tổng thu nhập các tháng đóng BHXH/ Toàn bộ thời gian đóng BHXH.

Toàn bộ thắc mắc liên quan đến vấn đề đóng BHXH bao lâu mới được hưởng lương hưu tối đa đã được Blog Codon.vn giải đáp. Dễ thấy, mức hưởng lương hưu tối đa là giới hạn về lợi ích mà người lao động được nhận khi đóng BHXH trong một thời gian nhất định. Để chủ động đảm bảo quyền lợi, người lao động cần nắm rõ thời gian đóng BHXH và linh hoạt trong quá trình đóng BHXH của mình.

Bài liên quan